Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL III: COMPLICAŢII ŞI EVOLUŢIE

3.1.Complicaţii
Cancerul colorectal poate da complicaţii locale şi generale.
Complicaţii locale sunt: infecţia peritumorală cu reacţie sclerolipomatoasă, hipertrofică sau cu
abcese peritumorale (împăstare locală dureroasă, contur şters, febră, hiperleucocitoză); peritonită
generalizată prin deschiderea abceselor peritumorale în cavitatea peritoneală, prin perforaţii la
nivelul tumorii sau a monte de aceasta (diastatice); fistulele colonice interne sau externe; subocluzii
sau ocluzii intestinale; hemoragii digestive inferioare; tromboze ale teritoriului portal sau ale axului
venos ileofemural; compresii pe organele învecinate.
Complicaţii generale sunt: anemia cronică datorită sângerărilor reduse şi repetate din tumoare;
extensia regională şi la distanţă a leziunii (metastaze hepatice, pulmonare, osoase, cerebrale); abcese
hepatice, abcese pulmonare, septicemie.
Complicaţiile cancerului colo-rectal sunt: hemoragii grave, perforaţii cu peritonită, stenoză cu
fenomene ocluzive, fistule, infecţii secundare sau metastaze.
3.2.Evoluţie
În general, supravieţuirea la 5 ani constituie 35% în statisticile din populaţie. Rezultatele sunt
ceva mai bune în statisticile spitalelor, în care recrutarea deseori este selectivă.
Evoluţia este legată de extensia loco-regională, pentru gradarea căreia mai des se aplică
clasificarea Dukes prezentată în tabelul I
Tabelul I: Clasificarea Dukes
Stadiu Substadiu Aspect
A - cancer limitat la mucoasă (fără adenopatie)
B implică seroasa (fără adenopatie)
B1 invadează mucoasa proprie, dar nu o depăşeşte
B2 penetrează prin mucoasa proprie şi seroasă (tot
peretele), inclusiv şi ţesutul adipos
pericolic/perirectal
C - include cazurile cu metastaze ganglionare
C1 implică 1-4 ganglioni
C2 implică > 4 ganglioni

1
D cancere cu metastaze la distanţă

Din păcate, la momentul depistării în stadiul Dukes A sunt doar 5-10% din cazurile de CCR,
iar peste 25% deja prezintă metastaze hepatice.
Pentru pacienţii operaţi principalul factor de pronostic este extinderea cancerului la momentul
diagnosticării: în cazul unui cancer limitat la perete (Dukes A) supravieţuirea la 5 ani este de 75%,
comparabilă cu cea a populaţiei generale de aceeaşi vârstă (altfel zis, cancerul nu reduce speranţa de
viaţă); dacă este invadată seroasa (Dukes B), supravieţuirea la 5 ani se reduce la 55%, iar în prezenţa
metastazelor ganglionare (Dukes C) la 30%. În populaţie, doar 15% din cancerele colo-rectale sunt
diagnosticate în stadiul A după clasificarea Dukes.
Pentru pacienţii inoperabili agravarea rapidă este regulă. Starea generală degradează progresiv
şi evoluţia este grefată de: complicaţiile legate de cancer (ocluzie, perforaţie, hemoragie); extinderea
loco-regională sau metastaze viscerale (în special hepatice, peritoneale şi pulmonare).
În plus evoluţia este determinată şi de alţi factori: invadare extinsă locală a peretelui intestinal;
adenopatia regională (in special multipli ganglioni); metastaze în ficat, oase sau plămân; aspect
histologic de cancer nediferenţiat; celule în aspect de "inel cu pecete"; infiltrare tumorală perineurală
sau perivenoasă; vârste extreme (atât avansată, cât şi tânără); prezenţa complicaţiilor tumorale
(obstrucţie sau perforare); nivel foarte ridicat preoperator de antigen carcinoembrionar);
comorbidităţi importante; primii trei factori sunt cei mai importanţi)