Sunteți pe pagina 1din 2

Diac. lect. dr.

Nicolae Preda
Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Justinian Patriarhul” - Universitatea din Bucureşti
Strada Sfânta Ecaterina, nr. 2-4, București 040155
Telefon: 021 335 6117
Email: preda_nicolae@hotmail.com

SEMINAR - Poziția 29!


Master II: Pastorație și viață liturgică
Titlu: Liturgică comparată
Durata semeinarului: 10 săptămâni

Seminarii: Martie: 17, 24, 31


Aprilie: 7, 21, 28

Recomandări privind posibile teme pentru lucrarea de Seminar:


1. Analiza (având la bază metoda comparativă) a oricărei structuri
liturgice de cult (rânduieli, rugăciuni, rituri etc.), dar nu numai (veșminte
liturgice, obiecte liturgice, locașuri de cult, timpuri liturgice, persoane liturgice
etc.).
2. Analiza (având la bază metoda comparativă) a oricărei structuri
liturgice din aşa-numitele Diataxe ale patriarhului Constantinopolului, Filotei
Kokkinos (sec. XIV).
3. Analiza (având la bază metoda comparativă) a oricărei forme tipiconale,
cum ar fi Tipicul cel Mare al Sfântului Sava; Tipicul de la Messina
(constantinopolitan); Tipicul editat de J. Mateos; Tipicul editat la noi în 1976, cu
binecuvântarea Sfântului Sinod etc.
4. Redactarea unor studii parțiale (grupate pe ani, pe reviste etc., conform
metodei comparative) cu Bibliografia liturgică românească de după 1990 până astăzi
(studii, recenzii, lucrări, articole etc.).

Bibliografie:
Badea Cireşanu. Tezaurul Liturgic al Sfintei Biserici Creştine Ortodoxe de Răsărit.
Tomul III cu 62 ilustraţii. Bucureşti: Tipografia „Gutenberg“, Joseph Göbl S-sori,
1912.
Branişte, E., Pr. Prof. Dr. Liturgica Specială pentru institutele teologice. Bucureşti:
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 19852.
Branişte, E., Pr. Prof. Dr. şi Prof. Ecaterina Branişte. Dicţionar enciclopedic de
cunoştinţe religioase. Caransebeş: Editura Diecezană, 2001.
Branişte, Ene, Pr. Prof. Dr., Arhim. Prof. Ghenadie Niţoiu şi Pr. Prof. Gheorghe
Neda, Liturgica. Manual pentru Seminariile Teologice. Bucureşti: Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 19842.
Lungulescu, Icon. Dumitru, Manual de practică liturgică. Bucureşti, 1926.
Moisiu, Constantin, Pr. Icon., „Să stăm bine, să stăm cu frică!”- Povăţuitor liturgic
pentru popor, Bucureşti, 1941.
Necula, N., Pr. Prof. Dr. Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică. Galaţi, vol. I – 1996;
vol. II – 2001; vol. III – 2006; vol. IV – Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2010.
Tipic bisericesc cuprinzînd rînduiala celor şapte Laude, a Sfintei Liturghii, a Sfintelor
Taine şi a Ierurgiilor mai de seamă, precum şi alte îndrumări liturgice pentru uzul
Şcolilor Teologice, preoţilor şi parohiilor din Patriarhia Română. Bucureşti: Editura
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1976.
Tipic bisericesc care cuprinde rânduiala Duminecilor, a Sărbătorilor Impărăteşti şi a
Sfinţilor aleşi de preste tot anul. Tipografia bisericească din Sfânta Mânăstire
Cernica, 19254.
Vintilescu, P., Pr. Prof. Liturghierul Explicat. Bucureşti: Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998.

Diac. Lect. Dr. Nicolae PREDA