Sunteți pe pagina 1din 1

Câteva sugestii și observații:

Lucrarea este bună, privită în ansamblu. Câteva îmbunătățiri se mai pot face, mai ales în
privința citărilor (cf. normelor de ultimă oră, preluate de la Editurile Patriarhiei):

1. La note, forma cea mai utilizată în practica științifică de astăzi este: SFÂNTUL NECTARIE
DE EGHINA (smallcaps, NU caps), Zece cuvântări la Postul Mare (italic la titluri de volume;
cu ghilimele la studii/articole), trad. din limba greacă de Parascheva Grigoriu, București, Ed.
Cartea Ortodoxă, 2010, p. 88. Nu se mai folosește Idem/Ibidem. În mare, nu e foarte mult
de corectat…

2. Se va avea grijă la tehnoredactare:


- bunăoară: Dumitru STĂNILOAE, Ascetică și Mistică, ... Lucrarea se numește
Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica și mistica (sau se poate scrie și prescurtat: Ascetica și
Mistica)
- mai este nevoie de o corectură a textului (cuvinte scrise greșit, spații duble, cuvinte lipite,
virgule etc); am semnalat câteva cu galben;
- citările biblice din text se notează: Galateni 12, 9 sau 1 Corinteni 13, 5 (nu Gal. 4,9 sau II
Cor. 12,7);
- de obicei, citatele se pun doar cu ghilimele, nu și cu italic;

3. De la pagina 55 se întâlnesc câteva paragrafe (semnalizate cu roșu) care trebuie fie


parafrazate, fie date cu ghilimele în totalitatea lor, pentru că sunt preluate identic (copy-paste)
cu ce este în lucrarea citată la nota 152! Dacă sunt și altele, ar trebui procedat la fel, pentru
ca să nu fie depistată la verificarea anti-plagiat!

4. De obicei, Sfinții sunt trecuți la bibliografie în formula: SFÂNTUL NICODIM (atenție, că


apare la bibliografie ca fiind Nicolae...)AGHIORITUL, Războiul... (sortarea se poate face după
prenume; aici, se pune la „N”); de asemenea, se vor respecta cerințele de citare utilizate la
note (a se vedea pct. 1); a treia categorie este: Surse electronice (nu electrice) sau Surse
Internet.
Sărut mâna! Mă numesc Vișenescu Adrian Constantin, absolvent al promoției 2018-2020,
master cu programul de studiu „Pastorație și viață Liturgică”. Menționez că voi susține
examenul în sesiunea de vară. Vă trimit lucrarea pentru a fi corectată.