Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA DISCIPLINA BIOLOGIE

CLASA a X a
Filiera: teoretică
Profil: real AVIZAT
Specializare/calificare: Matematică-informatică, Ştiinţe Director: Prof. dr. Elena- Lavinia Băisan
Disciplina: BIOLOGIE Ordin programa: nr. 4598/31.08.2004
Anul şcolar: 2017-2018
Unitatea de învăţământ: C.N. Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău
Clasa: a X-a D, F Responsabil de catedră:
Nr. ore/săptămână:2 prof. Bejinariu Irina -Laura
Profesor: Băican Simona
Manual: Biologie clasa a X a – Editura LVS Crepuscul, Stelică Ene, Gheorghiță Sandu, Ghe. Gămăneci

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Obser
crt ore mâna vaţii
1. Recapitulare 1.1 2.2 4.1 Norme de protectia muncii 1 S1 11-17IX
4.2 5.1 5.3 Recapitulare notiuni fundamentale din clasa a IXa
2 I. Ţesuturi 1.1. 1.3. 2.1. Ţesuturi vegetale: embrionare (primare – apicale, intercalare, 1 S1 11-17IX
vegetale şi animale 3.1. 3.2. 4.1 4.2 secundare – cambiul libero-lemnos şi subero-felodermic*);

Ţesuturi vegetale: definitive (de apărare – epidermă, exodermă*, 1 S2 18-24IX


endodermă*, suber*; fundamentale – asimilatoare, de depozitare;
conducătoare – lemnoase şi liberiene, mecanice –
sclerenchimatice* şi colenchimatice*; secretoare).

Efectuarea de preparate microscopice cu secţiuni prin organe 1 S2 18-24IX


vegetale şi observarea lor la microscop (L. p)
Ţesuturi animale: epitelial (de acoperire – unistratificate*, 1 S3 25-30X
pseudostratificate*, stratificate*, secretoare – tipuri de glande;
senzoriale)
Ţesuturi animale: conjunctiv (moi – lax*, reticulat*, adipos*,
fibros* şi elastic*, semidure – hialin*, elastic*, fibros*, dure – osos 1 S3 25-30X
compact şi osos spongios, fluid- sangele)
Ţesuturi animale: muscular (striat, striat de tip cardiac*, neted) 1 S4 1-8X
Ţesuturi animale: nervos (neuronul, celula glială)
1
Punerea în evidenţă a diferitelor tipuri de ţesuturi la microscop (Lp) 1 S4 1-8X

Recapitulare-evaluare 1 S5 9-15X
3. II. Structura şi Nutriţia autotrofă: Frunza (structură, rol).
funcţiile 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 1 S5 9-15X
fundamentale ale 3.1. 3.2. 4.1 4.2 Observaţii asupra morfologiei frunzei, efectuarea de secţiuni şi
organismelor vii 5.1 5.2. observarea lor la microscop (L p)
Fotosinteza: ecuaţie chimică, etape, importanţă, influenţa factorilor 1 S6 16-22X
Funcţii de nutriţie : de mediu asupra intensităţii fotosintezei;

1. Nutriţia Evidenţierea necesităţii CO2, evidenţierea producerii O2,


evidenţierea substanţelor organice produse prin fotosinteză. 1 S6 16-22X
Demonstrarea prezenţei pigmenţilor clorofilieni în organele verzi
(Lp)
Chemosinteza: bacterii chemosintetizatoare, importanţa 1 S7 23-29X
Nutriţia heterotrofă: Heterotrofia la fungi şi la plante
Nutriţia mixotrofă la plante (plante semiparazite şi carnivore). 1 S7 23-29X
Nutriţia simbiontă
Digestia la animale (intra- şi extracelulară) 1 8 30X-5XI

Sistemul digestiv la mamifere: tub digestiv şi glande anexe 1 8 30X-5XI


(componente – localizare, morfologie) şi rolul lor in digestia
chimică a alimentelor.
Particularităţile structurale si funcţionale ale sistemului digestiv la 1 S9 6-12XI
vertebrate
Boli ale sistemului digestiv la om (gastrita, ulcer gastroduodenal, 1 S9 6-12XI
toxiinfecţii alimentare, apendicita acută, hepatită virală acută) –
manifestări, cauze şi prevenire S10
Evaluare 1 13-19XI
4 2. Respiraţia 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. Respiraţia. Respiraţia anaerobă (ecuaţia chimică, localizare, 1 S10 13-19XI
3.1. 3.2. 4.1 4.2 exemple, fermentaţii)
5.1 5.2. 5.3. Respiraţia aerobă (ecuaţia chimică, localizare) 1 S11 20-26XI
Respiraţia la animale. Sistemul respirator la mamifere ( căi 1 S11 20-26XI
respiratorii, plămâni – localizare, structură)
Respiraţia la plante - evidenţiere; influenţa factorilor de mediu 1 S12 30XI
27XI-3XII 1XIIliber
2
Mecanismul respiraţiei pulmonare (inspiraţie, expiraţie, volume 1 S12
respiratorii la om). Aplicatii. 27XI-3XII

Particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului respirator la 1 S13


vertebrate 4-10XII
Boli ale sistemului respirator la om (bronşita, laringita, astm
bronşic, pneumonie, TBC) - manifestări, cauze, prevenire. 1 S 13
4-10XII
5 Recapitulare ţesuturi, 1.3 2.2 3.2 Fişe de recapitulare, portofolii etc. 1 S14
funcţiile de nutriţie 4.1 4.2 5.2 5.3 11-17XII
6. Evaluare (teza 3.2 4.1 4.2 Test sumativ 1 S14
semestrul I) 5.3 11-17XII
7. 3. Circulaţia 1.1. 1.2. 2.1 Circulaţia la plante:
2.2. 3.1. 3.2. 4.1 - Structura primară a rădăcinii şi tulpinii la angiosperme 1 S15
4.2 5.1 5.2. 5.3. dicotiledonate. Efectuarea de preparate microscopice cu 18-24XII
secţiuni prin rădăcină şi tulpină, observarea lor (Lucrare
practică)
- Absorbţia apei şi sărurilor minerale. Circulaţia sevelor. 1 S15 18-24

Circulaţia la animale: 1 S16 15I-21


- Mediul intern la mamifere.
- Grupele de sânge 1 S16 15-21I
- Sistemul circulator la mamifere: inima si vase de sânge 1 S17 22-28I
- Particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului 1 S17 22-28I
circulator la vertebrate
- Boli ale sistemului circulator la om (varice, ateroscleroză, 1 S18 29-4II
hipertensiune arterială, infarct miocardic, accident vascular
cerebral) cauze, manifestări, prevenire
8. Recapitulare funcţiile 1.1 3.2. 4.2. 5.1 Fişe de recapitulare, portofolii etc. 1 S18 29-4II
de nutriţie 5.2 5.3
(recapitulare
semestrială)

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA DISCIPLINA BIOLOGIE
CLASA a X a
Filiera: teoretică
Profil: real
Specializare/calificare: Matematică-informatică, Științe
Disciplina: BIOLOGIE, Programa aprobată prin OM. nr. 4598/31.08.2004
Anul şcolar: 2017-2018
Unitatea de învăţământ: C.N.Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău
Clasa: a X-a D, F
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor: Băican Simona
Manual: Biologie clasa a X a – Editura LVS Crepuscul, Stelică Ene, Gheorghiță Sandu, Ghe. Gamaneci

SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
crt ore
1. II Structura şi Excreţia la plante: transpiraţia si gutaţia. 1 S1
funcţiile 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. Influenţa factorilor de mediu asupra transpiraţiei si gutaţiei 12-18II
fundamentale ale 3.1. 3.2. 4.1 Evidenţierea gutaţiei (L p)
organismelor vii 4.2 5.1 5.2. Sistemul excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare, 1 S1
structura, rol). 12-18II
Funcţii de nutriţie: Configuratia externa a rinichiului (lp) 1 S2 19-25 II
4. Excreţia Particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului excretor la 1 S2
vertebrate 19-25II
Bolile sistemului excretor la om (litiaza renală, insuficienţa renală 1 S3 26II-4III
cronică) - manifestări, cauze, prevenire

2 Funcţii de relaţie 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. Mişcarea şi sensibilitatea la plante. 1 S3 26II-4III
3.1. 3.2. 4.1 4.2 5.1 Evidenţierea mişcărilor la plante (L p)
Sensibilitatea 5.2. Organe de simţ la mamifere - structură şi rol:
 Ochiul 2 S4 5-11III
 urechea 1 S5 12-18III
 nasul, limba 1 S5 12-18 III
 pielea 1 S6 19-25III

Deficienţe senzoriale la om: miopie, hipermetropie, strabism, 1 S6 19-25III

4
astigmatism, surditate) manifestări, cauze şi remedii
Particularităţi structurale şi funcţionale 1 S8 8-14III S7 Școala
ale organelor de simţ la vertebrate altfel *
Recapitulare-evaluare 1 S8 8-14III

SN la mamifere: SNC (măduva spinării, encefal – localizare, 2 S9 16-22 IV


componente, rol)
Particularităţi structurale şi funcţionale ale SNC la vertebrate 1 S1023-29IV 1mai-liber

Boli ale sistemului nervos la om (boala Parkinson, paralizie, 1 S1023-29IV


scleroza in plăci, epilepsie) - manifestări, cauze, prevenire
3 Locomoţia la animale 1.1. 1.2. Sistemul locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura 2 S11 1-6V
2.1. 2.2. membrelor)
4.1 Particularităţi structurale şi funcţionale ale locomoţiei la vertebrate 1 S12 7-13V
4 Recapitulare pentru 1.3 2.2 3.2 4.1 4.2 Fişe de recapitulare, portofolii etc. 1 S12 7-13V
teză 5.2 5.3
5 Evaluare (teza 3.2 4.1 4.2 5.3 Teste sumative 1 S13 14-20V
semestrul II)
6 Funcţia de 1.1.1.2. 2.1. 2.2. 3.1. Reproducerea asexuată la plante - specializată şi vegetativă 1 S13 14-20V
reproducere 3.2. 4.1 4.2 5.1 Reproducerea sexuată la angiosperme. Structura florii şi fecundaţia 1 S14 21-27V
5.2.

Sămânţa - alcătuire. Factorii interni si externi care influenţează 1 S14 21-27V


germinaţia
Fructul - tipuri. Transportul, depozitarea şi păstrarea fructelor
Reproducerea asexuată la animale 1 S15 28 mai
Reproducerea sexuată la mamifere (om). Sistemul reproducător 28V-3VI liber
femel şi mascul (localizare, structură, rol) 1 iunie-
liber
Particularităţi structurale şi funcţionale ale sistemului reproducător 1 S15
la vertebrate 28V-3VI

Boli ale sistemului reproducător la om (BTS: sifilis, gonoree, 1 S16


candidoza, SIDA) – manifestări, cauze, prevenire. Planificare 4-10VI
familială.

5
7. III. Dezechilibre 1.1. 3.2. Dezechilibre ecologice: cauze, efecte, măsuri 1 S16 5V liber
ecologice 5.2. 5.3. Efectele dezvoltării agriculturii şi ale industrializării. 4-10VI
Strategii de îmbunătăţire a stării de sănătate

Recapitulare finală - 1. Receptarea informaţ. Fişe de lucru, 2 S17 11-17


Structura şi funcţiile despre lumea vie Proiecte de mediu, Realizare de portofolii, VI
fundamentale ale 2. Explorarea Studii de caz etc.
organismelor vii sistemelor biologice
3. Utilizarea şi
construirea de modele
şi algoritmi in scopul
demonstrării
principiilor lumii vii
4. Comunicarea orală şi
scrisă utilizând corect
terminologia specifică
biologiei
5. Transferarea şi
integrarea cunoştinţelor
şi metodelor de lucru
specifice biologiei în
contexte noi
*săptămâna a 7-a (26III-31III 2018) este rezervată activitătilor extrascolare si extracurriculare (Școala altfel -Să știi mai multe, să fii mai bun!) și are
orar specific.