Sunteți pe pagina 1din 3

LISTE Word

Considerații teoretice

Dacă într-un document un grup de paragrafe este folosit pentru o enumerare, atunci paragrafele vor fi
scrise sub forma unei liste. Se pot crea următoarele tipuri de liste:

 Liste marcate
 Liste numerotate
 Liste multinivel

Pentru administrarea listelor puteţi efectua următoarele operaţii:

 crearea şi formatarea unei liste


 convertirea unei liste marcate într-o listă numerotată şi invers
 sortarea unei liste, se face apăsând pe butonul Sortare(Fila Pornire, grupul Paragraf, în dreapta
butonului Mărire indent)
Listă numerotată Listă multinivel Sortare

Listă cu marcatori

Afișarea casetei de dialog Paragraf

Micșorare indent Mărire indent

Aplicații practice

Aplicație practică 1:

Descărcați și deschideţi documentul orase_turistice.docx cu ajutorul aplicaţiei Microsoft Office Word


2007, salvați-l în folderul vostru de lucru şi efectuaţi următoarele modificări:

1. Salvaţi documentul cu numele lista_marcată.docx.


2. Setaţi marginile documentului astfel:
o sus: 1,5 cm
o jos: 1,5 cm
o stânga: 2 cm
o dreapta: 2 cm
3. Dimensiunea hârtiei va fi A4.
4. Inserați in antet aliniat la dreapta numele si prenumele vostru.
5. Inserați in subsol numarul paginii in format I,II,…, aliniat centrat.
6. Creaţi din numele localităţilor, o listă marcată folosind simbolul alăturat .
7. Daţi listei titlul Orașe turistice din România, formatat astfel: font Verdana, dimensiune 14, aliniat
centru, culoare Violet, Accent 4, stil Aldin, Cursiv,
8. Selectaţi spaţierea între rânduri la 2.0.
9. Scrieţi lista pe 3 coloane, aplicând o linie între coloane, iar spaţierea între coloane să fie de 0,5 cm.
Aplicație practică 2:

Descărcați și deschideţi documentul inventatori_romani.docx. cu ajutorul aplicaţiei Microsoft Office Word


2007, salvați-l în folderul vostru de lucru şi efectuaţi următoarele modificări:

1. Salvaţi documentul cu numele lista_numerotată.docx.


2. Setaţi marginile documentului astfel:

 sus: 1,5 cm
 jos: 1,5 cm
 stânga: 2 cm
 dreapta: 2 cm

1. Dimensiunea hârtiei va fi A4.


2. Creaţi din numele inventatorilor, o listă numerotată folosind stil număr 1, 2, 3 şi format număr 1)
(indentare stânga 1,5 cm, Spaţiere Agăţat 1 cm).
3. Daţi listei titlul Inventatori și descoperitori români, formatat astfel: font Comic Sans MS,
dimensiune 14, aliniat centru, culoare Albastru, Accent 1, stil Aldin, Cursiv.
4. Ordonaţi alfabetic numele elevilor.
5. Selectaţi spaţierea între rânduri la 1,5.
6. Scrieţi lista pe 2 coloane, astfel încât spaţierea între coloane să fie de 0,5 cm.

Aplicație practică 3:

Creati fişierul Liste multinivel.docx in folderul vostru de lucru. Deschideti-l si realizati in el


cerintele de mai jos.

1. Inroduceti in fisierul creat următoarea listă multinivel (3 nivele):

2. Formataţi astfel documentul:


- aliniaţi titlul centrat, culoare font - roşu, fundal - turcoaz deschis, font Tahoma, dimensiune
caractere – 14
- aliniaţi textul stânga-dreapta,
- lista scrieţi-o cu fontul Lucida Console, culoare font: verde pentru elementele de pe nivelul 1 al
listei, rosu pentru elementele de pe nivelul 2 al listei, albastru pentru elementele de pe nivelul 3 al
listei, dimensiunea caracterelor -11;
3. Stabiliţi un chenar pentru lista si unul pentru întreaga pagină. Formataţi-le aşa cum vă place.
4. Salvaţi si inchideti documentul.

S-ar putea să vă placă și