Sunteți pe pagina 1din 1

Ș coala Gimnazială nr.

Numele și prenumele elevului..................


Clasa a VII-a
Test de evaluare
1)Completați spațiile următoare cu răspunsul corect(6∙5 puncte=30 puncte):

1) Dreptunghiul este paralelogramul cu........


2) Trapezul care are diagonalele congruente este........
3) Unghiurile opuse ale rombului sunt........
4) Rombul cu latura de 7 cm are perimentrul de........
5) Dreptunhiul cu perimetrul de 24 cm și lățimea de 5 cm are lungimea de.......
6) Segmentul determinat de mijloacele laturilor neparalele ae unui trapez se numește..........

2)Pentru fiecare din enunțurile următoare , dacă enunțul este adevărat ,încercuiți litera A. În caz
contrar ,încercuiți litera F(4∙ 2,5 puncte=10 puncte)

a) Diagonalele unui dreptunghi un congruente. A/F


b) Patrulaterul cu diagonalele perpendiculare este romb . A/F
c) Diagonalele unui pătrat sunt perpendiculare . A/F
d) Trapezul isoscel are bazele congruente . A/F

3) Uniți prin săgeți fiecare enunț din coloana A cu reultatul corespunzător din coloana B (4∙5
puncte=20 puncte).

A B
a)Perimetrul pătratului cu latura de 4 cm. 1. 10 cm
b)Măsura ⊀BAD al trapezului ABCD în care AB║ DC și ⊀ABC=150◦ 2. 60◦
c) Măsura ⊀ABC al rombului ABCD care are AB=AC 3. 16 cm
d)Lungimea dreptunghilui ABCD care are perimetrul de 36 cm și lățimea de 2 cm 4. 8 cm
mai mică decăt lungimea. 5. 30◦

4) Rezolvați:

5p 1) Se consideră rombul ABCD . Fie AM bisectoarea unghiului BAC, M∈ BC. Dacă ⊀AMB =63◦ ,
calculați ⊀ABC.

10p 2) Se consideră rombul ABCD cu diagonala BD=18cm și m(⊀A)=600 , calculați perimetrul


rombului.

3) În trapezul dreptunghic ABCD (AB║CD , AB>CD,m(⊀A)=90◦), diagonala BD este bisectoarea


unghiului ⊀ABC. Se știe că m(⊀ABC)=60◦ și BD=12 cm.
5p a) Construiți figura
5p b)Demonstrați că triunghiul BCD este isoscel.
5p c)Calculați lungimea înalțimii trapezului .