Sunteți pe pagina 1din 1

1.

7 INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII


pentru
LOCUL DE MUNCĂ NR. 1 – BIROU/ TESA

 Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „birou/ tesa” este egal cu 2,71 -
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.

 Analiza datelor din „Fişa de evaluare” evidenţiază faptul cǎ din totalul de 19 factori de
risc identificaţi nici unul nu depăşeşte, ca nivel parţial de risc, valoarea 3.

 Pentru diminuarea sau eliminarea factorilor de risc identificaţi proprii mijloacelor de


producţie, mediului de muncă, sarcinii de muncă şi/sau executantului sunt propuse măsuri
de prevenire in „Fisa de masuri”

 Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după cum urmează:


 21.05 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 10.53 %, factori proprii mediului de muncă;
 15.79 % factori proprii sarcinii de muncă;
 52.63 %, factori proprii executantului.

 Din analiza Fişei de evaluare se constată că 42.10 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces).

Loc de munca nr. 1 – BIROU/ TESA pag. 18