Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de audit SSM (model)

Plan de audit etapa I:

Activitate / proces auditat: Sistem de management al sanatatii si securitatii in muncă

Perioada auditului: 04-05.05.2019


Tipul auditului: planificat
Componenta echipei de audit:

 Auditor Sef: Loredana Dascalu


 Auditori: X, Y, Z

Criterii de audit:

Nr.
Perioada Activitatea/ Responsabil* Cerintele SSM
crt.
(intervalul orar) Procesul auditat zona/proces
Directorul general -
9.00-9.15 Sedinta de deschidere Managerul SSM
Director general
9.15-10.00 Management
Resp. De proces
10.00-11.00 Asigurarea resurselor
Resp. De proces
11.00-11.30 Marketing –contractare
Resp. De proces
11.30-12.00 Aprovizionare/
Depozitare
Resp. De proces
13.30-15.30 Distributie
Resp. De proces
16.00-17.00 Managementul SSM 4.1;4.2 ;4.23 ;4.2.4 ;5.3 ;5.5.2.2 ;6.2.
2 ;7.4.1 ;8.2.2 ;
17.00-17.30 Pregatirea sedintei de 8.3 ;8.4 ;8.5.1 ;8.5.2 ;8.5.3
inchidere Directorul general
Managerul SSM
17.30-18.00 Sedinta de inchidere

Difuzare:
Planul de Audit a fost întocmit în __2_ exemplare si se difuzeaza la:
Ex.1: echipa de audit Ex 2: auditat

Data prezentarii Raportului de Audit: 05.05.2019


Auditor Sef:

(numele prenumele/semnatura)

Organizatia Auditata: „ S.C Stress Consulting S.R.L”

Auditor Sef: Loredana Dascalu

Data: 05.05.2019

Plan de audit etapa II :

1. SOLICITANT: S.C Stress Consulting S.R.L

1.1. Obiectul de activitate al organizaţiei:


Denumirea activităţii cod CAEN

Constructii metalice 1111

1.2. Adresa:
Romania, judetul...............
telefon: ..................., fax: .................
e-mail:

2. Perioada derulării auditului etapa a II-a de la 05.11.2019 la 05.11.2019

3. Tipul auditului: audit de certificare a sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca

4. Criterii de audit etapa a II-a :


4.1. Standardul: SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 19011:2003, OHSAS 18001/2008, SR EN 45001/2019
4.2. Documente al SSM: manualul sistemului de management SSM, procedurile generale, procedurile specifice şi instrucţiunile
sistemului de management sănătate şi securitate in munca adoptat
5. Obiectivele auditului:
5.1. Determinarea gradului de conformare la standardul de referinţă OHSAS 18001/2008.
5.2. Evaluarea eficacităţii sistemului de management adoptat în raport cu referenţialele.
5.3. Determinarea gradului de cunoaştere şi aplicare a sistemului de management aplicat de catre angajatii organizatiei
6. Reprezentanţii legali ai organizaţiei şi reprezentanţii de management desemnaţi
6.1. Administrator: dl Mihailescu Gheorghe
6.2. Reprezentantul managementului pentru SSM: Loredana Dascalu

7. Data reuniunii de deschidere: 04.05.2019 /ora 10

8. Data reuniunii de închidere:05.05.2019 /ora 19.

9. Limba utilizată : romana


9.1. Elementele supuse auditului: toată societatea comercială.
10. Raportul de audit SSM etapa a II-a se redactează în două exemplare şi se difuzează după cum urmează:
10.1. Comisia de audit - un exemplar.
10.2. Auditat: SC. Stress Consulting S.R.L.- un exemplar.
11. Metodele de audit utilizate:
11.1. Interviuri cu salariaţii firmei şi personalul colaborator.
11.2. Observare pe fluxul de realizare produselor
11.3. Analiza documentelor SSM, a documentaţiei tehnice de bază şi de fabricaţie/execuţie/realizare ale produselor
11.4. Înregistrări referitoare la monitorizarea SSM , realizare produselor specifice obiectului de activitate al firmei.

12. Caracterul informaţiilor din timpul auditului: confidenţial.

13. Anexe:
Procedura de audit intern

14. Echipa de audit: SEMNĂTURA


14.1. auditor şef : ing Loredana Dascalu
14.2. auditor – expert tehnic ing Mioara Duta