Sunteți pe pagina 1din 3

PREGĂTIRE BAC 23 SUBIECTUL I 30 puncte

A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A; 2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2. 4puncte
B. Scrieţi, pe foaie răspunsurile corecte: 6 puncte:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera C este situat în Peninsula.
2. Statul marcat, cu litera H are deschidere la Marea ...
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este ...
C. Scrieţi, pe foaie răspunsul corect: 10 puncte
1. Meridianul 0o străbate statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. F d. J
2.Climatul temp. oceanic este specific statului a cărui
capitală este oraşul cu numărul: a. 4 b. 6 c. 9 d. 14
3. Câmpia Padului este situată în statul marcat, pe hartă, cu
litera: a. A b. B c. D d. I
4. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat, pe hartă,
cu litera: a. A b. B c. G d. H
5. Polderele sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. I
D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful
statului marcat, pe hartă, cu litera E şi litera F. 6 puncte
E. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului
glaciar în Alpii Scandinaviei. 4 puncte
SUBIECTUL II
A. Precizaţi:1. numele unităţi de relief marcată, pe hartă, cu
litera A; 2. numele oraşului marcat, pe hartă, cu nr 6. 4pct
B. Scrieţi, pe foaie răspunsurile corecte: 6 puncte
1.Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se
învecinează, la est, cu grupa Munţilor ...
2.Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera ...
3. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de
relief marcată, pe hartă, cu litera ....
C. Scrieţi, pe foaie răspunsul corect: 10 puncte
1. Unitatea marcată, pe hartă, cu litera H este delimitată la
sud de râul numit: a. Bistriţa b. Moldova c. Siret d. Trotuş
2. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief
marcată cu litera: a. B b. C c. D d. H
3. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief
marcate, cu litera: a. B b. D c. F d. H
4. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G
5. Păşuni alpine extinse sunt în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. G
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu E şi clima unitaţii de relief marcate cu H. 6puncte
E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, se înregistrează în
unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi C. 4 puncte
SUBIECTUL III (30 p)
Reprezentarea grafică se referă la subpunctele A și B;
A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în
care se înregistrează; 2. două state cu valori negative ale sporului
natural. 4pct
B. Precizaţi: 1. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria; 2. o
cauză a sporului natural ridicat din Irlanda; 3. valoarea cea mai scăzută
a sporului natural şi statul în care se înregistrează. 6 puncte
C. Pentru Germania, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE;
2. doua resurse de subsol; 3. două râuri sau fluvii; 4. două oraşe, cu
excepţia capitalei; 5. un oraş-port; 6. o mare la care are ieşire. 10
puncte
D. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. 6 puncte
E. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria. 4 puncte 10 puncte din oficiu
BAREM DE CORECTARE
SUBIECTUL I 30 PUNCTE
A. Se acorda cate 2 p pentru fiecare raspuns corec;t:
1. A - Slovacia; 2. 2 - Dublin;
B. Se acorda cate 2p pentru fiecare spatiu completat corect: 1 -Balcanica; 2 -Baltica; 3.Lisabona.
C. Se acorda cate 2p pentru fiecare raspuns corect: 1. c; 2. b; 3. c; 4. c; 5. d.
1. Se acorda 6p din care 2p pentru o asemănare corectă 4p pentru două deosebiri corecte (cate 2p pentru fiecare
deosebire enuntată corect; pentru fiecare raspuns incomplet se acordă cate lp). De exemplu:
Asemanare:
- in ambele state exista un relief variat (munti, dealuri, campii); Deosebiri:
- in statul:marcat,"pe hartă, cu litera E (Franta) altitudinile maxime depașesc 4000 m (4807 m) iar in statul marcat,
pe hartă, cu litera F (Marea Britanie) altitudinile maxime sunt mult mai reduse, sub 1500m (1343;
- relieful montan din statul marcat, pe hartă, cu litera E (Franța)s-a format in timpul orogenezelor hercinica alpină
iar relieful montan din statul marcat, pe hartă, cu litera F (Marea Britanie) s-a format in timpul orogenezelor caledonica și
hercinica.
2. Se acordS. 4p pentru precizarea corecta a doi factori. De exemplu:
- existența calotei glaciare cuaternare;
- climatul rece (subpolar polar) a permis formarea ghetarilor in Alpii Scandinaviei.
- altitudinile de peste 2000 m au permis formarea ghetarilor și a reliefului glaciar.
Se accepta orice altă formulare care păstrează același sens cu ideile menționate in barem. Se accepta orice alt raspuns corect.
SUBIECTUL II 30 PUNCTE
A. Se acorda cate 2p pentru fiecare raspuns corect:
1. A - Muntii Banatului; 2. 6 - Targu Mureș.
B. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare spatiu completat corect: 1 - Bucegi; 2 - C; 3 - G.
C. Se acorda cate 2p pentru fiecare raspuns corect: 1. d; 2. c; 3. b; 4. c; 5. d.
D. Se acorda 6 puncte, cate 2 puncte pentru fiecare deosebire enuntata corect (pentru fiecare raspuns incomplet se
acordă cate lp);
Exemplu de deosebiri:
1 - Unitatea de relief marcată, pe harta, cu litera E are un etaj climatic de campie, pe cand in unitatea de relief
marcata, pe harta, cu litera H este un etaj climatic de dealuri inalte și joase;
2 - In unitatea de relief marcata, pe hartă, cu litera E pătrund influente climatice submediteraneene, pe cand in
unitatea de relief marcată, pe harta, cu litera H se resimt influente climatice continentale (de ariditate);
3 - In unitatea de relief marcată, pe harta, cu litera E se inregistrează precipitatii anuale de 500-600 mm, pe cand in
unitatea de relief marcata, pe hartă, cu litera H precipitatiile au valori cuprinse intre 600-800 mm.
E. Se acorda 4 puncte, cate 2 puncte pentru fiecare explicate corecta:
1. In unitatea marcata cu A densitatea populatiei este redusa, sub 50 loc/km 2 din cauza reliefului predominant
muntos;
2. In unitatea marcata, pe harta, cu litera C, densitatea populatiei este redusa, circa 30 loc/km 2, din cauza condifiilor
naturale neprielnice: suprafetele de uscat ocupa spații restranse, de 13%, secetele sunt frecvente, iar caile de comunicatie sunt
putin dezvoltate.
SUBIECTUL III 30 PUNCTE
A. Se acorda 4p pentru precizarea corecta a cerintelor:
1. valoarea maxima: 8,5 %o in Irlanda;
2. oricare doua dintre: Germania, Ungaria, Bulgaria. '
B. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect:
1. Ungaria scaderea natalitatii, (datorita implicarii active a.femeii in societate, planificării familiei); emigrari ale populatiei
spre tarile europene cu economii dezvoltate (datorita restruc-turarilor economice din economia ungara aflata in perioada de
tranzitie);
2. Irlanda - existenta unui nivel de trai mai ridicat; asigurarea unui sistem de asigurare a sanatatii mai performant; grad ridicat
de dezvoltare economica.
3. valoarea minima: 5,2 - 5,3 %o in Bulgaria.
C. Se acorda l0p pentru precizarea corectă a cerintelor:
1. oricare doua dintre: Cehia, Polonia, Austria, Olanda, Franta - 2p;
2. oricare doua dintre: carbuni, sare, fier, minereuri feroase, minereuri neferoase - 2p;
3. Rin, Dunare - 2p;
4. oricare unui dintre: Bonn, Koln, Dusseldorf, Hamburg fe2p;
5. Marea Nordului - lp;
D. Se acorda 6p, cate 2p pentru fiecare deosebire enuntata corect:
- relief predominant montan și de podișuri inalte in Spania, iar in Ucraina predomina cel de campie și colinar;