Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa A.VI.3.

Disciplina: Drept Financiar


Anul de studii: II
Semestrul : 4

CALENDARUL DISCIPLINEI
Săptămâna

SEMINAR LABORATOR PROIECT VERIFICĂRI

Lucrare de Termen Tematica Termen Tipul


Tematica abordată Data Data
laborator programat abordată predare (E/C/V)
Pregătire curentă

1. 1. Relaţiile financiare. Noţiunea de 16/23.02.2015


finanţe publice, obiectul şi funcţiile
finanţelor publice

2. 2. Dreptul finantelor publice intre cele 02/09.03.2015


doua razboaie mondiale si dupa al
doilea razboi mondial

3. 3. Dreptul bugetar şi principiile 16/23.03.2015


acestuia, competenţele de aprobare a
bugetelor publice anuale

4. 4. Elaborarea, aprobarea, executia si 30.3/06.04.2015 V1


incheierea executiei bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de stat şi
bugetelor fondurilor speciale

5. 5. Administrarea datoriei publice 20/27.04..2015


guvernamentale
6. 6. Conţinutul bugetului. Structură 04.11.05.2015

7. 7. Rolul răspunderii juridice în domeiul 18/25.05.2015 V2


economico – bugetar. Forme ale
răspunderii juridice
Sesiune examene

1. Sesiune examene vara 02.06 E4


-21.06.2015
2. Septembrie 2015
3. Septembrie 2015
4.

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs

Coordonator disciplină, Coordonator grupa,


Lector univ.dr. Mutulescu Antonio Silviu Lector univ. dr. Mutulescu Antonio Silviu