Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA F

PROIECT DE LECŢIE
ŞCOALA:
CLASA:
OBIECTUL: Matematică
SUBIECTUL: Numerele 0, 1, 2, 3, 4, 5.
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi
ÎNVĂŢĂTOR:

COMPETENŢE:
Competenţe cadru:
2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiu şi aplicarea matematicii în contexte variate
Competenţe de referinţă:
1.2.Să scrie, săcitească şi să compare numerele naturale de la 0 la 100
2.2.Să sesizeze asocierea dintre elemente a două categorii de obiecte, desene s-au nunere
4.1 Să manifeste disponibilitate şi plăcere în a utiliza numere
Competenţe operaţionale:
C 1- Să stabilească relaţia de ordine dintre 4 şi 5;
C 2- Să stabilească ordinea numerelor 0, 1, 2, 3, 4, 5.
C 3-Să precizeze vecinii numerelor 1, 2, 3, 4.
C 4- Să numere crescător şi descrescător în intervalul 0-5.
C 5- Să compună şi să descompună numărul 5.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE: conversaţia(M1), problematizarea(M2), demonstraţia(M3), explicaţia(M4), exerciţiul(M5)

MIJLOACE: jetoane(m1), riglete(m2), planşe(m3),poezia matematica(m4)fişe(m5)

BIBLIOGRAFIE: Mihail Roşu, Alexandrina Dumitru, Niculina Ilarion--Ghidul învăţătorului, editura ALL, 2001

236
Momentele Compe
Durată Elemente de conţinut Metode Mijloace Evaluare
lecţiei tente
Pregătirea pentru 1’ Voi capta atenţia elevilor prin recitarea versurilor:
lecţie 1, 2- Stai cu noi,
3, 4- Hai la teatru! m4
5, 6, 7- Hai să bem cafea cu lapte!
8, 9, 10- Ele să plece!
Când nimica nu mai este,
Zero-i sfârşit de poveste.
Reactualizarea 6’ Se va verifica tema avută pentru acasă. m1
cunoştinţelor Un elev va forma la tablă o mulţime cu 4 elemente şi o mulţime cu 5 elemente. Voi M1 m3 orală
stabili corespondenţa element cu element pentru a compara mulţimile. Se va ajunge la C1 M2
relaţiile: 4<5; 5>4. Se vor construi mulţimi având un număr dat de elemente.
Anunţarea titlului şi Astăzi, la ora de matematică, vom ordona crescător şi descrescător numerele 0, 1, 2, 3, M1
enunţarea 1’ 4, 5, veţi compune şi veţi descompune numărul 5.
competenţelor
Dirijarea învăţării Pe catedră voi avea jetoane cu cifre. Un elev va veni să aşeze aceste cifre în ordine
30’ crescătoare; 2-3 elevi vor numara in ordine crescatoare apoi descrescatoare(0-5; 5-0) orală
Stabiliţi vecinii cifrelor: 1, 2, 3, 4. C2 M1 m1
Să urmărim acum pe tablă: cum este 2 faţă de 3?(2<3) C3 M2 m3
Cum este 1 faţă de 2? Dar 3 faţă de 2? Dar 0 faţă de 2? Cum este 4 faţă de 5? Dar 5 faţă M3 m2
de 4? De ce? M4
Un elev va veni la tablă şi va aşeza riglete în ordine crescătoare şi descrescătoare Se va M5
stabili relaţia de ordine 0<1<2<3<4<5 şi 5>4>3>2>1>0. C4 M1
Vom realiza la tabla compunerea si descompunerea numărului 5, cu ajutorul rigletelor. M2
Tot cu ajutorul rigletelor se vor stabili vecinii lui 4 M3
Deschideţi manualele. Ce observaţi în imagini? Scrieţi numărul corespunzător fiecărei C5 M4
mulţimi de animale. M5
Ce observaţi în imaginile următoare? Coloraţi pătrăţelele cu aceleaşi culori şi scrieţi
numerele corespunzătoare. Ce observaţi în imaginile următoare? Scrieţi în primul tabel C2 orală
ordinea ursuleţilor la plecare, iar în al 2-lea tabel ordinea ursuleţilor la sosire.
Scrieţi în căsuţe numerele care lipsesc. C4 muncă
Ajutaţi-l pe Isteţel să ordoneze numerele. Comparaţi. C3 indepen
Se vor rezolva exerciţiile propuse în caietul special. C4 dentă
Evaluare 10’ Fişă de evaluare C1, C2 M4 Fişe de
C3, C4 M5 m5 evaluare
C5
Tema pentru acasă 1’ Elevii vor avea de completat o fişă.
Aprecieri finale 1’ Se vor face aprecieri asupra modului cum au răspuns şi cum s-au comportat la oră.

237