Sunteți pe pagina 1din 8

ABILITARE MANUALA

Clasa aV-a surdocecitate

Elaborat Prof. Violeta Sandu


Prof. Anca Borcan
Scoala Speciala “Maria Montessori” - Bacau

Aria curriculara : TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE


Disciplina : ABILITARE MANUALA
Cls a V-a

OBIECTIVE CADRU

I. Cunoasterea si coordonarea miscarilor fundamentale cu scopul utilizarii diverselor


material si instrumente.
II. Manipularea diverselor instrumente si materiale de lucru.
III. Confectionarea si evaluarea unor produse simple si utile.
IV. Cooperarea in grup cu scopul realizarii unui produs.
V. Imbogatirea instrumentarii pentru rezolvarea situatiilor practice de viata si
activitate.

Obiective de referinta
1.1. Explorarea diverselor obiecte si materiale din mediul inconjurator (naturale si
sintetice)
1.2. Identificarea diverselor obiecte si materiale din mediul inconjurator (naturale si
sintetice)
1.3. Formarea si exersarea gesturilor manual fundamentale
1.4. Identificarea instrumentelor specific prelucrarii materialelor

2.1. Identificarea instrumentelor specifice prelucrarii materialelor


2.2. Identificarea materialelor de lucru utilizate in activitatea practica
2.3. Manipularea materialelor utilizate in clase/ateliere de activitate practica

3.1. Observarea etapelor realizarii unor produse simple


3.2. Invatarea etapelor unui produs finit
3.3. Analizarea si caracterizarea produsului finit

4.1. Participarea activa/pasiva, in grupuri de lucru, la realizarea componentelor unui


produs
4.2. Cooperarea cu ceilalti membri ai grupului

5.1. Identificarea utilitatii materialelor natural si sintetice


5.2. Identificarea variantelor de utilizare a produsului finit realizat
5.3. Formarea si exersarea gesturilor social utile si a deprinderilor adaptive la viata
cotidiana
5.4. Formarea si exersarea deprinderilor simple de ingrijire a plantelor si animalelor
Aria curriculara : TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE
Timp alocat : 36 sapt * 2h =72h
Disciplina : ABILITARE MANUALA
Cls A V-a
PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA

Nr. Unități de învățare Obiective/ Nr.ore/ Observații


crt competențe perioada
1 Evaluarea initiala 1.1. 4
5.3.
2 Formarea competentelor motrice 1.1. 23
1.3.
2.1.
2.2.
5.3.
2.3.
1.1.
4.1.
4.1.
5.1.
5.3.
3 Educarea competentelor motrice 3.1. 6
3.2.
4.1.
4.2.
5.1.
3.1.
4 Formarea si educarea gesturilor 1.4. 14
manuale de motricitate fina 2.2.
1.1.
2.3.
3.3.
4.1.
5.1.
6 Orientarea spatiala 2.3. 12
5.1.
5.3.
8 Dezvoltarea musculaturii fine 1.1. 13
2.3.
3.3.
4.1.
5.1.
4.2.
3.3.
1.3.
Planificarea semestrială
Semestrul I
Nr. Unități de Obiective/ Conținuturi Nr.ore/ Observații
crt învățare competențe perioada
1 1.1. Prezentarea atelierului scolar si a 2
Evaluarea locului de lucru
initiala 2
5.3.
2 1.3. Perhensiunea 2
Formarea
competent 2.1. Manipularea 2
elor
motrice 2.2. Coordonarea manuala, 2
sincronizarea miscarii mainii stangi
cu cea dreapta
3 3.1. 2
Educarea 3.2. Identificarea structurilor
competent 4.1. perceptive-motrice de marime 2
elor
motrice 4.2. Identificarea structurilor 2
5.1. perceptive-motrice de forma
3.1.
4 1.4. Jocuri “Unde esti?”, “Unde se 2
2.2. gaseste obiectul?”
Formarea 2
si 1.1. Ruperea diferitelor materiale:
educarea 2.3. hartia, material textile 2
gesturilor
manuale 3.3. Executarea franjurilor, decupaje 2
de 4.1. dupa contur in relief
motricitate 5.1. Paharul, “Cosul cu fructe de 2
fina toamna”
2
Modelaj cu plastilina: “omul”,
“casa”

Insirarea pastelor fainoase, 2


margelelor
Planificarea semestrială
Semestrul II
Nr. Unități de Obiective/ Conținuturi Nr.ore/ Observații
crt învățare competențe perioada
1 1.1. Imbinarea si sortarea dupa criteriul: 2
Formarea 5.3. formei, marimii
competent 2.3. 2
elor 1.1.
motrice 4.1. 3
2 Orientarea 2.3. Ex. Pentru aprecierea directiilor si
spatiala 5.1. pozitiilor spatiale cu consolidarea
5.3. notiunilor de situatie spatiala:
“stanga-dreapta”, “sus-jos”, 2
“inainte-inapoi”, “inauntru-
inafara”, “departe-aproape”,
“langa”, “alaturi”, “intre”, “contra” 2
- de pozitie: in picioare, culcat, 2
aplecat etc.
- -de marime: “mare-mic”, “lung- 2
scurt”, “gros-subtire”, “larg-
stramt”
- -de cantitate: mult-putin, greu- 2
usor, jumate-intreg, plin-gol
- de miscare: a urca, a cobora, a 2
impinge, etc.
3 Formarea 4.1. decuparea de figuri geometrice, 2
competent 5.1. fructe, flori.
elor 5.3. Lipirea:
motrice - compozitie cu flori; 3
- pomi infloriti
- oua in cos
Indoirea: evantaiul, avionul, 3
vaporul, broasca, flori
Modelare: fructe, legume, pomi 2
infloriti, ghiocelul, cosuletul cu oua
rosii.

4 1.1. Rasucirea: - cordonul papusii 2


2.3. Bobinarea: - gheme mici si mari 2
Dezvoltar 3.3. Insirarea: - margele- siragul 2
ea 4.1. Snuruirea : - smen de carte
musculatu 5.1. Jocuri de constructii cu diferite 3
rii fine 4.2. truse si module
3.3. Figuri geometrice, roata, casa, 4
1.3. vaporul, etc.
Planificare pe unități de învățare semestrul II

Nr. Conținut Obiective/c Unitate de Resurse Evaluare Observații


crt ompetențe învățare
1 Prezentarea 1.1. Evaluarea Observarea
atelierului scolar si initiala prin pipaire, Evaluare
a locului de lucru proba individuala
5.3. practica
2 Perhensiunea 1.3. Obiecte Evaluare
Formarea concrete individuala
Manipularea 2.1. competente Exercitii
lor motrice
Coordonarea 2.2. Observarea Evaluare
manuala, prin pipaire individuala
sincronizarea Demonstrati
miscarii mainii a
stangi cu cea
dreapta
3 Identificarea 3.1. Observarea Apreciere
structurilor 3.2. Formarea prin pipaire verbala
perceptive-motrice 4.1. competente Exercitiul
de marime lor motrice Caiet,
Identificarea 4.2. creioane
structurilor 5.1. Obiecte Evaluare
perceptive-motrice 3.1. concrete individuala
de forma (copac,
masa, casa)
4 Jocuri “Unde esti?”, 1.4. Exercitiul Evaluare
“Unde se gaseste 2.2. frontala
obiectul?” Formarea si Hartie,
Ruperea diferitelor educarea materiale
materiale: hartia, gesturilor textile
material textile manuale de
Executarea 1.1. motricitate Hartie,
franjurilor, decupaje 2.3. fina foarfeca
dupa contur in Evaluare
relief individuala
Paharul, “Cosul cu
fructe de toamna” Plastilina
Modelaj cu 3.3.
plastilina: “omul”, 4.1. Ata, paste
“casa” 5.1. fainoase, a
Insirarea pastelor margelelor
fainoase,
margelelor
Planificare pe unități de învățare semestrul II

Nr. Conținut Obiective/ Unitate de Resurse Evaluare Observații


crt competenț învățare
e
1 Imbinarea si sortarea 1.1. Observatia Evaluare
dupa criteriul: formei, 5.3. Formarea prin pipaire, frontala
marimii 2.3. competente- explicatia,
1.1. lor motrice exercitiul,
4.1. demonstratia,
jocul didactic
2 Ex. Pentru aprecierea 2.3. Orientarea Observatia , Evaluare
directiilor si pozitiilor 5.1. spatiala explicatia, frontala
spatiale cu 5.3. exercitiul,
consolidarea demonstratia,
notiunilor de situatie jocul didactic
spatiala: “stanga-
dreapta”, “sus-jos”, Plan inclinat
“inainte-inapoi”, Scari
“inauntru-inafara”, Obiecte de Evaluare
“departe-aproape”, volum: individua
“langa”, “alaturi”, mingii, cuburi la
“intre”, “contra” Cutii de
- de pozitie: in diferite forme
picioare, culcat, si marimi
aplecat etc.
- -de marime:
“mare-mic”,
“lung-scurt”,
“gros-subtire”,
“larg-stramt”
- -de cantitate:
mult-putin, greu-
usor, jumate-
intreg, plin-gol
- de miscare: a
urca, a cobora, a
impinge, etc.
3 Decuparea de figuri 4.1. Formarea Observatia , Evaluare
geometrice, fructe, 5.1. competente- explicatia, individua
flori. 5.3. lor motrice exercitiul, la
Lipirea:
- compozitie cu flori; Exercitiul,
- pomi infloriti demonstratia,
- oua in cos coli albe,
Indoirea: evantaiul, foarfece,
avionul, vaporul, lipici Coli de
broasca, flori hartie
Modelare: fructe,
legume, pomi
infloriti, ghiocelul,
cosuletul cu oua rosii.
4 Rasucirea: - cordonul 1.1. Exercitiul, Evaluare
papusii 2.3. demonstratia, frontala
Bobinarea: - gheme 3.3. Dezvoltarea carton,
mici si mari 4.1. musculaturii creioane,
Insirarea: - margele- 5.1. fine culori, ata,
siragul 4.2. samburi,
Snuruirea : - smen de 3.3. paste.
carte 1.3.
Jocuri de constructii
cu diferite truse si
module
Figuri geometrice,
roata, casa, vaporul,
etc.