Sunteți pe pagina 1din 4

PRESIUNEA ATMOSFERICA

PRESIUNEA ATMOSFERICA reprezintă presiunea exercitată de aerul din atmosferă asupra scoarței


terestre. Atmosfera, care înconjoară globul pământesc, exercită o presiune anumită asupra suprafeței
pământului și asupra tuturor oamenilor, animalelor și obiectelor, care se află pe el.
Presiunea se măsoară cu barometrul și valoarea ei poate fi exprimată în mai multe unități de măsură,
cel mai adesea în milimetri coloană de mercur (torr), dar și în kiloPascali sau atmosfere. Presiunea
atmosferică la nivelul mării este de cca. 760 mm coloană de mercur (101325 Pa). De la valoarea de
760 mmHg provine denumirea de atmosferă fizică.
Presiunea aerului este condiționată de greutatea aerului atmosferic. Presiunea atmosferică care are
capacitatea de a echilibra o coloană de mercur cu înălțimea de 760 mm la temperatura de 0 °C la
nivelul mării și la latitudinea de 45° este considerată normală, egală cu o atmosferă.
În aceste condiții atmosfera apasă pe 1 cm² de suprafață a pământului cu greutatea unei mase de
aproximativ 1 kg, mai exact de 1.033 g. La stațiile meteorologice se folosește ca unitate de măsură a
presiunii atmosferice milibarul (mb). Un milibar = 0,750 mm Hg (mm coloană de mercur). O
atmosfera (atm) = 1,033 Kg pe 1 cm² = 1,013 bar (b) = 760 mm Hg . Un bar(b) = 1,019 Kg pe 1 cm² =
0,986 atmosfere (atm) = 750 mm Hg .
Pentru conversia presiunii exprimate în mm Hg în milibari, mărimea dată se înmulțește cu 4/3 și
viceversa, pentru convertirea milibarului în mm Hg, se înmulțește prima mărime cu 3/4.
Din anul 1980 a fost introdusă o nouă unitate de măsurare a presiunii - pascalul (Pa).
Datele despre presiunea atmosferică sunt comunicate în hectopascali - de 100 de ori mai mari decât Pa.
Atunci 760 mm Hg = 1000 hPa. Pentru recalcularea presiunii atmosferice, exprimate în mm Hg în
hectopascali, este necesar a se înmulți mărimea dată cu 1,333.
Uneori presiunea atmosferică este exprimată în mmHg (presiunea exercitată de o coloană de mercur cu
înălțimea de 1 mm). Deoarece în această definiție intervine densitatea mercurului – mărime a cărei
valoare se putea modifica odată cu creșterea preciziei mijloacelor de măsurare – prin convenție s-a
stabilit că 760 mmHg = 1 atm (atmosferă fizică) = 101325 Pa.
Aer rece- greu-presiune maxima –anticiclon

Aer cad-usor-presiune minima-ciclon


ciclon – formă negativă a reliefului câmpului baric, de regulă circulară, cu valorile cele mai scăzute în
centru; aer cald-presiune scazuta-L( low) , D.

În cazul unui ciclon, deplasarea maselor de aer este ascendentă şi convergentă, adică acestea vin
dinspre punctele de maximă presiune, se unesc în punctul de minimă presiune, iar apoi urcă înspre
partea superioară a troposferei.

anticiclon – structură barică de formă circulară sau alungită corespunzătoare unui areal de presiune
mare (valorile presiunii cresc de la periferie spre centrul structurii); aer rece-presiune ridicata-H, M

În cazul unui anticiclon, deplasarea maselor de aer este descendentă şi divergentă, adică acestea
coboară dinspre partea superioară a troposferei, ajung pe suprafaţa terestră şi apoi pleacă dinspre aria
de maximă presiune înspre alte două arii de minimă presiune.

Formarea musonilor

Musonul de iarna Musonul de vara


M=presiune maxima, D=presiune minima
H=presiune maxima ( high) presiunea medie la nivelul marii este de 1013,25 mbari sau 760mmHg(milimetri coloana de
L=presiune minima( low) mercur )
HARTA SINOPTICA

hartă sinoptică - reprezentarea cartografică a câmpului baric.

S-ar putea să vă placă și