Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnă Director,

Subsemnata, …………………………………., profesor in cadrul


...................................................., va aduc la cunostiinta urmatoarele:

In data de ………............., pe durata desfasurarii activitatii didactice, la


clasa a…........., liceu, cursuri de zi, la ora de limba si literatura romana, elevul
……………................................. a avut o atitudine si un comporatment
neadecvat, adresand amenintari si folosind cuvinte vulgare.

Consider un astfel de comportament, in cadrul unei institutii de


invatamant, pe durata desfasurarii orelor de curs, ca fiind inacceptabil, propun
sanctionare disciplinara a acestuia, cf. Cap. IV, art. 18, alin. 2 si 5 din
STATUTUL ELEVULUI, astfel:

- mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare cu …... puncte, cf. Cap. III, Art. 15
din STATUTUL ELEVULUI.

Data, Semnatura,

Domnului Director a/al.........................................................