Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat director, Avizat,

Prof. Comănescu Gabriela Responsabil de comisie metodică

Unitatea învățământ: Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Târgu-Jiu


Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Oprițescu Valentina
Clasa a IX-a B; C profesională;
Editura: Grup Editorial Art
An școlar: 2019-2020
Curriculum aplicat: T.C. 2 ore/ săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea de învă- Competenţe Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna


crt. ţare specifice ore
1 Noţiuni introductive 1.3, 1.4, 1.5, Test de evaluare iniţială 2 S1.

1
2.1, 2.4 Prelucrarea programei şcolare
Prezentarea manualului
Bibliografie
2 Joc şi joacă 1.1, 1.2, 1.3, a) „Tablouri biblice” de Tudor Arghezi 6 S2,3,4
1.5, 2.2, 2.4,
2.6, 3.2, 3.3 Mijloace de îmbogăţirea vocabularului

Relaţii semantice
Recapitulare
1.1, 1.2, 1.3, b) „După melci” de Ion Barbu 4 S5,6,
1.4, 1.5, 2.2,
2.3, 2.4, 2.6, Erori semantice
3.2, 3.3 Recapitulare
1.1, 1.2, 1.3, c) „Homo ludens” de Johan Huizinga 2 S7
2.1, 2.3, 3.1, Textul argumentativ. Eseul. Anacolutul
3.3
1.2, 1.4, 2.3 e) Evaluare 2 S8

2
3 Familia 1.1, 1.2, 2.1, a) „Mara” (I. Sărăcuţii mamei) de Ioan Slavici 6 S9, 10,11
2.2, 2.4, 2.6
Rolul elementelor arhaice şi regionale în in-
terpretarea mesajelor scrise şi orale
1.1, 1.2, 2.1, b) „Mara” (II. Maica Aegidia) de Ioan Slavici 4 S12, 13
2.2, 2.4, 2.6,
3.3 Interpretarea sensului cuvintelor în context
Recapitulare
1.2, 1.3, 1.4, c) „Tren de plăcere” de I. L. Caragiale 4 S 14, 15
2.2, 2.4, 2.6,
3.3 Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor

Factori care perturbă receptarea mesajelor


scrise

Recapitulare. Lucrare scrisă


1.1, 2.1, 2.4, e) „Moromeţii” de Marin Preda 2 S 16
2.6

1.2, 1.4, 2.3 g) Evaluare semestrială. 2 S 17

3
4 Scene din viaţa de 1.1, 1.2, 2.2, a) „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon 2 S18
ieri şi de azi (II) 2.4, 2.6
Exprimarea orală: monologul
1.1, 1.2, 2.2, b) „Amintiri din ziua a şaptea – de vorbă cu 2 S19
2.4, 2.6 doamna Zoe Cantacuzino” interviu realizat de
Tita Chiper (texte jurnalistice: interviu)
1.1, 1.2, 2.5 b)”Repausul duminical” de I. L. Caragiale 1 S20
Exprimarea orală: dialogul
Recapitulare
1.5, 2.3, 2.7 e) Literatură şi cinematografie: „D’ale carna- 1 S20, 21
valului” comedie de I. L. Caragiale / film în re-
gia lui Gheorghe Naghi
1.1, 1.4, 3.1 f) Recapitulare 2
1.1, 1.4, 3.1 g) Evaluare 1
5 Aventură, călătorie 1.1, 1.2, 1.4, a) Atracţia orientului: 6 S22, 23,24
(II) 2.1, 2.2, 2.4, „Balta Albă” de Vasile Alecsandri
2.6, 3.3 Schema şi factorii comunicării
Povestirea
Recapitulare
1.1, 1.2, 1.4, 2 S25
2.1, 2.2, 2.4, Arhaisme şi regionalisme
2.6, 3.3 Rezumatul
Recapitulare

4
5 Aventură, călătorie 1.1, 2.1, 2.2, 6 S26,27,28
(II) 2.3 „Jurnal” de Liviu Rebreanu (texte memorialis-

tice: jurnalul de călătorie)

Alte texte memorialistice


Recapitulare
2.1, 2.3, 3.1, d) Relaţia cultură – ficţiune – publicitate (texte 2 S29
3.2, 3.3 jurnalistice: anunţul)
„Marea ca factor spiritual” de Nicolae Mano-
lescu (texte argumentative : eseul)
1.4, 2.1, 2.3, e) Recapitulare şi evaluare 2 S30
2.4, 3.1, 3.2,
3.3

5
6 Personalităţi, exem- 1.1, 1.2, 1.3, „Fraţii Jderi” (II) de Mihail Sadoveanu 4 S31, 32
ple, modele (II) 1.5, 2.1, 2.2, Elemente de ortografie
2.4, 2.6 Recapitulare

1.1, 1.2, 1.3, b) „Alexandru refuzând apa” de Ştefan 4 S33,34


1.5, 2.1, 2.2, Augustin Doinaş
2.4, 2.6
Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie

1.1, 1.4, 3.1, d) Textul argumentativ: discursul oratoric 2 S35


3.2, 3.3 Recapitulare
1.2, 1.3, 3.1 e) Stilurile funcţionale - sinteză 1 S36
7 Recapitulare finală 1.1, 1.2, 1.3, Text ficţional / nonficţional 2 S37
2.5, 2.6 Comunicări orale şi scrise