Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: scoalaschitugolesti@yahoo.com
tel/fax: 0248566150

RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ 
GRUPA MARE
 
AN ŞCOLAR 2019-2020 
G.P.N. Valea Pechii

Evaluarea iniţială la grupa mare “ Fluturaşii” în anul şcolar 2019-2020 s-a desfăşurat în
perioada 09 - 20 septembrie 2019 şi a vizat în primul rând observarea capacităţii de integrare în
grup şi de relaţionare cu educatoarea şi cu ceilalţi copii precum şi observarea comportamentului
copiilor în diferite situaţii de învăţare.

Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială au urmărit nivelul la care se află copiii în ceea ce
priveşte:

 Dezvoltarea intelectuală-exprimarea,cunoştinţe despre mediu,înţelegerea poziţiilor


spaţiale,cunoaşterea propriului corp,nivelul de dezvoltare al simţurilor
 Dezvoltarea fizică-execută mişcări la comandă,coordonarea,dezvoltarea
senzorială,deprinderi şi abilităţi practice referitoare la îngrijire şi igienă personală.
 Dezvoltarea artistică-colorează,cântă ,ţine creionul în mână
 Dezvoltarea socio-emoţională-capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viaţă al
grădiniţei,cooperare cu grupa de copii,stabilitatea şi autocontrolul în activitate.

Datorită particularităţilor de vârstă şi individuale ale preşcolarilor, s-a urmărit stabilirea


unor obiective şi mijloace de realizare care să dea posibilitatea prognosticării şi diagnosticării cât
mai corecte a interpretării rezultatelor.
Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse şi au fost selectate ţinând cont de vârsta
preşcolarilor şi de faptul că grupa este formată din 14 copii cu vârste cuprinse între 3 şi 5 ani . În
acest sens am avut în vedere şi faptul că evaluarea iniţială urmăreşte progresul sau regresul
acestora în comparaţie cu rezultatele obţinute anterior la evaluarea finaIă a grupei dar şi
compararea acestora cu rezultatele pe care le va dobândi ulterior.

Pe parcursul evaluarii s-a realizat:


• Observarea sistematică a copiilor în timpul diferitelor activităţi;
• Dialogul cu preşcolarii şi părinţii;
• Studiul produselor activităţii;
• Probe orale, practice;

Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni ale anului
şcolar unui număr de 14 copii în timpul activităţilor desfăşurate cu copiii ( ADE, ALA. ADP.)
iar comportamentele urmărite au fost stabilite pe cele 5 domenii de dezvoltare.

1
Domeniul de cunoaştere : Dezvoltarea fizică a sănătăţii şi a igienei personale

În urmă activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile


motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte , de asemenea execută
mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală . Unii copii întâmpină dificultăţi în
perceperea schemei corporale, în păstrarea rândului , nu execută alergarea cu gura închisă , etc.

Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi să-şi perfecţioneze deprinderile
mortice.

Domeniul de cunoaştere: Dezvolare socio-emoţională

Copiii interacţionează din proprie iniţiativa cu copii de aceeaşi vârstă sau de vârstă
apropiată în diferite contexte, cer ajutorul altor colegi atunci când au nevoie şi oferă , în acelaşi
timp , când au ceilalţi o necesitate .

Măsuri ameliorative
Prin jocuri de socializare , participând activ, preşcolarii ar trebui să dobândească mai multă
toleranţă şi compasiune faţă de alţi colegi de grupă .

Domeniul de cunoastere : Capacităţi şi atitudini în învăţare

Preşcolarii iniţiază jocuri şi activităţi cu alţi copii(invită din proprie iniţiativă alţi colegi
să citească , să audieze poveşti, să privească desene animate etc. ) şi demontrează curiozitate în
faţă unei situaţii noi .
Toţi copiii demonstrează capacitatea de a se concentra asupra unei sarcini până la sfârşit.

Măsuri ameliorative
Voi încuraja copiii să utilizeze cele însuşite în situaţii noi: să formeze obiecte variate din
formele geometrice cunoscute, să utilizeze acţiuni de aplicaţie şi modelare în jocul liber, să
compună un cântecel pentru versurile memorizate, să transfere materiale dintr-un centru într-altul
pentru a îmbogăţi produsul final.

Domeniu de cunoaştere : Dezvoltarea limbajului , a comunicării şi premisele citirii şi scrierii

Copiii au realizat progrese în ceea ce priveşte volumul vocabularului cât şi exprimarea .


Sunt şi unii copii care prezintă o exprimarea defectuoasă din punct de vedere fonetic şi
gramatical, prezintă deficient de pronunţie şi exprimare ; atenţia şi memoria voluntară sunt slab
dezvoltate , de scurtă durată , acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de
poezie sau poveste .

2
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activităţi într-un program
de exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru
reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în
repovestiri. Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi precum dezvoltarea limbajului oral şi a
comunicării orale , fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate , cu grad de
dificultate mai mare .

Domeniu de cunoaştere :Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii

Preşcolarii grupei vorbesc suficient de clar pentru a fi înţeleşi de toţi, pun întrebări şi
răspund la întrebări cu înţeles.
Cunosc semnificaţia cuvintelor pe care le utilizează , repovestesc o povestioară simplă ajutându-
se de imagini, respectând succesiunea cuvintelor.
Fiecare copil colectează informaţii despre medii utilizând simţurile , observarea,manipularea şi
conversaţia . Pot utiliza obiecte , material şi echipamente pentru a strânge informaţii despre
lucrurile şi fenomenele care îl înconjoară .

Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat alături de copiii care au întâmpinat probleme , atât în activităţile
comune cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul “Ştiinţă” . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc
să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile
acestora . Se vor organiza vizite şi excursii , urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice faţă
de mediul înconjurător.

La sfârşitul perioadei de evaluare iniţială se constată că 40% dintre copii au un comportament


atins în ceea ce priveşte adaptarea la regimul de viaţă al grădiniţei şi îşi ajustează
comportamentul şi reacţiile la circumstanţele sociale, 30% dintre copii manifestă un
comportament în dezvoltare, iar 30% dintre copii au nevoie de sprijin pentru a reuşi să se
adapteze şi să capete autocontrol şi stabilitate emoţională.

Prof. înv.prescolar,
Bratu Elena Ramona

S-ar putea să vă placă și