Sunteți pe pagina 1din 3

Produse

Sobe de teracotă 
 
I. CONSIDERAŢII GENERALE
 
     Fiind sistemul de încălzire locală cel mai economic, trebuie să îndeplinească două condiţii de bază:

1. ESTETICĂ AGREABILĂ
2. RANDAMENT TERMIC MAXIM 

     

l Estetica aparţine beneficiarului, noi doar o punem în valoare; 

l Randamentul termic îl influenţăm noi, prin calcularea şi construcţia sobei în funcţie de:


- mărimea încăperii ce urmează a fi încălzită 
- combustibilul utilizat

l Sobele sunt realizate din cahle de teracotă (ofenkahlen-germană, terracotta stove tiles), în diferite modele şi culori care dau un
aspect plăcut şi reconfortant locuinţei;

l Fumurile sau canalele din interiorul sobelor prin care circulă gazele rezultate în urma arderii combustibilului, trebue astfel construite 


încât gazele de ardere să circule căt mai mult în interiorul sobei şi să cedeze cea mai mare parte din căldura lor. La ieşirea în coşul
casei, gazele de ardere trebuie să aibă  o temperatură de max. 70-90ºC. Fumurile se execută numai din cărămizi subţiri de sobă 
(dimensiunea 240 x 115 x 20 mm) liate cu mortar format din argilă roşcată şi nisip (granulaţie 0-2mm). Nu recomandăm construirea
fumurilor tip „zig-zag” sau în „poduri” decât numai acolo unde se utilizează exclusiv, cărbuni inferiori;

l Focarul se construieşte numai din cărămizi refractare tip ŞAMOTĂ, dimensiunea 240 x 115 x 30mm, utilizându-se mortar din
amestec de praf de şamotă şi argilă sau amestec de argilă roşcată şi nisip (amestecul din praf de şamotă şi silicat de sodiu, cunoscut
şi sub numele de apă de sticlă, îl recomăndăm numai la construirea focarelor şemineelor şi al grătarelor de grădină);

 
II. EXEMPLE DE SOBE UZUALE
 
1. SOBĂ NORMALĂ (3 x 2,5) x 7 rânduri:

Demo Version - Winnovative Software Components

 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
Dimensiunile sobei (cm) Dimensiunile camerei
Lăţimea Grosimea Înălţimea Suprafaţa (mp) Înălţimea (m)
66 56 195 maxim 18 maxim 2,60

 
COMPONENŢA SOBEI:
 
 
1. Placă (cahlă): 32 buc.
2. Stâlpişori (colţi de rând): 28 buc.
3. Colţ  cornişă (soclu + cupolă): 6 buc.
4. Laterală (soclu + cupolă): 10 buc.
5. Burlan: 1 buc.
 
2. SOBĂ DE COLŢ (4 x 3,5 x 1,5 x 2) x 7 rânduri:

 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
Dimensiunile sobei (cm) Dimensiunile camerei
Lăţimea Lăţimea la perete Înălţimea Suprafaţa (mp) Înălţimea (m)
130 88 x 88 195 maxim 25 maxim 2,60

 
COMPONENŢA SOBEI:
 
 
1. Placă (cahlă): 40 buc.
2. Stâlpişori (colţi de rând): 32 buc.
3. Colţ  cornişă (soclu + cupolă): 7 buc.
4. Laterală (soclu + cupolă): 12 buc.
5. Burlan: 1 buc.

 
3. SOBĂ CU PLITĂ ŞI CUPTOR (5 x 2,5) x (3 x 2,5) x 7 rânduri:

 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
Dimensiunile sobei (cm) Dimensiunile camerei
Lăţimea Grosimea Înălţimea Suprafaţa (mp) Înălţimea (m)
132 56 195 Demo
maxim 20 Version
maxim 2,60 - Winnovative Software Components
 
COMPONENŢA SOBEI:
 
 
1. Placă (cahlă): 35 buc.
2. Stâlpişori (colţi de rând): 28 buc.
3. Colţ  cornişă (soclu + cupolă): 6 buc.
4. Laterală (soclu + cupolă): 14 buc.
5. Burlan: 1 buc.

 
4. SOBĂ CU RETRAGERE (RUCBAU) ŞI DOUĂ BANCHETE
(1,5 x 1,5) x (4 x 2,5) x 7 rânduri:

 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
Dimensiunile sobei (cm) Dimensiunile camerei
Bancheta Lăţimea Grosimea Înălţimea Suprafaţa (mp) Înălţimea (m)
33X33 88 56 195 maxim 30 maxim 2,60

 
COMPONENŢA SOBEI:
 
 
1. Placă (cahlă): 46 buc.
2. Stâlpişori (colţi de rând): 38 buc.
3. Colţ  cornişă (soclu + cupolă): 10 (8) buc.
4. Laterală (soclu + cupolă): 13 buc.
5. Burlan: 1 buc.
 
5. SOBĂ CU UŞA ÎNGROPATĂ (5 x 2,5) x (3 x 2,5) x 7 rânduri:

 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
Dimensiunile sobei (cm) Dimensiunile camerei
Lăţimea Grosimea Înălţimea Suprafaţa (mp) Înălţimea (m)
88 56 195 maxim 30 maxim 2,60

 
COMPONENŢA SOBEI:
 
 
1. Placă (cahlă): 44 buc.
2. Stâlpişori (colţi de rând): 36 buc.
3. Colţ  cornişă (soclu + cupolă): 6 buc.
4. Laterală (soclu + cupolă): 14 buc.
5. Burlan: 1 buc.

 
6. SOBĂ DUBLĂ (5 x 2,5) x 7 rânduri:

 
CARACTERISTICI TEHNICE
  Demo Version - Winnovative Software Components
Dimensiunile sobei (cm) Dimensiunile camerei
Lăţimea Grosimea Înălţimea Suprafaţa (mp) Înălţimea (m)
110 56 195 peste 16 maxim 2,60

 
COMPONENŢA SOBEI:
 
 
1. Placă (cahlă): 62 buc.
2. Stâlpişori (colţi de rând): 28 buc.
3. Colţ  cornişă (soclu + cupolă): 8 buc.
4. Laterală (soclu + cupolă): 18 buc.
5. Burlan: 1 buc.

PRECIZARE
   Sortimentele şi cantităţile de cărămizi utilizate la construcţia unui model de sobă diferă de felul combustibilului utilizat, ţinând seama că în 
cazul folosirii gazului metan, fumurile se construiesc în număr mai mare şi cu secţiunea mai mică.