Sunteți pe pagina 1din 24

ªEMINEE

ªI SOBE

Noi dãm formã cãldurii


SCURT ISTORIC
La începutul anului 2004, TONDACH - Austria a achiziþionat fabri-
cile de þiglã ºi teracotã de la Guºteriþa. Acesta este însã doar
ultimul pas dintr-o istorie de 110 ani ºi primul pas al unei noi
dezvoltãri.

Istoria proprietãþii din Sibiu a început în anul 1895, când a fost


proiectatã ºi construitã fabrica de cãrãmizi, cu tehnologie bazatã
pe uscare naturalã ºi cuptoare de câmp cu combustibil solid.
Mai târziu s-a construit un cuptor Hoffman pentru arderea
cãrãmizilor ºi a þiglelor, iar activitatea s-a extins prin inaugurarea
unei secþii de producþie de þigle solzi. Din anul 1973, gama s-a mãrit
odatã cu fabricarea cahlelor de teracotã prin tipãrire normalã ºi
ardere în cuptoare.

Producþia de teracotã a început sã creascã datoritã cerinþei


existente pe piaþã, creºterea producþiei fiind posibilã prin mãrirea
capacitãþii de uscare ºi prin creºterea numãrului de tipãritori.

Anii urmãtori au adus o serie de modificãri în structura companiei


ºi chiar a denumirii sale, fãrã a influenþa obiectul de activitate al
acesteia - producerea ºi comercializarea de materiale de construc-
þie: þiglã solzi trasã, coame ºi accesorii din argilã arsã, cahle de
teracotã ºi vase ornamentale. În 1998 s-a început retehnologizarea
fabricii.

La începutul anului 2004 începe o nouã etapã a istoriei companiei


din Sibiu, care s-a integrat în cel mai mare grup din Europa în ceea
ce priveºte producþia de þiglã.

Prin aceastã achiziþie, produsele de la Sibiu sunt recunoscute ca


fiind la standarde internaþionale, ceea ce va duce fãrã îndoialã, la o
evoluþie beneficã pentru companie. În acest fel, fabrica din Sibiu
a mai scris un rând ºi în istoria grupului internaþional cãruia tocmai
i s-a alãturat.
SOBÃ TIP 2.1
SOBÃ TIP 2.1
CC-II PA-S

LC-II
E-I

M-0

E-II
CS-II
AR
P-II
SD-I

S-II
CS-BA

LS-I CS-I

Caracteristici Tehnice
Lungime Lãþime Înãlþime Greutate Volum de aer
(M) (M) (M) (KG) încãlzit (m3)
1,30 x 1,30 1,80 1,78 540 62

B-1

Schema Fumurilor

Componenþa
Tip P-II CS-II CC-II LC-II PA-S M-O E-II E-I
piese
Buc. 56 39 5 8 11 2 2 2

Tip AR SD-I S-II CS-BA C-S1 LS-I B-1


piese
Buc. 1 2 2 2 5 15 1
ªEMINEU MARO
ªEMINEU MARO

CCPA-III

PBA-I
CS-II

P-II

LCPA-III

Caracteristici Tehnice
Lungime Lãþime Înãlþime Greutate
(M) (M) (M) (KG)
0,95 0,65 1,10 240

B-1

Schema Fumurilor

Componenþa
Tip CS-II P-II PBA-I CCPA-III LCPA-III B-1
piese
Buc. 16 31 8 12 21 1
SOBÃ TIP 1.2
SOBÃ TIP 1.2
CCPA-III LCPA-III

E-III

M-0

E-I

AR
PS-1

SD-I
S-II

P1/1-1
PA-S
LS-I
CS-I

Caracteristici Tehnice
Lungime Lãþime Înãlþime Greutate Volum de aer
(M) (M) (M) (KG) încãlzit (m3)
1,540 0,550 1,800 500 50

B-1

Schema Fumurilor

Componenþa
Tip P1/1-1 PS-1 CCPA-III LCPA-III PA-S M-O E-III
piese
Buc. 35 32 4 2 3 2 2

Tip E-I AR SD-I S-II CS-I LS-I B-1


piese
Buc. 7 1 4 2 6 10 1
ªEMINEU TIP 3.3
ªEMINEU TIP 3.3

LCPA-III CCPA-III
P-II
AR
CS-BA

PBA-I
E-I
CP 240 X 115 X 63 SD-I

P-II

PA-S
CS-I
LS-I

Caracteristici Tehnice
Lungime Lãþime Înãlþime Greutate
(M) (M) (M) (KG)
0,95 0,65 1,10 240

Componenþa
Tip CCPA-III LCPA-III CS-BA P-II AR E-I
piese
Buc. 2 4 18 18 1 3

CP
Tip SD-I CS-I LS-I PA-S 240 X 115
piese X 63
Buc. 2 4 4 1 80
SOBÃ TIP 1.1
SOBÃ TIP 1.1
CCPA-III LCPA-III

E-I

SD-I M-0

P1/1-1 PS-1

LS-I CS-I

Caracteristici Tehnice
Lungime Lãþime Înãlþime Greutate Volum de aer
(M) (M) (M) (KG) încãlzit (m3)
0,660 0,440 1,720 250 45

B-1

Schema Fumurilor

Componenþa
Tip CCPA- LCPA-
piese P1/1-1 PS-1 III III
E-I SD-I M-O CS-I LS-I B-1

Buc. 23 28 4 2 3 2 1 4 4 1
ªEMINEU 3.4
ªEMINEU TIP 3.4

CCPA-III
LCPA-III
P-II
M-O
E-I
AR
E-II

PBA-I CP 240 x 115 x 63

CS-BA

Caracteristici Tehnice
Lungime Lãþime Înãlþime Greutate
(M) (M) (M) (KG)
1,70 0,65 1,40 262

Componenþa
Tip CCPA-III LCPA-III CS-BA P-II PBA-I
piese
Buc. 5 4 23 16 6

CP
Tip AR E-I E-II M-O 240 X 115
piese X 63
Buc. 1 3 1 1 150
SOBÃ FIXÃ OO7
SOBÃ FIXÃ TIP 007

CCPA-III

P1/1-1

PS-1

Caracteristici Tehnice
Lungime Lãþime Înãlþime Greutate Volum de aer
(M) (M) (M) (KG) încãlzit (m3)
0,440 0,440 1,150 250 45

Componenþa
Tip P1/1-1 PS-1 CCPA-III
piese
Buc. 8 20 4
SOBÃ TIP 1.3
SOBÃ TIP 1.3

LC-II CC-II

SD-I

E-I
P1/1-1

PS-1

LS-I CS-I

Caracteristici Tehnice
Lungime Lãþime Înãlþime Greutate Volum de aer
(M) (M) (M) (KG) încãlzit (m3)
0,660 0,440 1,720 250 45

B-1

Schema Fumurilor

Componenþa
Tip
piese P1/1-1 PS-1 CC-II LC-II E-I SD-I CS-I LS-I B-1

Buc. 23 28 4 2 3 1 4 4 1
LEGENDÃ
E = etajerã S = scaun
B = burlan P = placã

AR = arcadã
CC = colþ corniºã
PA = placã de acoperire
SD = stâlpiºor dublu
LC = lateralã corniºã
CP = cãrãmizi pline

M-O = medalion

LS-I = lateralã soclu tip I


CS-I = colþ soclu tip I

CCPA = colþ corniºã


cu placã de acoperire
LCPA = lateralã corniºã
cu placã de acoperire

CS-II = cod stâlpiºor manual


P-II = placã manual
P 1/1-1 = cod placã mecanic
PS-1 = cod stâlpiºor mecanic
P A 1/1-1 (1-36) P A 1/1-1 (1-50) P A 1/1-1 (1-51)

P 1/1-1 (1-36) P-II-A

P A 1/1-1 (1-44) P 1/1-1 (1-27)

P-II-A P A 1/1-1 (1-44) P A 1/1-1 (1-02)


P A 1/1-1 (1-27) P A 1/1-1 (1-38) P A 1/1-1 (1-56)

CS-II-A CS-II-A

PSA-1 (1-27) PSA-1 (1-50)

PSA-1 (1-02) P 1/1-1 (1-56) PSA-1 (1-44)


M-0 (2-12) M-0 (2-16)

CS-BA-A

P A 1/1-1 (1-52) PS-1 (1-56)

PS-1 (1-36) P-II-A (1-01)

LS-1-A CS-BA-A LC-II-A


SI-18 LS-I-A SI-18

M-0 (2-10) M-0-A (2-12)


SD-I-A

CS-I-A
PS-1 (1-37)

AR

NOTÃ:

Produsele în culoarea “alb” se fabricã numai la comenzi speciale.


Str. Podului nr. 127; Sibiu - 550263
Tel.: 0269-235904
Fax: 0269-214196
www.tondach.ro; www.tondach.com