Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE DE EVALUARE

Clasa a VIII-a

1. Descompuneţi folosind factorul comun:


a) 18 a2 b3 – 36 a3 b2 + 54 a3 b3;
b) 45 x3 b2 – 2 125 x4 b3 + 80 x2 b3;
c) 5 x2 (x + 1) – 3 x (x + 1);
d) (3 x – 2)2 – 5 (3 x – 2) + 2 x (3 x – 2).
2. Efectuaţi folosind formulele de calcul prescurtat:
a) (2 x + 3)2;
b) (4 – 3x)2;
x x
c) ( – 6) ( + 6);
2 2
d) (x2 + x) (x2 – x);
e) (x – 3) (x2 + 3x + 9);
f) ( 2 x + 3 ) (2x2 – 6 x + 3);
g) (x- 2)3;
h) (2x + 1)3;
i) (x2 – 2x + 3)2.
3. Descompuneţi în factori:
a) ax + by + ay + by;
b) x3 + x2 – 16 (x + 1);
c) 25 (x + 2)2 – 16;
d) 9 (x + 1)2 – (x – 2)2;
e) 16 x4 – 81;
f) (2x – 3 )2 – 27;
g) x2 – 2 3 x + 3 – (y + 2 3 )2;
h) x2 + 7x + 12;
i) x2 – 14x + 48;
j) x2 – 5x – 14;
k) x2 – 12x + 11;
l) 4x2 + 4x – 35;
m) 9x2 + 12x – 45;
n) 5x2 + 8x + 3;
o) 2x3 + 3x2 – 8x – 12;
p) x4 + 3x3 – 7x2 – 27x – 18.

Succes!