Sunteți pe pagina 1din 6

MĂSURAREA

MĂRIMILOR
ELECTRICE
Bibliografie :

curs indrumar

Electronic

platforma
Moodle
Florin ARGATU
Felix Constantin ADOCHIEI
Sef lucrari
Departamentul: MAECS Sef lucrari
Birou: EB 126 Departamentul: MAECS
Birou: EB 128

Bogdan ENACHE

Asistent
Departamentul: MAECS
Birou: EB 128
„Sistem de alimentare cu
energie, monitorizare, control
si comunicatie pentru habitate
temporare aflate in izolare –
SIGHAB ”

Platforma e-health pentru


monitorizare, localizare si
procesare in timp real destinata
pacientilor inregistrati cu risc
cardiovascular - ERISC
“Observator mobil pentru
monitorizarea obiectelor aflate în
apropierea pamântului ” NEEMO

Echipament complex de investigare a


profilelor de drum și de control al
calității straturilor de paviment -
DRUMTEST
FLEXITRANSTORE – Platformă integrată pentru creșterea flexibilității
în rețelele inteligente de transport cu entități de stocare și injectare
masivă de energie din surse regenerabile

ENOPT – Realizarea unui sistem modular inteligent pentru optimizarea


și eficientizarea consumurilor energetice la agenții mici și mijlocii

VIRPRO – “Platformă virtuală de e-learning bazată pe aplicații 3D


utilizabilă în protetica dentară”

UAS-BIRDD – “Model inovativ de observare și monitorizare pentru


speciile de păsări acvatice care trăiesc în colonii din rezervația
biosferei Delta Dunării”

CREVIS - “Platformă de bio-monitorizare a parametrilor vitali în


operarea infrastructurilor critice”

Construirea de parcuri eoliene la cheie cu integrarea fabricarii


stalpilor de sustinere si asamblarera turbinelor eoliene.