Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

A.DATE GENERALE

Disciplina: Tehnologia lucrarilor electrotehnice


Clasa: X C
Unitatea de învățare: Aparate electrice
Titlul lecţiei: Aparate de reglare
Scopul lecţiei: Însușirea cunoștințelor privind aparatele electrice de reglare
Tipul lecţiei: mixtă
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Durata lecţiei: 50 minute

Conţinutul activităţii de instruire

1. Elemente noi de conţinut:

Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut

1. Noțiuni de bază. 1.1. Definirea aparatelor de reglare


C1

2.1 Montarea aparatelor de reglare

2. Caracteristici. 2.2.Caracteristicile aparatelor de reglare


C2
2.3. Scopul aparatelor de reglare
Elemente anterioare de conţinut:

C3. Criterii de evaluare a utilizării sistemelor de fabricație. Criteriul calitate.

Obiective operaţionale:

La finalul lecției, elevii vor fi capabili să:

Condiţiile de
Criteriul de
Cod Comportamentul urmărit realizare a
reuşită
comportamentului
O1 Definirea corectă
Să definească reostatele. Cu ajutorul notițelor
d.p.d.v. tehnologic
Numirea a cel
O2 Ținând cont de
Să numească tipurile de reostate. putin doua tipuri
prezentarea facuta
de reostate

Diagrama obiective-conţinut

Obiective/Conţinut C1 C2
O1
O2
Metode si procedee de instruire: expunerea, conversația, explicația, descrierea, problematizarea.
Mijloace de învăţământ

Cod Denumirea resursei materiale


FI Fișă de lucru
M Manual, test
B. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Obiective operaţionale Evenimentel Activitatea profesorului Activitatea Strategia didactică Evalua Timp
e instruirii. elevului Metode Mijloace de Forme de re (min)
Conţinut de învăţământ organizarea
învăţământ activităţii
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Organizar Notarea absenților; Comunicarea Conversația. Catalogul Frontală - 3
ea clasei absentilor către
pentru lecţie profesor;
Crearea condițiilor psihologice
necesare începerii lecției. Preluarea sarcinilor
propuse de profesor.
2.Verificare Verificare, prin sondaj. Răspunde la Conversația - Individuală Orală 10
a întrebări;
cunoştinţelo
r anterioare
3.Transmiterea noilor cunoştinţe 30

Captarea Captarea atenției elevilor, adresându- Ascultă și urmăresc cu Conversație - Frontală -


atenţiei le întrebările: atenție cele spuse de
elevilor Ce credeti ca sunt aparatele de Problematizar
profesor.
reglaj? ea
Puteti sa imi dati un exemplu de un Oferă răspunsuri la
Studiul de caz
astfel de aparat? întrebările profesorului.
Vine cu explicații suplimentare la Explicația
răspunsurile elevilor. Expunerea
Comunicare Enunță și scrie pe tablă titlul lecției: Elevii își notează titlul Frontală -
a titlului Aparate de reglare și comunică lecției și rețin obiectivele
lecţiei şi a elevilor obiectivele operaționale. operaționale
obiectivelor
operaţionale Le prezintă elevilor structura lecției.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dirijarea Le prezintă elevilor semnificația Elevii sunt atenți și își Expunerea - Frontală FL
O1.Să definească învăţării aparatelor de reglaj si rolul acestora: notează semnificația.
polizarea C1
Urmăresc cu atenție.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obţinerea Pune întrebarea: Răspund la întrebările Explicația - Frontală -


performanţe Ce scop au aparatele de reglare? profesorului.
i Adresează întrebări Conversația
suplimentare.
Asigurarea Confirmă răspunsurile corecte, și Ascultă Conversația Frontală
conexiunii intervine, dacă este cazul, cu și rețin informațiile
inverse explicații suplimentare suplimentare Expunerea
Explicația
Ascultă, rețin și își Expunerea - Frontală FL
notează
Descrierea
O2.Sa numeasca Dirijarea
Prezentarea unor exemple de aparate
sculele cu care se invățării
de reglare Explicația
realizeaza polizarea C2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obţinerea Pune intrebările: Răspund la întrebările Explicația - Frontală -
performanţe Din ce materiale sunt confectionate profesorului.
i rezistentele? Adresează întrebări Conversația
La ce sunt folosite controlerele ? suplimentare.
Asigurarea Confirmă răspunsurile corecte, și Ascultă, rețin și își Conversația - Frontală -
conexiunii intervine, dacă este cazul, cu notează Expunerea
inverse explicații suplimentare Explicația

4.Fixarea cunoştinţelor 8

Asigurarea Le împarte elevilor un test pentru Elevii sunt atenți la Exercițiul Indioviduală -
retenţiei şi a verificarea cunoștințelor din 3 itemi: indicațiile
transferului de completare, cu alegere duală, cu profesorului și
celor
alegere multiplă adresează întrebări
învăţate
în cazul în care au
Le explică baremul de notare.
nelămuriri.
Răspunde la întrebarile adresate de
către elevi. Rezolvă testul

S-ar putea să vă placă și