Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrarea de laborator nr.

4
Realizarea unor modele CAD de formă cilindrică, specifice domeniului
electronic

Scopul lucrării
Lucrarea are ca scop realizarea unor modele CAD de formă cilindrică, în programul CATIA, prin Metoda
Revoluției folosind instrumentul de modelare Shaft. În această lucrare, se urmărește aprofundarea
noțiunilor învățate în lucrările precedente, și realizarea unor modele CAD specifice domeniului electronic
– condensatoare, diode, tranzistoare etc.
Modelul propus este un condensator din aluminiu. Detaliile de formă ale condensatorului sunt vizibile în
figură, iar cele dimensionale în schiță (muchiile de capăt se rotunjesc cu R1).

Condensator – Piesa4.1

4 4
R1 R1
Φ1

Φ18

15 40 15

Mersul lucrării
Pentru realizarea modelului se parcurg următoarele etape:
1. Lansarea programului CATIA V5R11

Se face prin accesarea icoanei CATIA de pe Desktop (click dreapta pe mouse + Open).
Programul se deschide implicit în modulul de lucru Assembly Design – Product, care se închide, în mod
obligatoriu, pentru deschiderea modulului de lucru Part Design.
Prin închiderea modulului implicit se ajunge în „zona neutră” a programului CATIA. De aici se poate
alege orice modul de lucru.
2. Alegerea modulului de lucru PART DESIGN
Pentru alegerea modului de lucru se parcurge traseul pornind din bara de meniu:
Start → Mechanical Design → Part Design
3. Stabilirea numelui modelului
La alegerea modulului Part Design se propune implicit numele modelului Part1. Se poate modifica acest
nume prin tastare în fereastra de dialog. Se propune pentru această lucrare de laborator, salvarea primului
model cu numele Piesa4.1.Nume.Prenume, urmând ca următoarele modele să fie salvate sub numele
Piesa4.2, ..., ș.a.m.d.
Pentru realizarea modelului 3D modulul Part Design necesită realizarea unei schițe de lucru. Pentru
aceasta mai întâi se alege planul de lucru și apoi, în acest plan se creează schița.
4. Alegerea planului de lucru
Pentru realizarea oricărei schițe, pentru început, trebuie ales planul de lucru – dintre cele propuse de soft –
planul XY, XZ sau YZ. În această lucrare vom alege planul XY. Alegerea planului de lucru se poate
realiza în două moduri (după cum s-a explicat și în lucrarea precedentă):
a). – din colțul stânga sus, din arborele de specificații;
b). – din centrul zonei de lucru, unde planele de lucru sunt reprezentate grafic, în mod convențional.
După activarea planului de lucru se activează modulul de lucru bidimensional (în planul ales) pentru
realizarea schiței. Această activare se realizează urmând traseul: Start → Mechanical Design → Sketcher
5. Crearea schiței de lucru în CATIA – Modulul SKETCHER
Pentru piesa propusă pentru desenare, schița va fi realizată cu comanda Rectangle.

a). – prin activarea iconiței Rectangle, din bara de instrumente din dreapta ecranului;
b). – urmând traseul din bara de meniuri: Insert → Profile → Predefined Profile → Rectangle
Realizarea schiței se poate face și utilizând comanda Profile, desenând un contur închis.
Indiferent de comanda folosită (Rectangle sau Profile) pentru simplificarea realizării schiței dreptunghiul
care va genera cilindrul va avea un colț în originea sistemului de referință H-V. Conturul schiței va arăta
ca în figură.
Dimensiunea laturii orizontale a dreptunghiului va fi egală cu jumătate din diametrul modelului cilindric
car va fi generat, iar axa în jurul căreia se va roti cilindrul este axa V (latura verticală a dreptunghiului).
6. Realizarea constrângerilor geometrice și dimensionale în CATIA
Important: toate schițele realizate în modulul Sketcher trebuie constrânse
geometric și dimensional (în această ordine).
Constrângerile geometrice – de orizontalitate și verticalitate ale laturilor
schiței sunt aplicate implicit (dacă s-a folosit comanda Rectangle sau dacă
deplasarea cursorului s-a făcut păstrând paralelismul cu axele H și V) lucru
vizibil pe schiță cu notațiile amplasate pe laturile omoloage:
 verticalitatea – V;
 orizontalitatea – H.
Constrângerile dimensionale adăugarea constrângerilor dimensionale este obligatorie la orice schiță
pentru definirea gabaritului piesei. Realizarea constrângerilor dimensionale se poate face:

a). – prin activarea iconiței, din bara de instrumente din dreapta ecranului;
b) – urmând traseul din bara de meniuri: Insert → Constraint → Dimensional Constraint
Înscrierea constrângerilor dimensionale se face pentru fiecare element al schiței,
în parte, selectând fiecare element (din două) între care dorim să înscriem o cotă,
după ce în prealabil am activat iconița.
Constrângerile dimensionale sunt:
 40 mm pentru latura verticală;
 9 mm pentru latura orizontală
Atenție!! – la înscrierea de două ori a aceleiași cote ea se colorează în magenta.
Schița cu toate constrângerile dimensionale înscrise pe desen, se vede în figură.
7. Analiza schiței
Corectitudinea unei schițe, după aplicarea constrângerilor geometrice și dimensionale, este o etapă
deosebit de importantă. Verificarea corectitudinii schiței se realizează cu analizorul de schițe, Sketch
Solving Status, care are iconița plasată în bara de instrumente din partea de jos a ecranului. Schița
este corectă, dacă în fereastra deschisă a analizorului apare mesajul Iso-Constrained.
Instrumentul folosit la analizarea schiței permite depistarea și apoi, rezolvarea erorilor privind
constrângerile geometrice și dimensionale.
Este obligatoriu!! ca înainte de a părăsi modulul Sketcher, mesajul din fereastra de dialog al
analizorului de schițe Sketch Solving Status, să fie Iso-Constrained. În caz contrar, se vor face
toate modificările pentru constângerile geometrice și dimensionale pentru a atinge această stare.
8. Părăsirea modulului Sketcher

Părăsirea modulului Sketcher se realizează prin activarea comenzii Exit Workbench a cărei iconiță
este în bara de instrumente din partea dreapta-sus a ecranului. Părăsind modulul Sketcher (2D) se revine
în modulul de lucru Part Design (3D).

9. Realizarea mișcării de revoluție – Comanda SHAFT


Mișcarea de revoluție pentru obținerea modelelor cilindrice, conice se realizează prin accesarea comenzii
Shaft, în modurile disponibile:
a). – prin activarea iconiței, din bara de instrumente din dreapta ecranului;
b) – urmând traseul din bara de meniuri: Insert → Sketch Based Features → Shaft
După activarea comenzii Shaft se deschide fereastra de dialog, în care se găsesc caracteristicile specifice
comenzii, care pot fi selectate:
- limitele unghirilor de rotație;
- forma profilului/suprafeței ce urmează a se roti pentru a genera cilindrul;
- axa în jurul căreia se va realiza rotația.
În această fereastră se stabilesc parametrii caracteristici realizării modelului cilindric – unghiul de rotație
și axa de simetrie.

După selectarea parametrilor în fereastra Shaft și apăsarea butonului OK, modelul va arăta ca în figura
alăturată.
Important! Pentru realizarea comenzii trebuie obligatoriu selectată axa de rotație.
10. Realizarea decupărilor în cilindru – Comanda GROOVE
Realizarea decupărilor, pe suprafața exterioară a cilindrului, se face printr-o operație de revoluție cu
îndepărtare de material – comanda Groove. Accesarea comenzii se face folosind una dintre variantele:

a). – prin activarea iconiței din bara de instrumente din dreapta ecranului;
b) – urmând traseul din bara de meniuri: Insert → Sketch Based Features → Groove
Prin accesarea comenzii Groove se deschide o fereastră de dialog cu opțiuni specifice comenzii, care pot
fi selectate:
- limitele unghiulare ale decupării;
- forma profilului/suprafeței ce va fi decupată;
- axa în jurul căreia să se realizeze decuparea.
Pentru a obține forma decupării, în această fereastră trebuie selectată
iconița pentru realizarea schiței decupării. Prin selectarea iconiței
programul trece în modulul Sketcher, numai dacă se alege și planul
aferent realizării schiței (în această situație planul YZ).
Decupările se pot realiza rostogolind, pe suprafața exterioară a cilindrului, o sferă cu diametrul egal cu
dimensiunea decupării; sfera trebuie poziționată cu centrul pe generatoarea cilindrului și la distanța
impusă din schiță, față de marginea cilindrului.
În planul YZ (în care se realizează schița) cilindrul este reprezentat prin proiecția sa pe acest plan iar
sfera, tot prin proiecția sa pe același plan.
După realizarea schiței și aplicarea constrângerilor dimensionale, se analizează corectitudinea schiței și se
părăsește modulul Sketcher, revenindu-se la fereastra de dialog din modulul Part Design. În fereastra de
dialog trebuie selectată axa, în jurul căreia să se realizeze operația de revoluție cu îndepărtare de material.
Pentru detectarea axei se plimbă cursorul pe suprafața exterioară a cilindrului.

A doua decupare se realizează în mod asemănător cu cea descrisă anterior.


11. Realizarea terminalelor – Comanda PAD
Pe suprafețele de capăt ale cilindrului se vor realiza cele două terminale, prin extrudare cu adăugare de
material, folosind comanda Pad. Pentru aceasta, mai întâi se va crea, pe o suprafață de capăt, o schiță cu
poziția și dimensiunea terminalului, după care va urma extrudarea cu adăugare de material, pe lungimea
dorită. Al doilea terminal se va desena, identic cu primul, doar pe cealaltă suprafață de capăt a cilindrului.
Se va proceda în felul următor:
- se accesează comanda Pad;
- se alege planul pentru poziționarea schiței (în acest caz planul ZX);
- se desenează schița pentru terminal și se constrânge dimensional (un cerc amplasat în centrul
suprafeței cu diametrul din desen).

După terminarea schiței se analizează corectitudinea ei, se părăsește modulul Sketcher se revine în
fereastra de dialog și se completează lungimea, se vizualizează amplasarea și se dă OK.
Al doilea terminal se realizează în mod asemănător, selectând cealaltă suprafață de capăt.
12. Realizarea operațiilor de finisare – Comanda EDGE FILLET
Se vor rotunji muchiile de capăt ale cilindrului (condensatorului) cu o rază de rotunjire de 1 mm.
Operația de rotunjire se realizează:

a). prin activarea iconiței Edge Fillet din bara de instrumente din dreapta jos;
b) – urmând traseul din bara de meniuri: Insert → Dress Up Features → Edge Fillet
Foarte Important!! Pentru vizualizarea muchiilor, ce urmează a fi rotunjite, modelul va fi mărit mult cu
ajutorul instrumentului de mărire din bara de instrumente de pe margimea de jos a ecranului.
13. Aplicarea materialului – Comanda APPLY MATERIAL
După realizarea modelului 3D se aplică materialul prin activarea comenzii Apply Material, prin activarea
iconiței, din bara de instrumente din partea de jos a ecranului;

Atenție! Înainte de realicarea comenzii modelul trebuie selectat din arborele de specificații sau selectat
prin plasarea mouse-ului pe piesă și apăsat butonul stânga.
Prin accesarea comenzii Apply Material se deschide biblioteca de materiale, cu fereastra specifică, din
care se alege materialul dorit prin selectarea opțiunii, de exemplu:
Metal → Copper → OK → Apply Material →
Close
Materialul atribuit modelului va fi trecut
automat în arborele de specificații. Pentru a fi
vizibil pe model materialul alocat va trebui
vizualizat cu comanda Shading with Material

accesând iconița de pe
pictogramă. Iconița comenzii se găsește în bara
de instrumente din partea de jos a ecranului
14. Salvarea modelului realizat
File → Save → Piesa 4.1.Nume Prenume_Grupa.Semigrupa
DE REȚINUT !!!
În condițiile actuale de transmitere a desenelor pe Campusul Virtual fiecare student va salva modelul
cu: Numele+Prenumele la care va adăuga Grupa și Semigrupa din care face parte
Exemplu: Piesa 4.1_Dehelean Liana_4.3
Exerciții propuse
 Se vor exersa comenzile învățate pe alte componente electronice.
 Următoarele modele se vor nota: Piesa 4.2, Piesa 4.3 ș.a.m.d;
 Fiecărui model i se va atribui un alt material existent în biblioteca de materiale a programului.
 Se propune componenta:
4
R1

Φ0,8
Φ16

7
Φ0,8
40 15
DE REȚINUT!
1. CATIA deschide implicit modulul Assembly Design – Product, care trebuie închis.
2. În programul CATIA modelele se realizează folosind modulul Part Design.
3. Pentru realizarea unui model trebuie desenată o schiță, în modulul Sketcher, care se deschide –
în mod automat – după alegerea unui plan de lucru (XY, YZ, ZX).
4. Toate schițele trebuie constrânse, mai întâi geometric și apoi, dimensional.
5. După realizarea constrângerilor schița trebuie analizată verificând corectitudinea acesteia.
Instrumentul folosit la analiza schiței este Sketch Solving Status.
6. Mesajul obligatoriu (pentru continuarea modelării): Iso-Constrained.
7. Realizarea modelelor de formă cilindrică se face utilizând comanda Shaft.
8. După terminarea modelului acestuia i se fac decupările de pe suprafață, poziționate conform
desenului, utilizând comanda Groove.
9. Pentru realizarea rotunjirii unor muchii ale modelului se folosește comanda Edge Fillet.
10. Pentru realizarea terminalelor se utilizează comanda Pad.
11. La final, modelului realizat i se poate aplica un material din biblioteca programului.

S-ar putea să vă placă și