Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIȘĂ DE LICHIDARE

Numele.........................................................prenumele...................................................,
student la Facultatea de .............................., specializarea ...................................................
Motivul întocmirii fișei de lichidare1 ......................................................................................
1
Se înscrie motivul lichidării: absolvent/transfer, retragere de la studii, exmatriculare (se menționează Hotărârea
Consiliului de Administrație)

Nr.crt. Natura debitului Suma datorată Semnătura responsabilului


Biblioteca U.M.F Iași- împrumuturi,acces baze de
1
date
Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai
2
Eminescu”Iași
Serviciul Facilități studenți- pentru cazare, alte
3
debite
Secretar an- contracte, obligații administrative,
4
documente de studii

5 Centrul de Comunicații- acces aplicații interne

Serviciul Imigrări Iași – numai pentru studenții


6
străini

7 Serviciul Contabilitate U.M.F. Iași

Secretar Facultate:
Nume și Prenume ...............................................................
Semnătura .......................................................................

Am primit următoarele documente la plecare: .............................................. ............................


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Data Semnătura studentului

_______________ ____________________

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 301 623 tel / +40 232 301 640 fax
secretariat-farmacie@umfiasi.ro

pagina 1 din 1