Sunteți pe pagina 1din 1

Din acest punct de vedere, reforma în care este angrenată societatea românească se constituie într-un

proces ce a generat şi produs efecte distructive, acţionând ca multiplicator al unor probleme sociale
critice (şomajul, sărăcia, insecuritatea, corupţia). Privind retrospectiv perioada de după 1989, constatăm
că procesul de restructurare a societăţii este anevoios, nefiind lipsit de greutăţi şi convulsii sociale. Este
evident pentru toată lumea că în contextul restructurărilor politice, economice şi sociale, caracteristice
perioadei de tranziţie şi al schimbărilor survenite în modul de gândire şi comportament al oamenilor, au
apărut fapte şi fenomene noi, dintre acestea unele fiind deosebit de îngrijorătoare, chiar de natură a
altera însuşi conceptul de societate civilă. = democratia