Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1 – Roluri ale profesorului

Cadrul  didactic  are  rolul  de  a  organiza  şi  conduce  activitatea  didactică. Succesul 
în  munca  educativă  depinde  în  cea  mai  mare  măsură  de  cadrele  didactice, de  competenţa 
şi  dragostea  lor  pentru  profesie.

A fi profesor reprezintă un risc asumat. Și asta deoarece pregatirea pentru a preda, pentru
a-i învața pe alții cum să învețe este o operă niciodată încheiată și care implică multă răbdare,
multe momente de incertitudine, de descurajare și multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi
măsurate nici cantitiv și nici imediat.

Profesorul de economie trebuie să fie un ghid , care îndrumă eforturile receptive ale elevilor, un
ghid competent, inteligent, imaginativ, sensibil, cu elevat gust estetic şi amabil, pentru ca prin
întregul său comportament, să introducă în lecţie dimensiunea estetică, să sensibilizeze elevii şi
astfel să creeze condiţiile necesare realizării comportamentelor unei educaţii implicite, singura
validă sub aspect psiho - pedagogic şi didactic.

Rolurile şi Competenţele de bază ale profesorului:


- angajează elevii în experienţe de rezolvare a unor conflicte negative, cu formularea
proprie de ipoteze şi rezolvarea prin colaborare;
- încurajează şi acceptă autonomia, initiativele elevilor;
- încurajează dialogul, valorificând răspunsurile în sinteza finală;
- utilizează variate informaţii şi surse primare, pentru căutare independentă sau colaborare;
- încurajează descoperirea de noi interpretări, noi probleme deschise, cu punerea de
întrebări;
- utilizează o terminologie cognitivistă, pornind de la procesările mentale variate, în
construirea sarcinilor de învăţare; - sprijină drumul propriu de înţelegere a conceptelor,
urmărind ca răspunsurile să reflecte propriile idei, construite independent sau în grup;
- adaptează curriculumul dat la situaţii, la probleme reale.
Rolurile profesorului de economie:

- Să punp baza unei gândiri logice și matematice;


- Motivarea alegerilor de a găsi soluții pentru problemele economice existente în viața de
zi cu zi;
- Îndemnarea eleviilor de a cauta resurse pentru a găsi și ei la rândul lor ceea ce îi
interesează și pasionează;
- Profesorul poate să fie prieten și exemplu;
- Profesorul trebuie să stăpânească foarte bine materia astfel încât să poată să modeleze
parcursul unei lecții adaptate pe clasă și elev căruia i se adresează;
- Profesorul ajută elevii să devină conștienți de venituri, să monitorizeze atent cheltuielile
și să realizeze un plan eficient pentru reducerea acestor cheltuieli;
- Profesorul impune eleviilor informarea cu referire la diverse instituții financiare,
economice și investiții, ăentru ca pe masură ce trece timpul să devină cât mai prosperi;
- Profesorul ajută elevii să vadă banii ca pe o formă de libertate, ceea ce fiecare dintre noi
își dorește.