Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE LUCRU

O agenţie de turism a realizat în rândul clienţilor săi, între 1 şi 15 octombrie anul N, o


cercetare selectivă, pe un eşantion reprezentativ de 1.067 persoane. Cercetarea de marketing a
urmărit aflarea imaginii agenţiei şi a ofertei sale în rândul clienţilor. Chestionarul a fost distribuit
clienţilor pentru completare în cele 2 reprezentanţe din Bucureşti. Acesta a cuprins şi un set de
întrebări care utilizau scala lui Likert pentru a evalua opinia respondenţilor. Centralizând
răspunsurile obţinute se obţine următoarea situaţie:

Caracteristică Acord Acor Dezacor Dezacord


Indiferent
total d d total
1. Nivelul preţurilor este convenabil 215 124 348 259 102
2. Personalul este eficient 107 267 398 197 68
3. Oferta satisface exigenţele clienţilor 156 348 352 129 81
4. Atmosfera din agenţie este plăcută 193 276 421 89 69
5. Informarea cu privire la ofertă este
268 427 205 97 51
satisfăcătoare

Prelucraţi datele obţinute şi comentaţi cum este apreciată imaginea agenţiei de turism de
către clienţii săi. Ce măsuri propuneţi pentru a îmbunătăţi situaţia?