Sunteți pe pagina 1din 9

Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate

Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

Proiect didactic pentru implementarea în clasă

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială NR. 6 „Tudor Vladimirescu” Târgoviște

Numele şi prenumele: Bălan Vlăduț- Constantin

Disciplina: Educație Fizică și Sportivă

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activităţii didactice Timp


1. Dezvoltarea calității
motrice: Viteza
Clasa aV- a Jocuri Sportive- Baschet 2. Aruncarea la coș cu
50 minute
11-12 ani una/ două mâini
(Aruncarea la coș de pe
loc)

Justificarea didactică pentru utilizarea


Obiective de învăţare / Competențe
TIC

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 1/9


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

Competențe europene:
1. A învăța să înveți.
2. Competențe sociale și civice
Competențe generale:
1. Utilizarea limbajului de specialitate
 Prezentarea Power Point:
în relațiile de comunicare.
suplimentează explicațiile date de
2. Aplicarea sistemului de reguli
profesor, oferind elevilor un
specifce organizării și practicării
suport vizual.
activităților de educație fizică și
 Videoclipul: captează atentia și
sport și adoptarea unui
permite elevilor o învățare mult
comportament adecvat în cadrul
mai ușoară a exercițiilor prin
relațiilor interpersonale și de grup.
vizionarea unui videoclip
Competențe specifice:
explicativ si demonstrativ.
1. Utilizarea terminologiei de
 Blog- ul: oferă posibilitatea
specialitate în transmiterea
comunicării mult mai rapide între
mesajelor specifice.
profesor și elevi, atât profesorul
2. Integrarea și acționarea eficientă
cât și elevii pot publica liber
într-un prestabilit.
informații.
3. Colaborarea cu ceilalți membri ai
grupului.
4. Îndeplinirea rolurilor și respectarea
regulilor specifice organizării
activităților din lecție.

Termeni cheie Resurse


© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 2/9
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

- Sală de sport;
- Coșuri de baschet;
- Mingii de baschet;
 Aruncarea la coș de pe loc
- Jaloane;
reprezintă un procedeu
- Fluier;
tehnic de baza al jocului de
- 1 calculator;
baschet; o acțiune
- 1 video proiector;
individuală- prin care se
- CD educațional;
concretizează scopul final
- Prezentare Power Point: Prezentarea
al jocului: înscrierea de
modelului de execție
puncte;
- Videoclip: Aruncarea la Coș de pe loc
 Procedeul tehnic reprezintă
- Blog:
forma de exprimare a unui
https://sportulinseamnafericire.blogs
element tehnic și poate fi
pot.ro/
realizat cu sau fară minge.

Desfăşurarea activităţii didactice


1. Organizarea colectivului de elevi- 3 min. (în linie pe un rând):
- Profesorul intră în sala de sport adună și aliniază colectivul de elevi pentru a
© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 3/9
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

saluta.
- Profesorul face prezența și verifică echipamentul și starea de sănătate a
elevilor.
- Profesorul anunță temele lecției.
- Elevii execută întoarceri pe loc: la stânga, la dreapta, la stânga împrejur și
treceri din formație pe un rând, în formație pe două rânduri.
2. Pregătirea organismului pentru efort- 5 min. (în coloană câte unu):
 Profesorul cere elevilor exercițiile pentru pregătirea organismului, iar elevii
execută:
- Mers normal;
- Mers pe vârfuri;
- Mers pe călcâie;
- Mers pe partea interioară a labei piciorului;
- Mers pe partea exterioară a labei piciorului;
- Alergare ușoară;
- Alergare cu joc de glezne;
- Alergare cu genunchii sus;
- Alergare cu pendularea gambelor înainte/ înapoi.
3. Influențarea selectivă a aparatului locomotor- 8 min. (în coloană de
gimnastică):
 Profesorul le arată elevilor exercițiile pentru influențarea selectivă a aparatului
locomotor, iar aceștia execută în același timp cu profesorul.
 Aceștia execută de 2 ori a câte 8 repetări.
- Stând cu mainile pe șolduri, rotări ale capului spre stânga și spre dreapta;
- Stând depărtat, rotări ale brațelor spre înainte și înapoi;
- Stând depărtat, mâinile pe șolduri, îndoiri laterale de trunchi cu arcuire;
- Stând depărtat, mâinile pe șolduri, răsuciri laterale de trunchi cu arcuire;
- Stând depărtat, îndoiri și extensii de trunchi cu arcuire;
- Stând depărtat, mâinile pe șolduri, fandări stânga- dreapta;
- Stând depărtat, mâinile pe șolduri, fandări înainte- înapoi;
- Sărituri ca mingea;

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 4/9


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

4. Dezvoltarea calității motrice viteza-12 min. ( în coloană cate doi):


 Profesorul le dă elevilor indicațiile necesare pentru algoritmul de dezvoltare al
vitezei, elevii respectă sarcinile profesorului.
- Starturi din diferite poziții;
- Plecare la fluier;
- La primul fluier alergare cu fața, la al doilea fluier alergare cu spatele;
- Alergare cu menținerea intensității până la final;
- Întrecere tip ștafetă.
5. Însușirea aruncării la coș de pe loc- 15 min. ( în coloană cate unu):
 Profesorul le arată elevilor o prezentare Power Point în care se regăsește
definiția și explicația modelului de execuție, numită: “ Prezentarea modelului de
execuție”.
 În primul slide profesorul adresează o întrebare elevilor și le artă o imagine
sugestivă. După ce au observat imaginea elevii își dau cu părerea despre ce
reprezină imaginea.
 În cel de-al doilea slide regăsim răspunsul la întrebarea din primul slide, iar
elevii ascultă atenți,
 În slide-urile trei, patru, cinci profesorul le explică elevilor cum se execută
aruncarea la coț de pe loc.
 În ultimul slide profesorul roagă un elev să citească greșelile întălnite, după ve
acesta citește profesorul le explică acele greșeli,
- stând cu fața la panou, imitarea aruncării la coș de pe loc cu trecere la coada
șirului;
- stând la 1,5m față de panou, aruncări la coș de pe loc cu trecere la coada
șirului;
- stând la 2m față de panou, aruncări la coș de pe loc cu trecere la coada
șirului;
- stând la 2,5m față de panou, aruncări la coș de pe loc cu trecere la coada
șirului;
- aruncări la coș de pe loc în condiții de concurs;
- joc cu temă.
6. Revenirea organismului după efort- 5 min. (în coloană câte unu):

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 5/9


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

 Profesorul îi pune pe elevi din noua la o serie de exerciții pentru a-și relaxa
musculatura.
- Alergare ușoară;
- Variante de mers cu exerciții de respirație.
 Profesorul le arată elevilor un filmuleț educațional, numit: „ Aruncarea la coș de
pe loc”
 De la începutul filmulețului până la momentul 1:40 profesorul nu intervine și
roagă elevii să fie atenți.
 Înainte de a reporni videoclip-ul profesorul le explică ce au văzut până în acest
moment,adică aruncări corecte la coș, iar în continuare sunt rugați să fie și mai
atenți.
 De la 1:46 până la sfarșit elevii sunt foarte atenți și observă greșelile întâlnite la
aruncarea la coș de pe loc.
 La final profesorul discută împreună cu elevii despre greșelile făcute la
aruncarea la coș de pe loc.

Finalizarea proiectului

 Revenirea în linie pe un rând;


 Evidențieri pozitive, negative privind participarea la lecție; 2 min.
 Recomandările pentru activitatea independentă și rezolvarea unor fișe de lucru
până la evaluare se vor găsi pe blogul educațional:
https://sportulinseamnafericire.blogspot.ro/
 Salutul.

Evaluarea
Abilităţi şi cunoştinţe Deprinderi tehnice
 Evluarea se va realiza pe o scară cu - Deși nu este destul de motric
© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 6/9
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

note de la 1 la 10 (elevul primește


un punct din oficiu din partea
profesorului).
elevul încearcă să rezolve
 Evaluarea se realizează în două
sarcinile propuse3
etape, individual și colectivă:
- Elevul se implica în activitatea
- Evaluarea individuală constă în
didactică;
reprezentarea practică a
- Elevul este capabil sa arunce la
procedeului tehnic învățat de
coș de pe loc fară greșeală;
către fiecare elev in parte.
- Evaluarea de grup constă în
aplicarea procedeului tehnic
10%
învățat in jocul bilateral, după
regulile jocului de baschet.

Evaluare individuală: Elevii vor rezolva acasă fișa de lucru, iar la evaluarea practică
vor fi capabili să răspundă la câteva întrebări generale despre baschet, acestea
regăsindu-se în fișa de lucru.
Item 5-6 7-8 9-10 Procent
1. Corectitudinea Elevul Elevul Elevul
execuției înscrie 4 înscrie 6 înscrie între 25%
coșuri din 10 coșuri din 10 8-10 coșuri
din 10
2. Rezolvarea unei Elevul știe Elevul știe să Elevul știe să 25%
fișe de lucru să răspundă răspundă la răspundă la
la 40% din 70% din 95% din
fișa de lucru întrebările de întrebările
pe fișă adresate

Evaluarea lucrului pe grupe

Item 5-6 7-8 9-10 Procent


1. Acceptarea Elevul se Elevul are o Elevul se
responsabilităților implică în activitate implică în
© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 7/9
Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

mica masură bună în cadrul activitatea de


în activitățile grupului. grup și vine 15%
de grup. în ajutorul
colegilor.
2. Fair-play-ul în Elevul Elevul nu este Elevul își
cadrul grupului acționează deranjat când ajută colegii
independent un alt coleg ți se bucură
și nu ajută execute în împreună de 15%
colegii în locul lui. reușită.
competiție.

10% din nota finală reprezintă punctul din oficiu acordat de către professor.

Autoreflecţia

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 8/9


Disciplina: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate
Modul Psihopedagogic – Universitatea Valahia din Târgovişte

Scrieţi câteva consideraţii personale privind desfăşurarea activităţii didactice. Întrebările


de mai jos vă pot ghida reflecţia:
1. Cât de reuşită apreciaţi că este activitatea didactică pe care aţi desfăşurat-o?
Apreciez activitatea didactică desfașurată ca fiind una destul de bine elaborată.

2. Care au fost punctele forte, dar punctele slabe ale activităţii?


Unul dintre punctele mele slabe este faptul că sunt emotiv, iar asta îmi poate cauza la
începutul lecției; până mă obișnuiesc cu grupul de elevi.
După ce trec de acel impas, urmează punctele forte, privind elaborarea temelor lecției.

3. Ce aţi face în mod diferit data viitoare?


Data viitoare o să îmi stăpânesc mai bine emoțiile și starea de stres și o să îmi desfășor
activitatea într-un mod mult mai plăcut și mai distractiv.

4. Care a fost reacţia elevilor la activitatea didactică propusă?


Reacția elevilor, la început, a fost una de surprindere, dar totodată au avut o reacție
placută și au fost interesați și încântați de activitatea desfășurată.

5. Care a fost feedback-ul elevilor?


Feedback-ul elevilor a fost unul destul de bun, ținând cont că au răspuns pozitiv
cerințelor mele și au executat întocmai exercițiile propuse.

6. Care a fost atmosfera de lucru pe parcursul activităţii didactice?


Atmosfera de lucru din timpul activității didactice a fost una placută, plină de
evenimente si activități competiționale.

© 2017: Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu 9/9