Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar

Încercuiți varianta corectă

1. Obiective care caracterizează procese restrânse de muncă:


 obiective specifice
 obiective derivate de gardul II
 obiective individuale

2. Obiective stabilite pentru un anumit gen de activitate:


 obiective fundamentale
 obiective individuale
 obiective specifice

3. Obiective deduse din obiectivele fundamentale:


 obiective derivate de gardul I
 obiective fundamentale
 obiective individuale

4. Obiective stabilite pentru fiecare angajat în parte:


 obiective individuale
 obiective derivate de gardul I
 obiective derivate de gardul II

5. Obiective care exprimă scopul principal urmărit de întreprinderi:


 obiective derivate de gardul II
 obiective individuale
 obiective fundamentale

6. Ansamblul activităților omogene, asemănătoare sau complementare care


contribuie la realizarea aceluiași obiectiv, derivat de gradul I:
 funcțiunea comercială
 funcțiunea
 sarcinile

7. Ansamblul atribuțiilor omogene pe care le îndeplinește personalul specializat


într-un domeniu mai restrâns și are ca scop îndeplinirea obiectivelor derivate
de gradul II:
 procesul
 operația
 activitatea

8. Ansamblul sarcinilor executate periodic de un personal ce are cunoștințe


specifice unui domeniu restrâns și care concură la realizarea obiectivului
specific:
 obiectivele
 atribuția
 activitățile

9. Componenta de bază a unui proces de muncă simplu sau complex, desfăşurat


pentru realizarea unui obiectiv individual:
 sarcina
 funcția
 atribuția

10. Elementele componente ale organizării procesuale sunt:


 funcțiunile
 atribuțiile
 obiectivele
 activitățile
 sarcinile