Sunteți pe pagina 1din 2

e.

Testul 1, punct1

1. Indicatorii statistici reprezinta expresia numerica a fenomenelor social-economice si


biomedicale studiate , definite in timp si spatiu. Sunt numere reale ,care sintetizeaza o parte din
informatia continuta de o serie de valori , dând posibilitatea aprecierii globale a întregii serii .
2. Funcții : - de măsurare , de comparare , de analiză / sinteză , de estimare , de verificare a
ipotezelor , de testare a semnificației parametrilor utilizați .
3. Tipuri : a. Primari – se obțin prin centralizare / agregare primară a datelor , ce provin dintr-o
observare totală sau parțială.
b. Derivați – se obțin prin comparări , generalizări sau sintetizări , aplicate mărimilor
absolute sau relative ale indicatorilor primari . Au rol de evidențiere aspecte calitative ale
fenomenelor analizate .

Testul 1 , punct 2

Un lot de 52 de persoane s-a analizat din punct de vedere a distribuției după

caracteristica de înălțime. Înălțimea medie a lotului de persoane analizat este de 138,8 cm,

iar gradul de dispersie este de 4,98 cm.

Calculați :

a. Abaterea standard. Interpretați valoarea indicatorului.

b. Eroarea standard

c. Coeficientul de variație. Interpretați valoarea indicatorului dat.

d. Intervalul de încredere, pentru t = 2,00.

e. Identificați dacă există diferență semnificativă dintre indicatorul mediu al lotului

analizat cu a unui alt lot de persoane utilizând testul Student, dacă înălțimea medie a

celui de-al doi-lea lot de persoane este de 137,8±0,35.

Interpretați valoarea indicatorilor marcați. Concluzii.

Răspuns :

1. Abaterea standart (Ϭ) este radicalul din dispersie :


Ϭ = √ Ϭ 2 = √ 4,98 = ±2,23.
Este o distribuție normală.
2. Eroarea standart :
2∗Ϭ
m = √52 = 0,61 .
3. Coeficientul de variație( Cv) se află după formula:
δ 2,23
Cv = Ma × 100% = 138,8 × 100% = 1,6 %.
Conform acestui calcul , eșantionul este omogen.
4. Intervalul de încredere :
138,8 ± 0,6
5. Nu există diferență semnificativă .