Sunteți pe pagina 1din 5

Recapitulare

 Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme.


            Bunicul stă pe prispă. Se gândeşte. La ce se gândeşte? La nimic. Enumeră florile care cad. Se uită-n
fundul grădinii. Se scarpină-n cap. Iar enumeră florile scuturate de adiere.
            Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe; sprincenele, mustăţile, barba... peste
toate au nins anii mulţi şi grei.
            Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară: blânzi şi mângâietori.
            Cine trânti poarta?
            – Credeam că s-a umflat vântul... o, bată-vă norocul, cocoşeii moşului!
            Un băietan ş-o fetiţă, roşii şi bucălai, sărutară mâinile lui "tata-moşu".
            – "Tată-moşule, zise fetiţa, de ce zboară păsările?
            – Fiindcă au aripi, răspunse bătrânul sorbind-o din ochi.
            – Poi, raţele n-au aripi? de ce nu zboară?
            – Zboară, zise băiatul, dar pe jos.
            Bătrânul cuprinse într-o mână pe fată şi în cealaltă pe băiat.
            – O, voinicii moşului!...
            Şi zâmbi pe sub mustăţi, şi-i privi cu atâta dragoste, că ochii lui erau numai lumină şi binecuvântare.
( Barbu Ştefănescu Delavranca , Bunicul )

1. Personajele textului de mai sus sunt :


A) Bunicul , băiatul şi fetiţa
B) Bunicul, mama, băiatul
C) Băiatul, fetiţa şi tatăl
D) Mama, bunicul şi fetiţa

2. Unde se afla bunicul când l-au vizitat nepoţii :


A) în grădină
B) în casă
C) la poartă
D) pe prispă
3. Cuvântul odinioară se desparte în silabe astfel :
A) o-di-nioa-ră
B) odi-ni-oa-ră
C) o-di-ni-oa-ră
D) odi-ni-oară

4. Cuvântul cu sens asemănător termenului blânzi din text este :


A) duri
B) gingaşi
C) înlăcrimaţi
D) sfidători

5. Primul verb din textul de mai sus este la timpul :


A) viitor
B) prezent
C) trecut
D) imperfect

6. În propoziţia Bunicul cuprinse într-o mână pe fată şi în cealaltă pe băiat substantivele au genul :
A) masculin, feminin, feminin, masculin
B) masculin, maculin, feminin, feminin
C) masculin, neutru, feminin, feminin
D) feminin, neutru, feminin, maculin

7. Ce dore;te să afle fetiţa de la bunicul ei ?


A) de ce nu a mai venit pe la ei
B) de ce le zâmbeşte
C) de ce zboară păsările
D) de ce nu apar raţele

8. Ce parte de vorbire este cuvântul subliniat în enunţul Credeam că s-a umflat vântul :
A) adjectiv
B) verb
C) substantiv
D) pronume

9. Ce semnifică citatul ochii lui erau numai lumină şi binecuvântare din textul de mai sus :
A) indiferenţa bunicului
B) bucuria bunicului
C) tristeţea bunicului
D) disperarea bunicului

10. Cine trînti uşa ? este o propoziţie:


A) simplă
B) negativă
C) interesantă
D) dezvoltată

11. Ce vocala înlocuieşte cratima din exemplul “…şi-i privi cu atâta dragoste “:
A) a
B) e
C) î
D) i

12. În propoziţia Un băietan s-o fetiţă …sărutară mâinile lui tata-moşu există
A) un verb
B) un pronume
C) doar un substantiv
D) un adjectiv

13. Cum îi numeşte bunicul pe nepoţii săi ?


A) voinicii mosului
B) dragii mosului
C) comorile mosului
D) viaţa mosului

14. În enunţul Copilul ei nu dorea să-i explice dumnealui situaţia. există ……..pronume :
A) două
B) trei
C) unul
D) patru

15. Cum îi priveşte bunicul pe copii pe tot parcursul fragmentului :


A) cu mirare
B) cu tristeţe
C) cu dragoste
D) cu milă
16. Cuvântul cu sens opus termenului dragoste este:
A) afecţiune
B) simpatie
C) afinitate
D) ură

17. Cuvântul îngroşat din citatul Enumeră florile care cad . este:
A) un verb
B) un substantiv
C) un adjectiv
D) un pronume

18. Care propoziţie respectă normele ortografice ale limbii române :


A) N-am avut ce-l mai mare n-ai.
B) N-am avut cel mai mare nai.
C) Nam avut cel mai mare nai.
D) N-am avut c-el mai mare na-i.

19. Trăsăturile fizice ale bunicului din fragmentul dat sunt :


A) Plete albe, zâmbet larg
B) Plete crete, ochi înlăcrimaţi
C) Plete albe şi crete
D) Plete albe, obraji îmbujoraţi

20. Schema propoziţiei Se scutură din salcâmi o ploaie de miresme este:


A) Verb+substantiv+substantiv+adjectiv
B) Verb+substantiv+verb+substantiv
C) Verb+substantiv+substantiv+substantiv
D) Substantiv+verb+substantiv+substantiv