Sunteți pe pagina 1din 1

TEME PSIHOSOCIOLOGIA FAMILIEI

1. Studiu de caz: -prezentarea şi analizarea unor modalit ăţi de intercunoaştere


şi comunicare la nivelul unei familii.
-propuneri şi soluţii de realizare, respectiv menţinere a unei vieţi 
de cuplu în armonie şi confort pentru toţi membrii acesteia – părin ţi,  
copii, etc. valorizând propriile experienţe de viaţă.
2. Proiectarea unui parteneriat şcoală-familie (protocolul de colaborare,
parteneriatul educaţional propriu-zis: scop, conţinuturi-activit ăţi, strategii,
evaluare-diseminare).
3. Program socioeducaţional pentru limitarea de consecinţe negative asupra
copiilor aflaţi în situaţii de risc.
Sistem de apreciere şi notare:
- se acordă câte 3 puncte pentru realizarea corectă a fiecărui subiect
- se acordă un punct pentru prezentarea portofoliului (logic ă şi coerenţă în
exprimare, utilizarea corectă a termenilor de specialitate)

S-ar putea să vă placă și