Sunteți pe pagina 1din 4

BIBLIOGRAFIE

1. Bocoș, M., coord., Răduț, T., R., Stan, C., Chiș, O., Andronache, D. 2016. Dicționar
praxiologic de pedagogie, Volumul I: A-D. Pitești: Editura Paralela 45
2. Bocoș, M., Albulescu, I. Coord. 2008. Studii de pedagogie universitară, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
3. Bocoş, M., 2002. Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
4. Bonchiş, E. (coord.), 2002. Învăţarea şcolară, Editura. Universităţii Emanuel, Oradea,
5. Bernat, S., E. 2003. Tehnica învățării eficiente. Cluj-Napoca: Ed. Editura Presa
Universitară Clujeană
6. Chiş V., 2005. Pedagogia contemporană, Pedagogia pentru competenţe, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
7. Catalano H, 2011. Studiul tematic- strategie modernă de integrare a conţinuturilor
învăţării, în volumul Dezvoltări teoretice şi instituţionale în ştiinţele educaţiei, Editura
Nomina, Piteşti, pp. 10-13
8. Catalano H, 2008, Specificul învăţării autodirijate în alternativele educaţionale, în vol.
Perspective didactice în alternativa educaţională Step by Step, Editura Karuna, Bistriţa,
pp.15-19
9. Cristea, S., 2015. Dicționar enciclopedic de pedagogie, Editura Publishing House,
București
10. Cucoş C., Gherguţ A., Momanu M., Sălăvăstru D., (2005), Educaţia – provocări la
început de mileniu. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
11. Doise, W. & Mugny, G.,1998. Psihologie sociala și dezvoltare cognitiva. Iasi:
Ed.Polirom
12. Flueras, V., 2008. Gândirea laterala si scrisul creativ. Cluj-Napoca: Ed. Cărții de Stiință
13. Gardner, H., 2007. Mintea umana. Cinci ipostaze pentru viitor. București: Ed. Sigma
14. Gardner,  H. 1993. Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic
Books, (). 
15. Giba, R., 2007. Cum să predăm pentru ca elevii să știe, să aplice, să explice. Cluj-
Napoca: Ed. Sinapsis
16. Glava, A., 2009. Metacogniția și optimizarea învățării, Aplicații în învățământul
superipor, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
17. Glava, A., 2010. Metacogniţia şi antrenamentul cognitiv în procesul învăţării academice
în vol. Ghid metodologic de pedagogie universitară. Aeternitas Alba Iulia. Universitatea
„1 Decembrie. 1918”, coord. Florea Voiculescu
18. Glava, A., 2009. Învăţarea eficientă şi exersarea coportamentului metacognitiv al elevilor
şi studenţilor - date ale unei investigaţii constatative, în vol. Tradiţii, valori şi
perspective în ştiinţele educaţiei, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
19. Glava, A., 2012. Proiectul – cadru metodologic pentru predarea – învăţarea – evaluarea
disciplinelor psihopedagogice în Perspective asupra problematicilor din domeniul
educatiei. Cercetări şi aplicaţii, Dulamă Eliza, Dumitru Vălcan, Nicoleta Ciocian
(coord.), Editura Presa Universitară Clujeană
20. Glava, C., 2009. Formarea competenţelor didactice prin intermediul e-learnincg. Modele
teoretice şi aplicative, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă
21. Gultekin, H, Acar, E., 2014, The intrinsic and extrinsic factors for the teacher motivation,
Revista de cercetare și intervenție socială,Vol. 47, 291-306
22. Hattie, J., 2014. Învăţarea vizibilă: ghid pentru profesori, Editura TREI, Bucureşti
23. Ionescu, M., Chiş, V., (2009), Fundamentǎri teoretice şi abordǎri praxiologice în
ştiintele educaţiei, Editura Eikon, Cluj–Napoca
24. Joița, E. 2002. Educația cognitivă. Cluj-Napoca: Ed.Polirom
25. Joița, E. 2006. Instruirea constructivistă – o alternativă?. București: Editura Aramis
26. Manea A.D, 2014. The efficient management of academic learning, Studia UBB
Psychologia– Pedagogia, pp.81-89, Ediţia nr.1.
27. Manea A.D. 2015. Coordonate ale educaţiei permanente, Astra Salvensis, An III, Nr.5/,
pp.169/173
28. Manea A.D, Stan N.C., 2014. Reuşita şcolară – repere conceptuale şi praxiologice, vol.
Conferinţei Ştiinţifico-Didactice, Impactul europenizării asupra didacticii şi cercetării în
învăţământul superior, Cahul, pp.70- 73
29. Manea A.D., 2013. Abordări praxiologice ale învăţării - Strategiile incluzive de
învăţare, vol. Asigurarea calităţii în educaţie, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, pp.308-314
30. Melek, D., 2009. Implications of lifelong learning on educational institutions. Cypriot
Journal of Educational Sciences, vol. 4, pp.199-211
31. Mih V., 2010. Psihologie educațională, vol.1, 2, București: Editura Polirom
32. Muste, D.2012. Stimularea motivației învățării la elevi prin intermediul unui program
educațional specific, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
33. Neacşu, I. 2008. Învăţare. Învăţarea şcolară, în vol Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R.B.,
Pânişoară, I.-O. 2008. Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul
didactic II. Iaşi: Editura Polirom
34. Neacșu, I. (2015). Metode și tehnici de învățare eficientă / fundamente și ractici de
succes. Iași: Editura Polirom
35. Neacsu, I., 2006.,Învațarea academica independenta. Ghid metodologic, Universitatea
Bucuresti, disponibil on line la adresa:
http://www.unibuc.ro/uploads_ro/36833/Invatarea_academica_independenta.pdf
36. Palos. R. 2009. Abilitați psihologice. Timișoara: Editura Univ. de Vest
37. Popovici, A., 2007. Creștere, schimbare, dezvoltare personala, Cluj-Napoca: Ed.
Sinapsis
38. Paloş. R. (2009). Abilităţi psihologice. Timişoara: Editura Univ. De Vest
39. Pânişoară, I. O., 2009, Profesorul de succes; 59 de principii de pedagogie practică,
Ed. Polirom, Iaşi
40. Voiculescu, F. 2008. Educaţia în economia de piaţă, Editura Institutul European, Iaşi
41. Stan, C., 2014. The involvement of the universities in adult education – compulsion or
necessity?, International Conference on Quality and Innovation in Adult Education, Iași,
published in Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.142, pp.214 – 219
42. Stan, C., 2001, Educaţia. Actualitate şi perspective, Ed. Presa Universitară Clujeană
43. Stan N.C., Manea A.D. 2015. Divergența relației evaluare- autoevaluare în învățământul
universitar. Date experimentale, Conferinţa-Educaţie, Reflecţie, Dezvoltare, UBB,
Elsevier Publishing, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 209, pp. 497-502
44. Skuy, M., (ed.). (2002). Experienţa învăţării mediate în clasă şi în afara acesteia, în trad.
A. Domuţa, Ed. ASCR, Cluj-Napoca
45. Tracy, B., 2012. Succesul în viaţă, deprinderi şi strategii care vă vor revela puterile
ascunse şi calea spre succes, Editura For You
46. ***American Psychological Association, Publication style, http://apastyle.apa.org

S-ar putea să vă placă și