Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul comerțului internațional - Incoterms

1) Incoterms sunt:
a) termeni care determină întinderea obligațiilor părților într-un contract de vânzare cumpărare
internaționale de mărfuri;
b) uzanțe codificate;
c) termeni care reflectă o practică statornicită între părțile contractante în anumite contracte de vânzare
internațională;
d) termeni compuși din trei litere, care definesc în principal sarcinile, costurile și riscurile în cadrul
unui contract de livrare de mărfuri.

2) Regulile Incoterms se aplică:


a) vânzării de bunuri mobile incorporale;
b) atât vânzărilor naționale cât și vânzărilor internaționale;
c) întotdeauna atunci când ne aflăm în prezența unor contracte internaționale de mărfuri.

3) Părțile pot deroga de la Incoterms:


a) prin excluderea lor de la aplicare în mod direct;
b) în momentul când prevăd în mod expres că urmează să aplice o regulă Incoterms modificată și
specifică modul în care vor deroga de la aceasta;
c) prin aplicarea dreptului internațional în materia transportului fluvial, nu se poate deroga de la
regulile Incoterms.

4) Regulile Incoterms se aplică:


a) transferului de proprietate asupra mărfurilor vândute;
b) legii aplicabile contractelor și eventualelor conflicte ce ar putea rezulta din neexecutare;
c) transferului riscurilor și repartizării costurilor de transport.

5) Regulile Incoterms sunt formate:


a) din trei litere urmate de locul de livrare;
b) din trei litere urmate de locul de încărcare;
c) din trei litere urmate de locul de destinație.

6) Regulile Incoterms se pot clasifica:


a) în funcție de modul în care este efectuat transportul, în reguli aplicabile transportului terestru și
aerian și reguli aplicabile transportului marititm;
b) în funcție de întinderea obligațiilor părților în 4 categorii de grupe;
c) în funcție de modul în care este efectuat transportul, în reguli aplicabile oricărei modalități de
transport și reguli aplicabile transportului maritim;

7) În cazul clauzelor de tip D:


a) transferul riscurilor are loc la momentul ajungerii bunurilor la destinație;
b) transferul riscurilor are loc la momentul livrării bunurilor;
c) transferul riscurilor are loc la momentul preluării bunurilor de către cumpărător.

8) În cazul clauzelor de tip C:


a) punctul de livrare și cel de recepționare nu sunt identice;
b) trecerea riscurilor are loc la momentul livării bunurilor de către vânzător;
c) vânzătorul are obligația de a asigura transportul mărfurilor până la destinație.

9) Clauzele care aduc cele mai puține obligații pentru vânzător sunt clauzele de tip:
a) FCA;
b) DAP;
c) EXW.

10) Pentru cumpărător cele mai avantajoase clauze sunt:


a) CIF;
b) DDP;
c) CPT.

11) În sensul convenției Incoterms, termenul de „livrare” desemnează:


a) momentul în care vânzătorul își execută obligația contractuală;
Dreptul comerțului internațional - Incoterms

b) momentul în care se transferă riscurile la cumpărător;


c) momentul în care cumpărătorul preia marfa.

12) În general, vânzătorul are obligația:


a) de a asigura marfa la transport;
b) de a executa formalitățile de export;
c) de a livra marfa la sediul cumpărătorului.

13) Vânzătorul trebuie:


a) să livreze marfa în termenele contractuale în care se poate încadra în mod obiectiv;
b) să livreze întotdeauna marfa și documentele justificative ale mărfii;
c) să ambaleze marfa pe cheltuiala sa atunci când potrivit uzanțelor, marfa trebuie transportată
ambalată.

14) Cumpărătorul trebuie:


a) să desemneze vânzătorului portul, vasul sau terminalul în care trebuie să încarce marfa într-un
termen rezonabil, atunci când acest lucru este determinat de circumstanțe;
b) să preia marfa livrată și documentele aferente acesteia;
c) în general să asigure marfa pe perioada transportului, în cazul în care acest lucru nu incumbă
vânzătorului.

15) Locul de destinație al mărfurilor:


a) este același cu portul de destinație al mărfurilor;
b) este același cu portul de încărcare al mărfurilor;
c) este cel ales de către cumpărător și locul unde marfa va ajunge după transportul de către ultimul
transportator.

16) În cazul regulii Free Alongside Ship (FAS...named port of shipment), vânzătorul își îndeplinește
obligațiile:
a) atunci când marfa este plasată pe vas;
b) atunci când marfa este plasată pe chei, lângă vasul desemnat;
c) atunci când marfa ajunge la portul desemnat de părți în contract.

17) Regula Ex Works prespune ca:


a) vânzătorul să pună la dispoziție marfa la sediul cumpărătorului;
b) vânzătorul să pună la dispoziție marfa la sediul vânzătorului;
c) vânzătorul să transporte marfa până la un punct desemnat de părțile contractante.

18) În cadrul regulii CIP (Carriage and Insurancce Paid to...place of destination):
a) vânzătorul nu are obligația de a asigura bunurile;
b) vânzătorul poate asigura bunurile, pe cheltuiala cumpărătorului;
c) vânzătorul trebuie să asigure bunurile, pe cheltuiala sa, până la locul de destinație.

19) În cadrul regulii CIP:


a) vânzătorul este cel care desemnează persoana transportatorului;
b) cumpărătorul va putea cere executarea obligației inclusiv la sediul său, dacă acesta este desemnat de
părți ca fiind locul de destinație;
c) transferul riscurilor se va efectua în momentul când marfa ajunge la destinație.

20) Prin regula DAT (Delivered at Terminal ... terminal at port or place of destination):
a) vânzătorului îi incumbă obligația de a descărca marfa ajunsă la terminalul determinat prin contract;
b) se consideră că vânzătorul a livrat în momentul în care transportul a ajuns la terminal;
c) se consideră că riscurile se transferă cumpărătorului numai din momentul ajungerii mărfurilor în
portul de destinație.

21) Prin „terminal”, în sensul regulii DAT din Incoterms:


a) se va înțelege orice loc acoperit sau nu unde părțile s-au înțeles ca mărfurile să fie livrate;
b) un terminal prestabilit de părți unde există locuri special amenajate pentru executarea obligațiilor de
predare și preluare;
c) un chei, un depozit, un depozit de containere sau un terminal de mărfuri rutiere, feroviar sau aerian.
Dreptul comerțului internațional - Incoterms

Răspunsuri grilă
1. b, d
2. b
3. a, b
4. c
5. a, b, c
6. b, c
7. b
8. a, b
9. c (cele mai puține obligații pentru vânzător în ordine: c, a, b)
10. b (cele mai avantajoase clauze pentru cumpărător în ordine: b, a, c)
11. b
12. b
13. b, c
14. a, b
15. c
16. b
17. b
18. c
19. a, b
20. a
21. a, c