Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCIȚII ORTOGRAFIE și PUNCTUAȚIE

1. Corectați textul de mai jos, adăugând semnele de punctuație și de ortografie


necesare. Argumentați alegerile făcute:

-Poate n-o mai bate, zise Atanasiu Gică, aprinzându-și o țigară și uitându-se în jur să
șadă pe ceva.
-Mira-m-as dom șef, zise Dracle. Ce zi e astăzi?
-Sâmbătă, răspunse plutonierul.
-Păi ! exclamă țiganul.
-Dacă mai stați, eu m-am dus. Am înțepenit tot, ăsta e ca un sac, zise plopu.
-Lasă-l jos! Ce-l mai ții? făcu Atanasiu Gică.
-Hai să mergem! zise președintele. N-o mai bate, s-or fi culcat.

-I. Groșan, Caravana cinematografică


1.
● Linia de dialog marchează începtul vorbirii directe.
● Virgulele despart substantivul de apoziție și apoziția de restul propoziției.
● Punctul marchează pauza ce se face între propoziții independente ca sens.
2.
● Linia de dialog marchează începutul vorbirii directe.
● Virgulele despart substantivul de apoziție și apoziția de restul propoziției.
● Cratima marchează rostirea legată a mai multor părți de vorbire diferite.
● Semnul întrebării marchează o propoziție interogativă
3.
● Linia de dialog marchează începutul vorbirii directe.
● Punctul marchează pauza ce se face între propoziții independente ca sens.
4.
● Linia de dialog marchează începutul vorbirii directe.
● Semnul exclamării marchează o propoziție exclamativă.
5.
● Linia de dialog marchează începutul vorbirii directe.
● Virgulele despart substantivul de apoziție și apoziția de restul propoziției.
● Punctul marchează pauza ce se face între propoziții independente ca sens.
6.
● Linia de dialog marchează începutul vorbirii directe
● Semnul exclamării marchează o propoziție imperativă.
● Semnul întrebării marchează o propoziție interogativă.
● Punctul marchează pauza ce se face între propoziții independente ca sens.
7.
● Linia de dialog marchează începutul vorbirii directe
● Semnul exclamării marchează o propoziție imperativă.
● Virgulele despart substantivul de apoziție și apoziția de restul propoziției.
● Punctul marchează pauza ce se face între propoziții independente ca sens.

2. Citiți, cu atenţie, textul de mai jos. Subliniați greşelile întâlnite şi rescrieți forma
lor corectă:
„Întro (într-o)zi, un ou mare a crăpat şi din iel (el)a eşit(ieșit) un pui mare şi cenuşiu.
Raţa sa(s-a) dus cu toată familia la apă. Toate răţuştele sau (s-au)dus pe valuri, chiar şi
pui(puiul) cel mare şi cenuşiu.
- Nui(nu-i) de curcă. Uite ce drept se ţine. E puiul meu.
Raţele a (au) văzut puiul cel urât şi a(au) ânceput(început) săl(să-l) ciupească.
- Lăsaţil(lăsați-l) în pace! Ce va(v-a) făcut?
-Nu nea (ne-a)făcut nimic, dar e atât de urât!
Raţa a mângâiat uşor răţuşca cea urâtă, netezindu-i penele.
E drept că nui(nu-i) frumoasă, dar e plăcută la fire.
Din clipa aceia(aceea), pentru biata răţuşcă au urmat zile grele. Toţi o loveau, rîdeau (râdeau)
de ea, o alungau, o certau...
Răţuşca a fugit încotro a văzut cu ochi( ochii).”

- Hans Ch. Andersen, Răţuşca cea urâtă

3. Indicați numărul greșelilor, indiferent de natura lor. Rescrieți textul în forma sa


corectă:
” Mâine v-a apare în librări o carte care este așteptată demult. Se speră să fie prezenți
la lansare cărți personalități culturale.”
3. Mâine va apărea în librării o carte care este așteptată de mult. Să sperăm să fie prezenți la
lansarea cărții personalități culturale.
6 greșeli