Sunteți pe pagina 1din 1

Biletul nr.

16

1. Dihotomia limbă-vorbire
Limba ca sistem social se opune vorbirii (“parole”) cu caracter individual. Majoritatea lingviştilor
contemporani consideră un truism faptul că sistemul limbii, exterior individului subîntinde
compomportamentul lingvistic actualizat în vorbire, în activitatea discursivă. In gramatica generativ-
transformaţională a lui Noam Chomsky cuplul limbă-vorbire se suprapune întrucîtva celui competenţă-
performanţă (capacitatea generală de a folosi limbajul/vs/actualizarea acestei potenţialităţi într-un discurs
complet).

- Limbaj - Facultate a speciei umane


- Limba - formă particulară a limbajului într-o anumită comunitate socială (repertoriul limbilor naturale)
“Limba este un produs social al facultăţii limbajului şi un ansamblu de convenţii necesare adoptate de
organismul social pentru a permite exercitarea acestei facultăţi la indivizi. Luat în ansamblu, limbajul este
multiform şi eteroclit”.
- Vorbire - actualizarea sistemului limbii în comportamentul comunicativ al individului ca “act individual
de voinţă şi inteligenţă”
Teza de bază a lingvisticii structurale este conceperea limbii ca sistem sau ca reţea de relaţii; unităţile
lingvistice nu există independent de reţea, altfel spus identificăm simultan unităţile şi interrelaţiile.
“Limba este un sistem de semne în care esenţială este doar unirea sensului cu imaginea acustică şi
faptul că cele două părţi ale semnului sunt psihice” (CLG: 32). Curs de lingvistică generală –Sausseure

2. Pentru analiza din acest punct de vedere, sunt relevante urmatoarele aspecte:

· Categoriile lexicale- arhaisme, regionalisme, cuvinte populare, neologisme, elemente de jargon,


argou, termeni stiintifici.

· Clase semantice-sinonime, antonime, omonime, paronime, pleonasm, tautologie.

· Mijloace de formare a cuvintelor- derivare, compunere, conversiune.

2. Idiș

Familie de limbi: Limbi germanice, Limbi indo-europene, Limbi germanice de vest

-un dialect sudic al limbii germane, vorbit de aproximativ 3.000.000 de evrei în toată lumea, cu o
concentrație mai mare în Europa Centrală și Europa de Est

Retro-romană

Vorbită în Elveția, Italia, Liechtenstein

RegiuniGraubünden

Număr de vorbitori 35 000

Sistem de scriere alfabetul latin

Clasificareli grupa limbilor galo-iberice retice sau rețiane

Limbă oficială în Elveția