Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a XI-a Test - Utilizarea informaţiei de pe

Internet

1. Ce este informaţia?
2. În calculator informaţiile sunt reprezentate sub formă de …………………………...
3. Implicaţiile tehnologiei informaţiei sunt:
a. ………………………………………………..
b. ………………………………………………..
c. ………………………………………………..
4. Enumeraţi cel puţin 3 avantaje ale comerţului electronic.
5. Folosind un motor de căutare căutaţi „magazine virtuale” care comercializează aparatură
electronică. Scrieţi adresa a cel puţin 3 dintre ele pe foaia de test.
6. Sistemul informatic este o componentă a sistemului …………………………… .
7. Ce este fluxul informaţional?
8. Realizaţi în Word un eseu de 10 rânduri în care să demonstraţi că societatea în care trăim
este o societate informaţională. Respectaţi următoarele cerinţe de formatare: Format:A4,
Orientare:Portret, Font: Tahoma, dimensiune font: 12, aliniere text: centrat pentru titlu,
stânga-dreapta pentru text. Salvaţi documentul cu numele test şi transmiteţi-l pe e-mail
astfel:

Prof. Mihaela Bontoş.