Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „Gheorghe Asachi” din IAȘI

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

DOMENIUL: Calculatoare și tehnologia informației

SPECIALIZAREA: Calculatoare

Aplicație pentru efectuarea prezentei cu ajutorul scanarii QR

Raport intermediar I

Profesor coordonator Student

Alexandru Bărleanu Bogdan Iustin


1.Scopul temei alese