Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă ”Tipuri de date structurate”

1. Precizaţi tipul indicilor și tipul componentelor tipului de date OrarulDeAstazi din


declaraţiile ce urmează:
type Lectie = 1..6;
Obiect = (LimbaRomana, LimbaModerna, Istoria, Geografia,
Matematica, Informatica, Fizica, Chimia); OrarulDeAstazi =
array [Lectie] of Obiect;

2. Se consideră declaraţiile:
type RemunerareaLunara = array [1..12] of real; var
RMunteanu, RPetrescu : RemunerareaLunara;
r : real;
s : boolean;
i : 1..12;
t : real;
Care din atribuirile de mai jos sînt corecte?

a) i:=t i) RPetrescu:=2489,81

b) RMunteanu[5]:= 1461.12 j) Petrescu[16]:=3905.00

c) RMunteanu[3]:=true k) RMunteanu:=RPetrescu

d) r:=RPetrescu[9] l) Petrescu:=2*RMunteanu

e) RPetrescu[11]:=t m) RMunteanu[s]:=r

f) t:=i n) RMunteanu[5]:=RPetrescu[12]

g) RMunteanu[i]:=t o) RMunteanu[i]:=RPetrescu[5]

h) s:=RPetrescu[i] p) s:=RMunteanu[5]=RPetrescu[8]
3. Se consideră declaraţiile:
type Tablou = array [1..10] of integer; var
x, y : Tablou;
Scrieţi expresia aritmetică a cărei valoare este:
a. suma primelor patru componente ale variabilei x;
b. suma ultimelor patru componente ale variabilei y;
c. valoarea absolută a componentei a treia a variabilei x;
d. valoarea absolută a componentei a șasea a variabilei y;
e. suma primei componente a variabilei x și ultimei componente a variabilei y.

4. Ce operaţii pot fi efectuate asupra șirurilor de caractere? Precizaţi tipul rezultatelor


acestor operaţii.

5. Elaborați un program ce va calcula Nr. de propoziții într-un șir de caractere.