Sunteți pe pagina 1din 2

WILSON INSURANCE BROKER SRL

J35/722/13.03.2017, Cod unic de inregistrare fiscal : 37193806


Numarul si data autorizatiei de functionare: 1367/29.09.2017
Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara : RBK – 790/29.09.2017
Operator de date personale notificare nr. 14170/20.06.2017
Cont Bancar: RO44 INGB 0000 9999 0663 2397- ING Bank Timisoara

Informații privind compania de Brokeraj

Wilson Insurance Broker SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Timișoara, str.
Gheorghe Lazăr, nr.24, sc.B, etaj 3, SAD21, Camera 2 și Camera 3, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr. J35/722/13.03.2017, Cod unic de înregistrare fiscală 37193806,
autorizată să funcționeze în baza Autorizației ASF emisă sub nr. 1367/29.092017, având Codul
cu nr. RBK – 790/29.09.2017 în Registrul Brokerilor de Asigurare, operator de date personale
notificare nr. 14170/20.06.2017, telefon: +40 356 172 016, e-mail: office@wilsoninsurance.ro,
pagina web: www.wilsoninsurance.ro .

Relația de colaborare dintre Asigurat și Broker

Brokerul acționează în baza unui mandat de reprezentare încheiat cu Asiguratul, în relația cu


Asiguratorii, în vederea intermedierii contractelor de asigurare ale acestora.

Natura remunerației

Pentru activitatea depusă aferentă celor descrise mai sus, brokerul va fi renumerat pe bază de
comision de către Asiguratori.

Conflictul de interese

Wilson Insurance Broker SRL nu se află în vreun conflict de interese cu Asiguratorii,


respectiv nu deține actiuni la nici un Asigurator și nici unul din ei nu deține acțiuni la Wilson
Insurance Broker SRL.

Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.24, sc.B, etaj 3, SAD21


Telefon: +40 356 172 016, Fax : +40 356 170 487, Mobil : +40 772 257 516
E-mail: office@wilsoninsurance.ro Website: https://www.wilsoninsurance.ro
WILSON INSURANCE BROKER SRL
J35/722/13.03.2017, Cod unic de inregistrare fiscal : 37193806
Numarul si data autorizatiei de functionare: 1367/29.09.2017
Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara : RBK – 790/29.09.2017
Operator de date personale notificare nr. 14170/20.06.2017
Cont Bancar: RO44 INGB 0000 9999 0663 2397- ING Bank Timisoara

Acționarii Wilson Insurance Broker SRL sunt în numar de 2(doi), Seopa Holdings LTD
societate cu răspundere limitata, persoană juridică din Regatul Unit al Marii Britaniei și Irlandei
de Nord, cu sediul în Irlanda de Nord, BT27GS Co.Antrim, loc. Belfast, str. Amelia, nr.8-10,
Blackstaff Studios, et. 2, inmatriculata la O.R.C Irlanda de Nord cu nr. NI626538 și Savin
Eugen Ion, cetățean român, născut la Oravița, județul Caraș-Severin și domiciliat în Timișoara.

Cum să înregistrezi o plângere?

Orice nemulțumire reclamată de către Asigurat și/ sau Contractantul Asigurării în legătură cu
interpretarea și executarea Contractului de asigurare va fi soluționată prin formularea unei petiții
scrise trimise/ depuse: la sediul social al Brokerului situat în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr,
nr.24, sc.B, etaj 3, SAD21, Camera 2 și Camera 3, precum și la sediile agențiilor și punctelor
de lucru ale Wilson Insurance Broker SRL, completând formularul online de reclamații de pe
website-ul www.wilsoninsurance.ro .

Petițiile se pot transmite de asemenea și prin intermediul Autorității de Supraveghere Financiară


la: https://portal.asfromania.ro .
Petiția va fi analizată de Broker și va fi finalizată prin transmiterea, în termen de maximum 30 de
zile, a unui răspuns scris, punctual și argumentat către persoana care a formulat-o.
Informații cu privire la Contractul de asigurare pot fi solicitate la numărul de telefon:
+40 356 172 016 .

Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.24, sc.B, etaj 3, SAD21


Telefon: +40 356 172 016, Fax : +40 356 170 487, Mobil : +40 772 257 516
E-mail: office@wilsoninsurance.ro Website: https://www.wilsoninsurance.ro