Sunteți pe pagina 1din 2

Chitanţa

Chitanţa este un document justificativ utilizat pentru:


 depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii emitente.
 înregistrarea operaţiuniilor cu numerar în registrul de casă şi în contabilitate

Similar facturii, chitanţa este un document financiar cu regim special de înseriere şi numerotare, iar
numerotarea se efectuează în baza unei decizii interne. Astfel, fiecare chitanţă va avea un număr sau o
serie unice. Exemplu: chitanta seria ALF nr.22

Elementele obligatorii ale unei chitanţe

Ca şi factura, chitanţa trebuie completată cu o serie de elemente obligatorii, după cum urmează:

- denumire furnizor;
- codul de identificare fiscală al furnizorului (CUI);
- numărul de înregistrare la registrul comerţului al furnizorului;
- adresa furnizorului;
- data emiterii chitanţei;
- denumire client;
- codul de identificare fiscală al clientului;
- numărul de înregistrare de la registrul comerţului al clientului;
-adresa clientului;
- suma încasată (în cifre şi litere) şi ce reprezintă aceasta.

Spre deosebire de factură, chitanţa nu poate fi stornată. În cazul în care o chitanţă a fost completată greşit,
singura posibilitate este de a o anula, nefiind permise corecturi.

1. model necompletat
2. model completat

Aplicatie
Completati chitanta seria ALF nr. 25 din data de 04,05,2020 care dovedeste plata de către firma S.C. BETA
SRL, J44/203/2019, RO69845678, BACĂU, STRADA LACRAMIOARELOR NR.25, BACAU, capital
socia 200 lei, cont RO33BTRL455648769456789 deschis la banca BANCA TRANSILVANIA BACAU

Către firma S.C. ALFA SRL, J209/606/2009, RO18654782, ROMAN, STRADA PLOPILOR NR.5,
NEAMȚ, capital socia 2000 lei, cont RO45BRDE445SV66945678922 deschis la banca BRD ROMAN

A sumei de 101,37 lei adica unasutâunulei si treizecisisaptedebani reprezentând contravaloarea facturii seria
ALF NR.22 din 22,04,2020 (factura din aplicatia 1 la factura fiscala).