Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de observație

O ZI DIN ACTIVITATEA UNUI DIRECTOR

10 Noiembrie 2019
O zi obişnuită din activitatea unui director de Liceu la început de
săptămână și la mijlocul anului şcolar:
Activitate didactică și activitate managerială.
Program de lucru 08:00 - 18:00:
 8:00-10:00, Religie, clasele a XI a A şi a X-a A - Decalogul; - Cinstirea
Sfintelor Icoane;
 10:00 - 12:00 - Asistență la ore: Lb. Română și Biologie;
 12:00-16:00 - Pregitirea documentelor necesare pentru şedinţele CA şi CP:
- tematica şi grafic CA şi CP;
- fişea postului pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliar;
- raport de analiză privind starea învăţământului an şcolar 2018-2019;
- constituire comisii metodice, permanente, temporare, ocazionale;
- plan managerial director 2019-2020;
- plan managerial semestrul I;
- plan operațional;
- grafic unic de control;
- atribuţii membri CA;
- fisa de autoevaluare cadre didactice, didactic auxiliar 2019 2020
- planificare CO
- plan managerial consilier educativ;
 16:00 - 17:00 - şedinţa CA;
 17:00 - 18:00 - şedinţa CP;

Realizat de: Bugiulescu Constantin-Valentin,


MEDC, Anul I, Sem. I