Sunteți pe pagina 1din 23

CONGRESUL DE LA VIENA

(1814 – 1815)

prof. Juverdeanu Aurelia


Europa in 1812
Congresul de la Viena (sept.
1814 – iunie 1615)
CONGRESUL DE LA VIENA
(1814 – 1815)
• După căderea
lui Napoleon
vastul
imperiu
francez se
prăbuşeşte.
CONGRESUL DE LA VIENA
(1814 – 1815)

Tarul Alexandru I Ministrul de externe


(Rusia) Viscount Castlereagh (Br.)

Gazda Congresului
Prince Klemens von
Metternich (Austria)

Regele Frederick
Ministrul de externe, Charles
William III (Prusia)
Maurice de Tallyrand (Fr.)
CONGRESUL DE LA VIENA

Negocierile s-au
desfăşurat în jurul a
două principii :
• PRINCIPIUL
LEGITIMITĂŢII care
viza restabilirea
monarhiei de drept
divin.
CONGRESUL DE LA VIENA
• PRINCIPIUL
ECHILIBRULUI
EUROPEAN care
consta în
stabilirea unui
raport de forţe
echilibrat între
marile puteri
europene.

EUROPA ÎN 1815
CONGRESUL
DE LA VIENA

• « Europa este un sistem de state care au nevoie să


trăiască între ele într-un raport de echilibru. Dar
aceste state sunt organisme vii. Echilibrul între
aceste organisme vii nu poate fi impus din afară, prin
forţa unui stat sau a unui grup de state mai
puternice, după voinţa lor arbitrară ; trebuie să se
răspundă necesităţilor vitale ale tuturor statelor.
Pentru a nu se înşela asupra acestor necesităţi
vitale, trebuie să concure întreaga Europă în
stabilirea noului sistem »
• (Talleyrand – Scrisoare către Ludovic al XVIII-lea,
Viena,25 noiembrie 1814)
CONGRESUL DE LA VIENA
• Forma definitivă a negocierilor
s-a concretizat în « Actul final »
adoptat la 9 iunie 1815.
• State semnatare:Anglia,
Austria, Prusia, Rusia, Franţa,
Portugalia şi Suedia.
SCOPURILE CONGRESULUI DE LA VIENA
• Izolarea
politică a
Franţei ;
• Împiedicarea
răspândirii
ideilor
revoluţiei
franceze.
PREVEDERI

FRANŢA :
• Este readusă la
graniţele ei din
1789 ;
• Este nevoită să
plătească
importante
despăgubiri de
război ;
• Suportă trupe de
ocupaţie.
PREVEDERI
CONFEDERAŢIA
GERMANĂ,
recunoscută la 8 iunie
1815 (38 state), este
menţinută pentru a
împiedica expansiunea
Franţei spre răsărit şi
trece sub hegemonia
Austriei.
Instituţiile sale sunt :
• Dieta federativă – for
legislativ ;
• Consiliul intern – organ
executiv.
PREVEDERI
• PROVINCIILE UNITE
(OLANDA) şi
BELGIA alcătuiesc
REGATUL ŢĂRILOR
DE JOS. Înfiinţarea
lui are acelaşi scop
al blocării
tentativelor
expansioniste ale
Franţei.
PREVEDERI

• ITALIA păstrează
fărâmiţarea
statală.
• Regatul lombardo-
veneţian din N şi
NE intră sub
stăpânirea
Austriei.
PREVEDERI

• POLONIA îşi pierde


independenţa. Cea
mai mare parte a ei
intră sub controlul
Rusiei. Galiţia este
anexată Austriei iar
Poznania intră sub
stăpânirea Prusiei.
PREVEDERI

• PRUSIA mai
anexează
Westfalia(16)
Renania(12),
Saxonia(13).
PREVEDERI

• RUSIA mai
anexează
Finlanda şi
i se
recunoaşte
stăpânirea
asupra
Basarabiei.
PREVEDERI

• ANGLIA
primeşte din
spaţiul
european :
Insula Malta,
Insulele Ionice
şi Gibraltarul.
PREVEDERI

• SUEDIA
primeşte
Norvegia.
EUROPA DUPA CONGRESUL DE LA VIENA
CONGRESUL DE LA VIENA

• Prevederile
« Actului final »
contraveneau
aspiraţiilor de
libertate şi
independenţă
împărtăşite de
naţiunile europene.
SFÂNTA ALIANŢĂ

• La 26 septembrie 1815,
la Paris, Rusia, Austria
şi Prusia pun bazele
Sfintei Alianţe.
FREDERIC WILHELM III
PRUSIA

ALEXANDRU I FRANCISC I
RUSIA AUSTRIA
SCOPURILE SFINTEI ALIANŢE

• Menţinerea statu-quo-ului ;
• Combaterea oricăror idei şi mişcări
revoluţionare.
• Această organizaţie a funcţionat până în
momentul declanşării revoluţiilor europene
de la 1848-1849.