Sunteți pe pagina 1din 9

Patriotism și integrare

europeană

Prof. Juverdeanu Aurelia Page 1


• Formele de comunitate umană au evoluat de
la ceată, în vremurile preistorice, până la
naţiune, în epoca modernă. începând cu a
doua jumă­tate a secolului al XX-lea, asistăm
la apariţia unor noi comunităţi: uniuni
economice, politice, militare, precum U.E. şi
N.A.T.O.
• Aşa cum viaţa omului depinde de existenţa
socială alături de ceilalţi, tot aşa şi existenţa
statelor depinde de integrarea lor în aceste
comunităţi.

Page 2
• Integrarea europeană reprezintă unificarea
statelor bătrânului con­tinent, pe baza
diferenţelor recunoscute şi acceptate de
către acestea, într-un spaţiu democratic
care să asigure şanse egale de dezvoltare
tutu­ror. Unificarea europeană nu trebuie
înţeleasă drept crearea unui imperiu
multinaţional, care „ar permite raselor infe­
rioare să trăiască în uniune politică cu
clasele superioare intelectual".
Page 3
• Uniunea Europeană a luat naştere în
februarie 1992, când cele 12 ţări membre ale
Comunităţii Economice Europene au semnat
Tratatul de laMaastricht.
• Membrii fondatori ai Uniunii Europene sunt:
Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie,
Spania, Irlanda, Belgia, Danemarca,
Luxemburg, Grecia, Portugalia, Olanda,
Austria, Finlanda, Suedia.

Page 4
Principalele scopuri ale Uniunii Europene
sunt
• crearea unei uniuni economice şi monetare dotate cu o
monedă unică şi o bancă centrală independentă, care să
stabilească o politică monetară comună pentru toate ţările
membre;
• realizarea unei politici externe comune care să urmărească
pacea, securitatea şi controlul armamentului;
• organizarea unei pieţe unice care să desfăşoare o politica
comună în ceea ce priveşte, mai ales, protecţia
consumatorului, energia, prote­jarea mediului înconjurător,
dezvoltarea transporturilor şi telecomuni­caţiilor etc.;
• o cetăţenie comună pentru toţi europenii, care să le permită
stabilirea în oricare dintre ţările membre ale U.E., să le dea
dreptul de a alege şi de a fi ales în organismele comunităţii;
• un sistem legislativ internaţional, prin care toate statele
membre au drepturi egale. Un rol deosebit joacă Parlamentul
European, compus din 518 membri şi ales prin vot universal,
direct, de către cetăţenii europeni, o dată la cinci ani. în cadrul
lui, parlamentarii europeni se asociază m funcţie de grupul
politic din care fac parte, şi nu în funcţie de naţionalitate.
Page 5
Raportul dintre inte­grare şi
suveranitate
• In condiţiile integrării economice şi politice s-au ridicat
numeroase probleme; cea mai importantă dintre ele
este aceea a raportului dintre inte­grare şi suveranitate.
în ce măsură anumite atribuţii ale statului vor fi
transferate instituţiilor europene? Ce se va întâmpla
atunci cu suverani­tatea statelor? Cum vor fi apărate
interesele naţionale într-o lume inte­grată? La aceste
întrebări, specialiştii au răspuns că integrarea nu este
un proces de constrângere, de deznaţionalizare sau
de asimilare forţată a naţiunilor europene, ci,
dimpotrivă, e un proces de apropiere a naţiunilor, care,
în nici un caz, nu va încălca interesele naţionale,
aspiraţiile naţionale.

Page 6
• Patriotismul, ca sentiment de dragoste şi devotament
faţă de patrie şi faţă de popor, nu este afectat în sens
negativ (în sensul diminuării sau ştirbirii lui), prin
opţiunea unei ţări, de integrare europeană, cel puţin din
următoarele motive:
• principiul suveranităţii naţionale nu este, în nici un fel,
afectat
• integrarea nu reprezintă pentru un stat acceptarea unei
situa­ţii de subordonare, ci realizarea unei coordonări, la
stan­darde europene de calitate, cu ţările care s-au
integrat deja
• integrarea deschide unei ţări posibilitatea participării, în
ca­drul unor structuri, la soluţionarea problemelor globale
ale omenirii.

Page 7
• Departe de a fi afectat negativ, prin integrarea
europeană, patrio­tismul poate fi potenţat prin:
• conştientizarea semnificaţiei voinţei exprimate (la
nivelul na­ţiunii şi al membrilor acesteia) pentru
realizarea integrării.
• ridicarea ţării la standarde europene de
performanţă, participarea, alături de alte ţări, la
soluţionarea problemelor Eu­ropei şi lumii.

Page 8
• De la 1 februarie 1995, România este ţară asociată la
Uniunea Europeană şi a tins către calitatea de membru
cu drepturi depline, con­siderând că aceasta este una
dintre cele mai importante condiţii ale dez­voltării sale
economice şi sociale pe drumul democraţiei. În
decembrie 1999, ţara noastră a fost invitată să înceapă
negocierile de aderare la U.E. Iar la 1 ianuarie 2007 a
devenit tară membră a U.E.

Page 9