Sunteți pe pagina 1din 21

Civilizaţia la răscruce de secole

,,O nestrămutată credinţă în puterile raţiunii constituie


motorul întregului secol al XIX-lea’’.
JEAN CARPENTIER, FRANÇOIS LEBRUN
- Istoria Europei -
Ştiinţa şi tehnica

Marile invenții şi inventatori


Marile invenţii şi inventatori
Inventatorii își protejează
inventiile obţinând brevete de la
autoritățile abilitate, prin care ei
își dezvăluie secretele în
schimbul dreptului de a realiza,
utiliza sau vinde invențiile. Cei
mai cunoscuţi inventatori din
secolul al XIX-lea sunt:
Heinrich Hertz: a demonstrat
natura luminii, propagarea
Heinrich Hertz
undelor electromagnetice
(1857-1894) A. Graham Bell
Pe baza invenţiilor lui a urmat:
(1847-1922)
Alexander Graham Bell care a
inventat telefonul,
Wilhelm Röntgen
A descoperit razele X care au proprietatea de a
traversa diferite corpuri

Pe baza invenţiilor lui a urmat:


Aplicaţiile din medicină ale radiografiilor X şi ale
aplicaţiilor razelor X şi a razelor gamma din
programele nucleare de azi.

Care fizicieni francezi, polonezi, italieni i-au


urmat?

An exposure of 500 roentgens in five hours Wilhelm Röntgen


is usually lethal for human beings. (1845-1923)
The typical exposure to normal 
background radiation for a human being is Descoperirea şi studiul
about 200 milliroentgens per year, or about
23 microroentgens per hour. radioactivităţii
O nouă conceăţie despre Univers
- teoria relativităţii -

E = mc2

• Descoperirile din fizică au


fost urmate de cele din
chimie

Albert Einstein 1879-1955


Thomas Halva Edison
1847-1931

A inventat:
fonograful,
becul electric,
centrala electrică,
tramvaiul

A descoperit modul de
producere şi conducere a
curentului electric.
gramofon
Joseph Nicéphore Niépce – francez - 1765 –
1833
inventatorul aparatului de fotografiat 1825

Împreună cu Niepce, mai lucra o


persoană pe nume Louis Daguerre, care ,
mai târziu, a îmbunătățit procedeul
inventat de acesta. El a fost un pictor și a
realizat fotografii pe plăci, cu iodat de
argint fotosensibil. Din această cauză,
primele fotografii au fost denumite
dagherotipii.

Vedere de la fereastră
în Le Gras - 1826
O invenţie celebră

Fraţii Auguste şi Louis


Lumière

Inventarea fotografiei le-a permis fraţilor Auguste şi Louis Lumière să meargă mai
departe şi să inventeze filmul cinematografic , fotografia şi filmul color:
Algerieni – foto: 1917
Chimie şi microbiologie
Chimie
Sintetizarea compuşilor organici duce la
dezvoltarea industriei chimice:
îngrăşăminte, medicamente, fibre
sintetice

Microbiologia:
descoperirea vaccinului datorită lui Louis
Pasteur (1822-1895)
Care este accinul descoperit de el?
Ce specialitate avea?
Cine i-a urmat?

Biologie
În ştiinţele biologice s-a remarcat
englezul Charles Darwin (1809-1882)
creatorul teoriei evoluţioniste
Ce lucrare a scris?
Ce noi ştiinţe biologice au apărut?
Marile progrese în marile expoziţii
Expoziţia universală de la Londra – 1851: Crystal Palace
Expoziţia universală de la Londra – 1851: Crystal Palace
Expoziţia universală de la Londra – 1851: Crystal Palace
Expoziţia universală de la Paris – 1889
Expoziţia universală de la Paris – 1889: Galeria maşinilor
Maşinismul şi maşinăriile

model ul din 1885

Benz "Velo" model (1894) by German


inventor Carl Benz – entered into
an early automobile race as
a motocycle
Ce aplicaţii are?

Rudolf Diesel – 1858-1913


german născut la Paris
A inventat
motorul cu ardere internă în 1893.
Motor original creat de Diesel în 1897
Recunoaşteţi invenţiile şi
inventatorii?
Recunoaşteţi invenţiile?
Dar inventatorul?
Premiul Nobel
In 1888 Alfred's brother Ludvig died while visiting Cannes and a
French newspaper erroneously published Alfred's obituary It
condemned him for his invention of dynamite and is said to have
brought about his decision to leave a better legacy after his
death. The obituary stated, Le marchand de la mort est mort ("The
merchant of death is dead") and went on to say, "Dr. Alfred Nobel,
who became rich by finding ways to kill more people faster than
ever before, died yesterday.“ Alfred was disappointed with what he
read and concerned with how he would be remembered.
On 27 November 1895, at the Swedish-Norwegian Club in Paris,
Nobel signed his last will and testament and set aside the bulk of
his estate to establish the Nobel Prizes, to be awarded annually
without distinction of nationality. After taxes and bequests to
individuals, Nobel's will allocated 94% of his total assets,
31,225,000 Swedish kronor, to establish the five Nobel Prizes. This
converted to GBP £1,687,837 at the time. In 2012, the capital was
worth around SEK 3.1 billion (USD 472 million, EUR 337 million),
which is almost twice the amount of the initial capital, taking
inflation into account. Alfred Nobel – 1833-1896
The first three of these prizes are awarded for eminence in chimist, inginer şi inventator
physical science, in chemistry and in medical science or suedez
physiology; the fourth is for literary work "in an ideal direction" A deţinut 350 de brevete de
and the fifth prize is to be given to the person or society that invenţie
renders the greatest service to the cause of
international fraternity, in the suppression or reduction of Cea mai celebră
standing armies, or in the establishment or furtherance of
peace congresses.
invenţie: dinamita.
realizator: prof. dr. Beatrice Budea – recunoaşteţi inventatorii?
1903 – fraţii Wright
1909 – Louis Blériot

1909

1906

Primul avion cu reacţie din lume: 1910