Sunteți pe pagina 1din 26

Lumea arabă

Prof. Juverdeanu Aurelia Melania


Introducere
• Arabii au intrat în istorie din sec al VII-lea.

• Datorită religiei lor, au întemeiat un imperiu întins


pe trei continente: Asia, Africa şi Europa.

• Între sec VIII-XII, civilizaţia lor era cea mai


strălucită din lumea de atunci.

• Au readus în Europa cultura greacă punând


bazele ştiinţei europene din Evul Mediu.
Ţara şi locuitorii• Arabii locuiau în Pen. Arabia, un
imens deşert. Singura regiune
fertilă este fâşia de pământ de
pe ţărmul Mării Roşii. Aici se
găseau cele două oraşe, care
la începutul sec VII au jucat un
rol important în istoria arabilor:
Mecca - centru comercial şi
Yathreb (Medina),centru agricol.
• Locuitorii Arabiei erau beduinii
care rătăceau prin deşert cu
turmele lor, poposind în preajma
oazelor. Erau crescători de cămile
şi de oi. Trăiau în triburi conduse
de şeici.
• Meşteşugarii ţeseau stofe,
confecţionau sticlă, arme,
podoabe pe care negustorii le
transportau în zonele învecinate.
Apariţia Islamului
• În sec VII, Mahomed, un negustor din Mecca,
începe să răspândească credinţa în Allah, zeu
unic, creator al lumii, stăpân al destinelor
oamenilor şi care cere milostivenie pentru cei
săraci.
• Islamismul a contribuit la unificarea triburilor
arabe.
• Primii adepţi au fost locuitorii săraci ai oraşului.
• Aristocraţia a primit cu ostilitate predicile lui
Mahomed şi acesta a trebuit să fugă din Mecca la
Yathreb (622).
• Hegira (fuga lui Mahomed) marchează începutul
erei musulmane.
• Yathreb s-a numit de atunci Medina(Oraşul
Profetului).
Hegira, fuga profetului Mahomed de la Mecca la Medina
Formarea statului arab
• Când noua credinţă devine puternică, Mahomed
se întoarce la Mecca (630), iar oraşul devine
centrul lumii musulmane.
• Mahomed supune cele mai multe triburi arabe
convertindu-le la islamism.
• La moartea sa (632) se scrie Coranul, cartea
sfântă a musulmanilor.
• Tot atunci începe Djihad-ul,războiul sfânt pentru
răspândirea Islamului.
• Urmaşii profetului s-au numit califi.
Cuceririle lui Mahomed şi ale primilor califi
DIVIZAREA ISLAMULUI
 SUNNIŢII –
•Califi aleşi
•Respectarea traditiilor religioase
 ŞIIŢII –
•Califi dinastici –descendenţii Profetului (Ali/
ginerele profetului şi urmaşii de sânge ai acestuia)
•Inovaţii religioase
MEDINA
■ Moscheea Profetului. Aici se află şi mormântul său
■ Domul verde de deasupra mormântului lui Mahomed
Succesorii profetului
• Dinastia Omeiazilor
(661-750)
• Arabii cuceresc Spania de
la vizigoţi.
• Sunt învinşi de turci în
Asia Centrală.
• Au eşuat, cu pierderi grele,
în expediţia navală
împotriva Bizanţului.
• În anul 732, au fost învinşi
la Poitiers de către franci,
nereuşind să ocupe Galia.
Este sfârşitul supremaţiei
militare arabe.
• Dinastia Abbasizilor (750-1258)
• Unii Omeiazi s-au refugiat în Spania
formând Califatul de Cordoba.
• Capitala Islamului s-a mutat de la
Damasc la Bagdad.
• Cel mai renumit calif este Harun al
Raşid, domnia lui fiind considerată
perioada de apogeu a califatului
abbasid.
• Din sec X, Califatul de Bagdad s-a
împărţit în mici stătuleţe conduse de
emiri.

Harun al Raşid
Imperiul arab
Urmările cuceririlor
• Inginerii arabi au construit canale de irigaţii ţinând
cont de condiţiile specifice ale fiecărei regiuni şi de
experienţa localnicilor.
• Au răspândit plante în zone foarte îndepărtate de
locul lor de origine: orezul, trestia de zahăr, lămâiul,
bumbacul, portocalul, multe legume şi flori.
• S-au dezvoltat meşteşugurile şi comerţul. Au făcut
legătura între Orient şi Occident şi au deschis noi
drumuri comerciale.
• Oraşele lor au devenit focare de cultură, centre ale
unei civilizaţii strălucite.
• S-a consolidat societatea medievală.
Civilizaţia arabo-islamică

• În zonele supuse arabii îşi impun credinţa, preiau


instituţii ale popoarelor cucerite, aduc noi
cunoştinţe ştiinţifice, transmit cultura greco-
romană.
• Arabii erau vestiţi pentru armurile, armele şi
bijuteriile lucrate artistic, prelucrarea pieilor
(marochin vine de la Maroc, cunoscut pentru
atelierele de pielărie), a ţesăturilor (mosselina
vine de la Mossul), a stofelor şi covoarelor de
lână.
• Ei au perfecţionat fabricarea sticlei şi a hârtiei, pe
care au împrumutat-o de la chinezi.
Coranul

Pagină din Coran


Templul Kaaba (Cubul) - Mecca
La început, fiecare trib arab
avea zeii săi, iar la Mecca
era templul numit Kaaba. În
el se găsea o piatră neagră
provenită, probabil, dintr-un
meteorit. Socotită sfântă, în
jurul pietrei se aflau idolii
tuturor triburilor. Peste
templu era aşezată o pânză
neagră pe care scria "Allah
este Dumnezeu, iar
Mahomed este profetul
său". Mahomedanul este
dator ca măcar o dată în
viaţă să facă un pelerinaj la
Mecca.
Arabii - educatorii Europei
• Au asimilat şi au transmis Europei apusene (prin Spania
arabă) filozofia greacă a lui Aristotel.
• În trigonometrie au inventat tangenta şi sinusul.
• Au construit observatoare astronomice şi instrumente
(astolabul).
• În farmacie, multe leacuri folosite de Occident veneau din
Islam (siropuri, plasturi, unguente, camfor, apă distilată etc.).
• Chirurgii arabi practicau anestezia totală şi cunoşteau
circulaţia sângelui.
• Chimia lor, numită alchimie, era foarte avansată.
• Au adus în Europa busola, praful de puşcă, hârtia, moara de
vânt şi alte invenţii asiatice.
• Au construit moschei şi palate ( Damasc, Cordoba şi
Granada – Alhambra).
• Influenţa arabă se regăseşte şi în vocabularul cotidian. De
origine arabă sunt cuvintele: algebră, algoritm, cifră, zero,
alcool, sirop, lămâie, talisman, şah etc.).
Ştiinţa arabă
• Al-Kindi (801-873), a fost
matematician, medic, astrolog,
filozof, în general om de ştiinţă
arab.
• A fost primul care a introdus
experimentarea în studiul ştiinţelor
pământului.
• Al-Khwarizmi (780-850, născut în
Iran). De la numele său derivă
cuvântul algoritm. Are contribuţii
în algebră, numită astfel după
cartea sa, Kitab Al-Jabr. A
introdus în Europa ceea ce este
acum cunoscut sub numele de
cifre arabe.
Nasir al-Din Tusi, astrolog Jabir ibn Hayyān (Geber) a fost poet, pionier
al chimiei şi parfumeriei.
Astrolabul - Instrument care permite
Pagină de Ibn Sahl, manuscris care arată
măsurarea înălţimii stelelor şi determinarea
oricărei ore din zi şi din noapte descoperirea "legii refracţiei"
Alchimia
• Chimia arabilor, numită şi
alchimie, se ocupa de
purificarea metalelor,
fabricarea oţelului,
procedee de vopsire a
stofelor şi pieilor.
• Muhammad ibn Zakariya
Ar-Razi (Rhazes) a izolat
mai multe substanţe
chimice, a produs mai
multe medicamente şi a
descris mai multe aparate
de laborator.
Arhitectura
• La arabi s-a creat în arhitectură un stil propriu,
caracterizat prin bolta cu cupola rotundă, arcuri
în formă de potcoavă împodobite cu sculpturi
dantelate, numite arabescuri.
• Palatele aveau curţi interioare, parcuri şi fântâni
cu jocuri de apă.
Moscheea din
Cordoba
A fost ridicată de către
emirul Abd al-Rahman
I (756-788)
întemeietorul statului
Omeiad din Pen.
Iberică.
După extinderile din
sec IX-X, suprafaţa
moscheei a ajuns la
22.250 m².
Arabescuri - Palatul Alhambra
Arabilor le plăcea să-şi
înfrumuseţeze construcţiile.
Deoarece legea lui
Mahomed le interzicea
reprezentarea chipurilor
omeneşti sau a animalelor,
artiştii arabi le-au înlocuit cu
motive bogate şi complicate,
formate din împletituri
geometrice şi florale, numite
arabescuri.
Arabii preferau culorile
albastru, verde, roşu şi
galben.
Dicţionar
• Beduini – nomazi ai deşertului
• Califi – locţiitori ai profetului, şefi religioşi supremi
• Coran – în lb. arabă, "a citi", "a recita“, cartea sfântă
• Djihad – război sfânt pentru răspândirea Islamului
• Islam – supunere faţă de Allah
• Mahomed – cel lăudat
• Moschee – lăcaş de cult la musulmani
• Musulman – supus al lui Allah
• Profet – trimis al lui Dumnezeu pe pământ, prooroc
• Sharya – legea islamică derivată din Coran
• Limba sacră -limba arabă
• Oraşe sfinte – Mecca, Medina, Ierusalim
• KAABA–“CUBUL– Centrul Islamului, este un lăcăş
de cult din Mecca care are un meteorit negru cubic.
• Bibliografie:
• Manuale alternative de istorie pentru clasa a V-a
• descopera.ro
• wikipedia.ro
• Didactic.ro