Sunteți pe pagina 1din 1

Investigaţii Hidrodinamice

Test 3

Luaţi datele despre zăcământ şi de la sonda din testul 1.


Consideraţi că pe zăcământul dvs. este singura sondă aflată în producţie,
produce ţiţei de 3 – 5 luni cu unul din cele 5 debite alese la testul 1 şi că
presiunea medie de zăcământ (statică) este mai mică cu 3 – 5 bar decât
presiunea iniţială.
După perioada de producţie sonda se închide pentru investigare timp de 4
zile.
Se cere:
1. Să se evidenţieze perioada de înmagazinare
2. Să se traseze curba de refacere a presiunii în sondă
3. Să se estimeze când unda de presiune realizată prin închidere atinge pentru
prima oară cea mai apropiată limită a zăcământului
4. Să se determine:
a. factorul de sondă,
b. coeficientul de înmagazinare
c. perioada în care se face simţit efectul de înmagazinare