Sunteți pe pagina 1din 3

5.

Planul de finanțare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii

Denumirea Pretul
Oficiu 150.000 lei
Utilaje 80.000 lei
Mobiliare 53.000 lei
Materie prima 175.000 lei
Cheltuieli pentru lansare 4.800 lei
Alte cheltuieli 3.800 lei
Total 466.600 lei

5.2. Bilanțul contabil

Activu Suma (lei) Pasivu Suma (lei)


Utilaje 80.000 Credite 308.000
Materie prima 175.000 Capitalul statutar
Mobilier 53.000 Capitalul de rezerva
Total 308.000 Total 308.000

5.3. Prognoza cheltuielilor și a veniturilor


Prognoza veniturilor

decembrie
noiembrie
februarie
ianuarie

octomb
septem
august
martie

aprilie
Lunile

iunie

iulie
mai
Total
anului

Kg pesti 500 500 0 0 0 2.500 2.250 2.000 1.850 2.000 1.620 1.500 14.720
Lei kg 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
100.00 100.00

Total 0 0 0 0 0 500.000 451.000 400.000 370.000 400.000 324.000 300.000 2.944.000

Prognoza cheltuielilor

decembrie
noiembrie
februarie
ianuarie

octomb
septem
august
martie

aprilie

iunie

iulie
mai
Lunile anului Total
Cheltuieli 466.600 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 1.278.400

Fluxu denumerar
decembrie
noiembrie
februarie
ianuarie

octomb
septem
august
martie

aprilie

iunie

iulie
mai
Lunile anului Total

Venituri 100.000 100.000 0 0 0 500.000 451.000 400.000 370.000 400.000 324.000 300.000 2.944.000
cheltuieli 466.600 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 73.800 1.278.400
- - - -
soldu final 366.600 26.200 73.800 73.800 73.800 426.200 377.200 326.200 296.200 326.200 250.200 226.200 1.666.600

5.4. Rezultatul financiar

Nr
d/o Lunar Anual
1. Venit din vinzari 245.416 2.945.000
2. Costul vinzarilor 106.533 1.278.400
3. Profit 138.883 1.666.600
4. Cheltuieli administrative 22.200 22.200
5. Profit 116.683 1.644.400
6. Impozit pe venit 14.001 197.328
7. Profit net 102.682 1.447.072