Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN DE AFRACERI

al G.Ţ. “GHEREG MIHAIL”


privind iniţierea afacerii de
fermă de porci

Informația inclusă în acest plan este confidențială şi nu poate fi difuzată fără permisiunea
conducerii intreprinderii

Chişinău,2020

Nr. Compartimentul planului Pagina


Sumarul
1. Descrierea ideii de afaceri 3

1.1. Descrierea întrepriderii și a activității desfășurate 3

1.2. Scopul și obiectivele afacerii 3

1.3. Analiza SWOT 3-4

1
1.4. Strategia afacerii 4

1.5. Descrierea produsului/serviciului 4

2. Planul de marketing 5

2.1. Piața și consumatorii 5

2.2. Concurenții 5

2.3. Plasamentul și distribuția 6-7

2.4. Politica de preț 7

2.5. Promovarea 7

3. Planul operațional 8

3.1. Descrierea procesului tehnologic ( schema operațională ) 8

3.2. Schema fizică 8

3.3. Necesarul de spațiu, echipament, consumabile și costurile acestora 9

3.4. Furnizorii 10

4. Necesaru de resurse umane 11

4.1. Structura organizatorică 11

5. Planul de finanțare 12

5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii

5.2. Bilanțul contabil

5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor

5.4. Fluxul de numerar

5.5 Raportul privind rezultatul financiar

1. Descrierea ideii de afaceri

1.1 Descrierea întrepriderii și a activității desfășurate

Eu am ambiţia să deschid o fermă de porci pentru toţi oamenii doritori.G.Ţ.Ghereg Mihail


s.Hîrbovăţ r.Anenii Noi ferma va fi localizată la ieşirea din sat.Afacerea mea se va ocupa cu
2
creşterea porcilor domestici de mai multe rase : Marele Alb,Pietrain,Landrace,Ducos.În ferma
mea vor lucra oameni cu diplomă şi experienţă dar şi făra studii şi staj de lucru.

1.2 Scopul și obiectivele afaceri

Populaţia satului unde se va afla ferma este de aproximativ 5000 oameni , mi-aş dori ca sa vină
lunar circa 100-150 persoane pentru a cumpara porci.Îmi doresc să am un venit de 200.000 lunar,
pe urma va creste la 300.000-400.000 pe lună.Pe viitor mi-aș dori să dezvolt afacerea în
continuare.

1.3 Analiza SWOT

 Puncte tari  Puncte slabe


 Locul propriu  Lipsa experienţei
 Personal calificat  Finanţe minime
 Preţuri accesibile  Lipsa personalului în caz de
 Loc pentru parcare împolnăvire
 Miros urât

 Opurtunităţi  Riscuri
 Concurenţi  Calamităţi naturale
 Am să fac studii  Conflicte între clienţi
 Concurenţii prin apropiere  Întrerureperea energiei electrice
 Promovarea afacerii  Îmbolnăvirea animalelor
 Scăderea numărului de clienţi

Minimizarea riscurilor:
1. Ca să nu fie conflicte între clienţi vom angaja pază
2. Pentru prevenirea incendiilor vom instala sprinklere (Sprinklerul este
o armătură de distribuție și împrăștierea apei utilizată în instalațiile automate de
stingerea incendiilor).
3. Daca se va întrerupe energia electrică vom instala generator de energie

3
4. Pentru a nu se îmbolnăvi animalele va fi solicitat la necesitate veterinarul
satului pentru a pune vaccine la timp şi a da vitamine.
5. Că sa nu scadă numarul de clienţi vom promova ferma prin mai multe moduri
de exemplu:
- clienții mei fideli vor primi premii și mă vor ajuta să promovez afacerea,
- vom promova ferma la canale TV,
- vom pune afişuri,
- vom face promovare pe saituri de socializare etc.

1.4 Strategia afacerii

1. Peste 3-4 ani preconizăm să construim o fermă cu sistem de ingrijire performant.

2. Personalul va primi cite un premiu din partea firmei daca vor lucra bine si nu va fi plângeri pe
ei .

3. -------------------------------------------------------------------------------

1.5 Descrierea produsului/serviciului

Produsul oferit de ferma noastra sunt porcii domestici


Multă lume care dispune de un teren agricol la țară își dorește mai devreme sau mai târziu
să-și pună pe roate propria afacere. Cei mai mulți se opresc la ideea unei crescătorii de
porcine și au dreptate.În ferma mea sunt crescuți porci care au carne naturală și calitativă
care este foarte intrebată pe piață.Porcii din ferma noastra vor ajunge aproximativ la 110
kilograme,ei sunt alimentați natural,la timp și sunt supuși de controlul medicului
veterinar.

2. Planul de marketing

2.1 Piața și consumatorii

În mod indirect, consumatorii noștri sunt toate persoanele care consumă carne de porc. In mod
direct clientii nostrii vor fi toți oamenii care le vom vinde acest produs.
4
2.2 Concurenții

Întotdeauna am considerat concurența că fiind unul dintre cele mai importante părți ale unui
produs. Pe noi ne motivează faptul că avem parte de concurență deoarece putem să ne inspirăm
de la ei,să le furăm ideile ca să facem afacerea noastră mai bună.

Nr. Denumirea firmei Unde este amplasată


1 G.Ț.Radulov s.Speia r-ul Anenii-Noi
2 Pukoven S.R.L. s.Roșcana.r-ul.Anenii-Noi
3 CAP Basarabia s.Hîrbovăț r-ul Anenii-Noi
4 Funny pig S.R.L Orașul Anenii Noi

Nr. Denumirea firmei Amplasarea Calitatea Preţul Nr.Clienţi Total


1 G.Ţ Ghereg Mihail 5 5 5 3 18
2 G.Ț.Radulov 3 4 5 4 16
3 Pukoven S.R.L. 4 4 5 5 18
4 CAP Basarabia 5 4 5 5 19
5 Funny pig S.R.L 4 4 5 5 18

Firma ,,CAP Basarabia’’ a acumulat cele mai multe puncte deoarece ea este amplasată în
localitatea unde mi-am deschis şi eu afacerea şi are mai mulţi clienţi.Cele doua firme Pukoven
S.R.L. şi Funny pig S.R.L. au acumulat câte 18 puncte deoarece est amplasată mai departe de
firma mea şi calitatea este mai rea. G.Ţ. Radulov a acumulat cele mai puţine puncte deoarece se
afla cel mai departe şi numarul de clienţi este mai mic decât la concurenţii mei.Firma mea G.Ţ.
Ghereg Mihail a acumulat 18 puncte deoarece am o calitate mai bună decât la ceilalţi doar că
numarul de clienţi este mai mic deoarece firma mea abea se dezvoltă.

2.3 Plasamentul și distribuția

Ferma va fi amplasată în satul Hîrbovățul Vechi, R-ul Anenii Noi la ieșirea din sat.Acest loc este
foarte bun deoarece le va fi ușor sa vină și persoane din satele vecine,cher și din R-ul vecin.

Amplasament și organizare

Terenul pe care s-a ridicat construcția propriu-zisă este proprietatea personală a


asociatului, deci nu se plătește chirie pentru spațiul locativ. Ferma are o suprafață de 5000 metrii
patrati, pentru stabilirea suprafeței de construcție s-a ținut seama de respectarea condițiilor

5
necesare creșterii animalelor, conforme atât cu legislația în vigoare din România, cât și cu
normele Uniunii Europene,după cum urmează:

– la amplasarea fermei s-au ținut cont in primul rând de criteriile sanitar-veterinare referitoare la
izolarea crescatoriei de porci față de zonele locuite, asigurând un cordon sanitar nepopulat
imprejurul fermei.
– apoi s-a luat in calcul posibilitatea creării căilor de acces pentru aprovizionarea cu furaje și alte
materiale;
– în cele din urmă, au fost luate măsuri privind impactul asupra mediului pe care îl au colectarea
și deversarea dejecțiilor;

Caracteristicile construcției:

– în conformitate cu Ordinul nr. 171/13.09.2000 pentru aprobarea normelor sanitar-veterinare


privind protecția porcilor, materialele folosite pentru construcțiile grajdurilor precum și
echipamentele cu care porcii intră în contact nu sunt daunătoare acestora, și sunt ușor de curățat,
spălat și dezinfectat;

– circuitele electrice și echipamentele sunt instalate în concordanța cu regulile naționale de


aplicare a măsurilor de protecția muncii, și PSI pentru a se preveni accidentele;

– porcii nu trebuie să fie ținuti permenent în întuneric, pentru rezolvarea acestui aspect au fost
luate măsuri care să permita o iluminare artificială sau naturală, corespunzătoare cerințelor
fiziologice și de comportament;

– pardoseala este netedă, nealunecoasă, astfel încât, să nu cauzeze accidente, răniri sau suferințe;

– adăposturile pentru porci au fost construite în așa fel încât să permită fiecărui porc:să stea
întins, să se odihnească și să stea în picioare fără dificultate, sa aiba un loc curat unde să se poată
odihni;

– pentru realizarea parametrilor de microclimat s-au utilizat surse de încălzire numai în sectorul
de maternitate și în sectorul de tineret pentru vârstele mici;

– ventilația este naturală, realizată prin construirea de panouri rabatabile la ferestre;


– elementele de construcție ale halelor, sunt din cărămidă și panourile de lemn cu izolație;
– compartimentul de scroafe gestante asigură o suprafațp de 1,5 m2 pe cap de animal;
– halele de tineret ca și cele de maternitate, fiind spatii încălzite, au plafon și sistem de
ventilație reglabil;

6
– porcii la îngrășat sunt cazați în hale cu amenajări interioare specifice acestei activități.
Întreținerea se face în boxe comune, mărimea grupei fiind în funcție de dimensiunile boxei, astfel
încât să putem asigura o suprafață utilă de 0,80 m2 pe cap de animal;

– boxele de ingrășare sunt dotate cu sistem automat de adăpare și de furajare, cu spațiu separat de
odihnă .

2.4 Politica de preț

Firma dorește să practice prețuri care să fie într-un raport optim cu calitatea produselor. Strategia
prețurilor noastre este una flexibilă, care permite acordarea de discount-uri clienților fideli, dar
fară mari oscilații, ținând cont de modificările ce pot surveni între cererea și oferta de pe piață.
Totodată se au în vedere costurile de prestare ale serviciilor în cele mai bune condiții astfel încât
calitatea să nu fie afectată.

2.5 Promovarea

Promovarea produsului nostru se va realiza în principal prin publicitate (pliante,broșuri),prin


canale electronice,saituri de socializare și în ultimul rând recomandările clientului mulțumit.
Firma va beneficia de un website,care va promova pe piață,imaginea și produsele firmei.

3. Planul operational

3.1 Descrierea procesului tehnologic (schema operațională)

1.Pregătirea adăpostului.
Pregătirea adăpostului înainte de aducerea purceilor constă în punerea unui strat de aşternut
care să fie format din paie tocate de cereale.

2.Așezarea porcilor în hală.


După ce au fost înţărcaţi, purceluşii vor fi aduși in adăpost unde vor si asigurate toate
condițiile necesare necesare de creștere până la greutatea de 30 kg apoi vor fi transportați in altă

7
hală.

3.Îngrijirea porcilor.
3.1 Când animalul este mai tânăr temperatura scăzută provoacă probleme cu respirația,iar la
temperature ridicate se reduce pofta de mâncare și animalul slăbește.Temperatura optima trebuie
sa fie 24 grade C.Un factor deosebit este umeditatea:între 40% și 80% și ventilarea încăperii.
3.2 Hrana - Este o importanță deosebită.Se administrează furaje verzi furaje combinate.Hrana
se administrează de 3 ori pe zi.
3.3 Apa – Este necesar să aibă proprietăți fizice,chimice,organice și bacteriologice.
3.4 Vaccinarea – Sunt trei tipuri de vaccine.
1.la vârsta de 70 zile
2.la vârsta de 95 zile - Toate acestea sunt contra bestie prorcine.
3.la vârsta de 130 zile
Contra rujeolei între 92 și 120 zile .
3.5 Igiena – Curățarea se face de 2 ori pe zi.

3.2 Schema fizică

8
3.3 Necesarul de spațiu, echipament, consumabile și costurile acestora

Nr. Denumirea echipamentului Cantitatea Preț unitate Total lei


1 Lopată 5 80 400
2 Pompă pentru apă 1 2000 2000
3 Roabă 2 650 1300
4 Hârleţ 5 50 250
5 Furcă 5 60 300
6 Remorcă 1 15000 15000
7 Fotoliu 3 1000 3000
8 Masă pentru birou 3 1500 4500
9 Dulap pentru vestiar 5 500 2500
10 Pat 3 1500 4500
11 Scaune 5 200 1000
12 Masă 1 600 600
13 Dulap mare 2 1500 3000
14 Rafturi 5 50 250
15 Benzină,motorină 1000 kg 17 17000
Nr. Denumirea consumabile Cantitatea Preț unitate Total lei/7luni
1 Alimentare 4200t 2,5 10500000
2 Curent electric 21000
3 Medicamente 5400 50 378000
3.4 Furnizorii

Furnizorii sunt toate persoanele fizice sau juridice care vor vinde mie necesarul pentru
producerea mea.

9
4. Necesaru de resurse umană

4.1 Structura organigramă

Director

Administrator Contabil
Contabil

Paznic Îngrijitori

10
Salariul personalului
lei/lună Total

Director 8,000 8,000

Administrator 4,000 4,000

Contabil 3,000 3,000

Înrijitori - 8 1,500 12,000

Paznic - 3 1000 3000

5. Planul de finanțare

5.1 Cheltuieli de lansare a afacerii

11
12