Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

ANTREPRENORIAT – Soluție durabilă pentru ocupare

POCU/82/3/7/105344

CALENDAR DE IMPLEMENTARE

Perioada
Cod
Denumire activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
activitate

Perioada de implementare a PA este de 12 luni, urmatoarele 6 sunt de sustenabilitate