Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele....................................................

Test pentru evaluarea iniţială

Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos marcând cu X alternativele de răspuns aflate


în partea dreaptă a tabelului

Răspuns
Nr.crt Întrebare În mică
Da Nu
măsură
1. Ştiţi ce înseamnă să fii antreprenor şi ce presupune?
2. Aveți cunoștințe referitoare la Bioeconomie?
3. V-ați dori ca după finalizarea studiilor universitare să
deveniți antreprenor și să vă deschideți propria firmă?
4. Cunoaşteţi noțiunea de Bioeconomie agroalimentară și știți
la ce se referă?
5. Credeți că România are un potențial bioeconomic mai mare
decât alte state membre ale Uniunii Europene?
6. Cunoaşteţi vreo normă legislativă cu referire la
Bioeconomie în UE/România?
7. Cunoaşteţi persoane au o afacere în domeniul Bioeconomiei
sau al biotehnologiilor?
8. Ştiţi ce reprezintă economia circulară?
9. Credeți că există o legătură directă între Bioeconomie și
reducerea dependenței de resursele neregenerabile?
10. Știți cum se realizează un Plan de afaceri?
11. Aţi auzit de bioindustrii și de produse bio?
12. Aveți cunoștințe legate de Fond de rulment, Necesar de
fond de rulment și trezorerie netă?
13. Credeţi că în domeniul biotehnologiei sau al Bioeconomiei
se pot realiza afaceri de succes?
14. Cunoaşteţi dacă există strategii naționale sau europene în
domeniul Bioeconomiei?
15. Ştiţi ce este Biotehnologia?
16. Cunoașteți ce este costul capitalui propriu şi al celui
împrumutat?
17. Consideraţi că riscul de faliment este mai mare pentru o
firmă ce are ca obiect de activitate din sfera
biotehnologiilor?
18. Știți ce reprezintă gestionarea durabilă a resurselor naturale?
19. Ştiţi cum se calculează dobânda simplă și cea compusă?
20. Cunoaşteţi dacă securitatea alimentară europeană şi
eradicarea foametei în lume se poate realiza prin
intermediul Bioeconomiei și al biotehnologiilor?

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020